เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดชะอี้สุวิมลธรรมาราม

รหัสวัด
02710705004

ชื่อวัด
วัดชะอี้สุวิมลธรรมาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านชะอี้

เลขที่
25/26

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ชะแล

เขต / อำเภอ
ทองผาภูมิ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71180

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0856857416

จำนวนเข้าดู : 583

ปรับปรุงล่าสุด : 26 เมษายน พ.ศ. 2567 14:56:04

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 14:17:20

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดชะอี้สุวิมลธรรมาราม
ตั้งอยู่ที่บ้านชะอี้ หมู่ที่ ๗ ตำบลซะแล อำเภอทองผาภูมิ จั
งหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือจ
ดป่าสงวนแห่งชาติ ทิศใต้ จดหมู่บ้านชะอี้ ทิศตะวันออก จดเขตป่าไมั
ทิศตะวันตก จดที่ดิน
เอกชน
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร

สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล

สร้างด้วยไม้ ๑ หลัง นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ โรงครัว และห้องน้ำ-ห้องสุขา

ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูป เนื้อโลหะ ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว ๓ องค์ พระพุทธรูป

เนื้อทองเหลือ หน้าตักกว้าง ๙ นิ้ว ๕ องค์ และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ

วัดชะอี้สุวิมลธรรมาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของชาวบ้าน และช่วยกันทำนุบำรุง บูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมา
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่
ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระสุธี พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๙๑
รูปที่ ๒ พระหยุด พ.ศ, ๒๔๘๑-๒๔๙๘

รูปที่ ๓ พระแดง พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๑๐
รูปที่ ๔ พระอำนวย พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๘
รูปที่ ๕ พระแช่ม พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๔๐
รูปที่ ๖ พระไกรศรี รตนโชโต พ.ศ. ๒๕๔๐
รูปที่ ๗ พระอธิการสุชาติ  ญาณพโล เจ้าอาวาสปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : หนังสือรับรองสภาพวัด (109.36 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : แผนที่วัด (169.05 kb)

รายการพระ

พระพิเชตร์ สุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระทวีศักดิ์ ชิตมาโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-05-2566

สามเณรชุติพนธ์ เชิงฉลาด

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

สามเณรสวรรค์ ต่างด้าว

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

สามเณรธวัตร ต่างด้าว

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ขอเชิญร่วมทอดกฐ...

วันที่จัดงาน : 23-10-2564

เปิดดู 127 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลาเอนกประสงค์

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

เปิดดู 114 ครั้ง

ศาลาเอนกประสงค์

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

เปิดดู 121 ครั้ง

วิหารประดิษฐานอ...

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

เปิดดู 79 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด