เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8465 รูป
สามเณร
316 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7306 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดลุ่มบัว

รหัสวัด
02720112006

ชื่อวัด
วัดลุ่มบัว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม ปี 2525

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม ปี 2560

ที่อยู่
วัดลุ่มบัว

เลขที่
1

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านโพธิ์

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72000

เนื้อที่
11 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 1173

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 15:48:45

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:20:29

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด
     วัดลุ่มบัว ตั้งอยู่ที่บ้านลุ่มบัว หมู่ที่ ๔ ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑  ไร่ ๒ งาน ๒๑ ตารางวา  อาคารเสนาสนะประกอบไปด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ หอระฆัง กุฏิสงฆ์ทรงไทย จำนวน ๓ หลัง ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาธรรมสังเวธและฌาปนสถาน ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ พร้อม พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร
    วัดลุ่มบัว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ชื่อวัดตั้งตามชื่อหมู่บ้านตามมติของมหาเถรสมาคม ผู้ดำเนินการก่อสร้างวัด ชื่อนายสวัสดิ์ อุมัน นายตี๋ ฉิมพันธ์ นายเปีย  ใจโชติช่วง ได้ชักชวนราษฎรบ้านลุ่มบัวที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์ก่อสร้าง อาคารเสนาสนะ เพื่อใช้บำเพ็ญกุศล  ได้รับการพัฒนาและบูรณะมาโดยตลอด การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระหอม ฐิตปญฺโญ
รูปที่ ๒ พระห่อ กตปุญฺโญ 
รูปที่ ๓ พระหงส์ ทนฺตจิตฺโต
รูปที่ ๔ พระสุวรรณ เตชวโร
รูปที่ ๕ พระครูสังฆรักษ์ประสงค์ ฐานุตฺตโม ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสังฆรักษ์ประสงค์ ฐานุตฺตโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระประสาน ฐานธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระสนอง กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วันสารทไทยตามประเพณีฯ

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 79 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สวดมนต์เสี่ยงทา...

วันที่จัดงาน : 08-11-2565

เปิดดู 91 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

เปิดดู 47 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อหอม

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

เปิดดู 138 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

รวมคติธรรมคำสอน...

ข้อมูลเมื่อ 27-01-2565

เปิดดู 241 ครั้ง

สาระธรรม

กุศลธรรม ๓

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

เปิดดู 359 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ธรรมเพื่อความพ้...

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 65 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดลุ่มบัว

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ดินตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด