เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7192 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป

รหัสวัด
02720602004

ชื่อวัด
วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 27 เดือน สิงหาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านโคกหม้อ

เลขที่
199

หมู่ที่
9

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองสาหร่าย

เขต / อำเภอ
ดอนเจดีย์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72170

เนื้อที่
28 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา

มือถือ
0861357972

จำนวนเข้าดู : 500

ปรับปรุงล่าสุด : 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 06:58:50

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 17:58:31

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙  หมู่ที่ ๙  บ้านโคกหม้อ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๒๑ ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่     อาณาเขตทั้งสีทิศ จดทางสาธารณประโยชน์  ออตารเสนาสนะ ประกอบด้วย
๑.ศาลาการเปรียญ กว้าง  ๒๐  เมตร ยาว  ๓๕  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.      เป็นอาคารคอนกรีดเสริมเหล็ก
๒.กุฏิสงฆ์  ๔ หลัง  กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.      เป็นอาคารไม้ยกพื้นทรงไทย
๓.หอสวดมนต์  กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร    สร้างเมื่อ   พ.ศ.       เป็นอาคารไม้ยกพื้น
๔.ศาลาเอนกประสงค์  กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  เป็นอาคารคอนกรีด
๕.อื่นๆ โรงครัว  ๑  หลัง  ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  โรงเก็บพัสดุ 
วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป  ตั้งเมื่อ วันที่ ๒๗ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๙  ผู้ดำเนินการสร้างคือ  นายพริ้ง  นางณรม  สุวรรณประทีป  และชาวบ้านโคกหม้อ
การบริหารและปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑. พระอาจารย์ฉลอม
รูปที่ ๒. พระอาจารย์พล
รูปที่ ๓. พระอธิการสำพันธ์ุ
รูปที่ ๔. พระครูสุวรรณสีลวิสุทธิ์   ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูสุวรรณสีลวิสุทธิ์ วิสุทธสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระประเสริฐ กตฺปุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

สามเณรอัคเดช ดีตัน

ข้อมูลเมื่อ : 02-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดโคกหม้อสุวรรณประทีป

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 197 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญในวันสำคัญ...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 57 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปที่หอ...

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 41 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

เข้าวัดสวดมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด