เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
70 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1622 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8392 รูป
สามเณร
350 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
8956 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7344 รูป
ลาสิกขา
16 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดราษฎร์บำรุง

รหัสวัด
02721005006

ชื่อวัด
วัดราษฎร์บำรุง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดราษฎร์บำรุง

เลขที่
1

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองขาม

เขต / อำเภอ
หนองหญ้าไซ

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72240

เนื้อที่
12 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา

มือถือ
080-659-5037

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 304

ปรับปรุงล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 21:55:52

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 16:32:02

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ บ้านหนองข้าวข้า หมู่ ๑ ตำบล แจงงาม อำเภอ สามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี (ในขณะนั้น ) ปัจจุบันคือ ตำบล หนองขาม อำเภอ หนองหญ้าไซ จังหวัด สุพรรณบุรี โดยการรวมตัวกันของชาวบ้านหลายคน ที่มาจับจองที่ดินในช่วงเวลานั้น โดยมี ปู่อ้น ไม่ทราบนามสกุล เป็นคนด่านช้าง และนายแผ้ว สว่างศรี พร้อมกับชาวบ้านหนองข้าวข้าได้ร่วมกันบริจากที่ดินประมาณ ๑๙ ไร่ เพื่อสร้างที่พักสงฆ์ และต่อมาได้แบ่งบริจากที่ดินเพื่อสร้าง โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง ประมาณ ๗ ไร่ ปัจจุบันที่ดินวัดจะเหลือเนื้อที่อยู่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม สำนักพุทธศาสานาแห่งชาติ ได้ประกาศ แต่งตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่า "วัดราษฎร์บำรุง" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ลำดับเจ้าอาวาส
๑.พระอาจารย์เนือง วงษ์สุวรรณ
๒.หลวงพ่อทวี โพธิ์งาม
๓.หลวงตาแม้น สรรพพาณิช
๔.พระครูสังฆรักษ์ยอด ฐิตมโน
๕.พระอธิการทองเจือ อาภากโร
๖.พระอธิการเนือง จารุวังโส
๗.พระอธิการอนุกูล อนุตฺรโ (รักษาการเจ้าอาวาส ปัจจุบัน)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ใบตั้งวัด (240.43 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการอนุกูล อนุตฺตโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระศราวุธ ฐานจิตโต

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระชนาวิทย์ ขนฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระบุญนาค จิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระมานิตย์ จตฺตมโล

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

สามเณรสร ชัยวิพรม

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญเวียนเทียน...

วันที่จัดงาน : 15-05-2565

เปิดดู 10 ครั้ง

งานบุญประเภณีสง...

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 10 ครั้ง

ทำบุญตักบาต เวี...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 31 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

วิหารหลวงพ่อโต

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 37 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ธรรมะให้ข้อคิด

ข้อมูลเมื่อ 10-02-2565

เปิดดู 42 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 22-06-2565

เปิดดู 6 ครั้ง

สวัสดีปีใหม่ไทย

ข้อมูลเมื่อ : 07-04-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 207 ครั้ง

คติธรรม"มงคลชีวิต"

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 111 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ธรรมสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 22-06-2565

เปิดดู 5 ครั้ง

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 24 ครั้ง

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 22 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

การสวดมนต์ทำวัตร

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

ใบตั้งวัดในพระพุทธศาสนา

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรม 5 ส

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

กิจกรรม ๕ ส

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565