เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8860 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7190 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองหลอด

รหัสวัด
02720601002

ชื่อวัด
วัดหนองหลอด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2478

วันรับวิสุงคามสีมา
เดือน กรกฎาคม ปี 2522

ที่อยู่
บ้านหนองหลอด

เลขที่
99

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองสาหร่าย

เขต / อำเภอ
ดอนเจดีย์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72170

เนื้อที่
29 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา

มือถือ
0899209635

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 1133

ปรับปรุงล่าสุด : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 12:15:22

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 16:16:51

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดโดยสังเขป วัดหนองหลอด ทางหลวงชนบท(สายหนองหลอด - หนองสานแตร) ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่บ้านหนองหลอด เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ 6   ตำบลดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดที่เลขที่ ๒๕๙๑๒  อาณาเขตทั่งสีทิศ จดทางสาธารณประโยชน์ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้าย
๑.อุโบสถ  กว้าง  ๙  เมตร ยาว  ๒๕  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็นอาคารคอนกรีดเสริมเหล็ก
๒.ศาลาการเปรียญ กว้าง  ๒๕  เมตร  ยาว  ๓๕  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็นอาคารไม้
๓.หอสวดมนต์ กว้าง  ๑๘  เมตร  ยาว  ๒๕  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นอาคารไม้
๔.กุฏิสงฆ์ ๓ หลัง  กว้าง  ๘  เมตร  ยาว ๑๖  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๕   เป็นอาคารไม้
๕.ศาลาเอนกประสงค์  กว้าง  ๒๔  เมตร  ยาว  ๔๕  เมตร  สร้างเมื่อ ๒๕๔๐  เป็นอาคารคอนกรีดเสริมเหล็ก
๖.กุฏิเจ้าอาวาส  กว้าง ๑๒  เมตร  ยาว ๑๗  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นอาคารคอนรีดเสริมเหล็ก
๗.อื่นๆ  โรงครัว ๑ หลัง  ฌาปนสถาน  ๑ หลัง  โรงเก็บพัสดุ  ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูป พระศรีอริยเมตไตร
วัดหนองหลอด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๗๘  โดยมีผู้ใหญ่เผื่อน  เงินทองดี  ร่วมกับนายเปลี่ยน ชินวงศ์จันทร์ เป็นผู้ดำเนินการชักชวนชาวบ้านในท้องถิ่นช่วยกันสร้างศาลาชั่งคราวลักษณะโรงทานขึ้นหนึ่งหลัง  ที่บริเวณ  ดอนหนองแจง  ซึ่งอยู่ห่างที่ปัจจุบันไปทางทิศตะวันออก ๒๐๐  เมตร  ได้รับพระชารทานวิสุงคามสีมา เมื่อ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ กว้าง      เมตร  ยาว     เมตร
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑.พระอาจารย์ริ้ว                                          พ.ศ. ๒๔๘๒
รูปที่ ๒.พระอาจารย์โต๊ะ                                        พ.ศ. ๒๔๘๔
รูปที่ ๓.พระอาจารย์สวน                                        พ.ศ. ๒๔๘๘
รูปที่ ๔.พระใบฎีกาเสวียน                                      พ.ศ. ๒๔๙๒
รูปที่ ๕.พระอธิการชั่ว ปณฑิโต                                พ.ศ. ๒๕๐๙
รูปที่ ๖.พระครูพิพิธสุวรรณาภรณ์                                พ.ศ. ๒๕๔๙
รูปที่ ๗.พระครูใบฎีกาประสาร  เตชปญฺโญ                    พ.ศ. ๒๕๖๒   ปัจจุบับ

 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูใบฎีกา ประสาร เตชปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระชาญ สุพโล

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระวีระ กตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-03-2565

พระวิโรจน์ โรจนฺวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทอดกฐินสามัคคี

วันที่จัดงาน : 05-11-2566

เปิดดู 91 ครั้ง

สมเด็จพระธีรญาณ...

วันที่จัดงาน : 16-07-2565

เปิดดู 76 ครั้ง

กฐินสามัคคี เจ้...

วันที่จัดงาน : 25-10-2564

เปิดดู 115 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานหอสวดม...

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 105 ครั้ง

พระศรีอริยเมตไต...

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 160 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 74 ครั้ง

คำของพ่อ เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 2333 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดหนองหลอด

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ห้องเก็บของ

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรม ๕ ส

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด