เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดท่าพูด

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดท่าพูด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดท่าพูด ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

เลขที่
78

หมู่ที่
9

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ไร่ขิง

เขต / อำเภอ
สามพราน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73210

เนื้อที่
37 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1547

ปรับปรุงล่าสุด : 15 กันยายน พ.ศ. 2565 16:02:11

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

� � � � �วัดท่าพูดตั้งอยู่ที่ตำบลไร่ขิง เลขที่ ๗๘� หมู่ที่ ๙� อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม� สมัยก่อนตำบลไร่ขิงนี้ แต่เดิมมีอยู่ ๒ ตำบล คือ ตำบลไร่ขิง และ ตำบลท่าพูด ต่อมาทางราชการได้รวมเข้าเป็นตำบลเดียวกันในปี พ.ศ.๒๔๖๐ จึงเหลือแค่เพียงตำบลเดียว คือ ตำบลไร่ขิง จึงทำให้ ตำบลไร่ขิง มี ๒ วัด คือ วัดไร่ขิง และ วัดท่าพูด� วัดท่าพูดนี้ พอจะสืบได้ว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแก่พม่า ประชาชนและพลเมืองชาวกรุงศรีอยุธยา ต้องอพยพครอบครัวลงมาทางใต้เป็นกลุ่ม ซึ่งในจำนวนนี้มีพระราชาคณะร่วมเดินทางมาด้วยรูปหนึ่ง ซึ่งชาวกรุงศรี เรียกท่านว่า พระอาจารย์รด เหตุที่ชาวกรุงศรีหนีมาทางใต้นี้ก็เนื่องจากบริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีน คือตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร เป็นดินแดนแห่งความสงบ ซึ่งทัพพม่านั้นไม่ชำนาญการเดินทัพมาทางนี้ เมื่ออพยพมาถึงกลางทุ่งนาแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในท้องที่ตำบลกระทุ้มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม� จึงพร้อมใจกันตั้งหลักฐานบริเวณนั้น และได้ร่วมกันช่วยสร้างสำนักสงฆ์ชั่วคราว เนื่องจากทุ่งนาแห่งนี้ เป็นที่ดอน จึงได้ช่วยกันขุดสระขนาดใหญ่ลูกหนึ่ง สำหรับใช้สอยในดูแห้งแล้ง ที่ตรงนั้น บัดนี้เรียกว่า “หนองรี” ซึ่งปัจจุบันนี้กลายเป็นทุ่งนาไปหมดแล้ว
� � � �ในขณะนั้น วัดท่าพูด กำลังจะกลายเป็นวัดร้าง เนื่องจากไม่มีพระภิกษุจำพรรษา ชาวบ้านวัดท่าพูดจึงไปอาราธนามาจำพรรษาที่ วัดท่าพูด พระอาจารย์รดก็รับอาราธนาด้วยความเต็มใจ จึงมาจำพรรษามาอยู่ที่ วัดท่าพูด พร้อมกับประชาชนที่อพยพมาด้วยกัน ทั้งหมดจึงมารวมกันกลุ่มกันและรวมกันปลูกบ้านอาศัยอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน� ในขณะที่พระอาจารย์รดมาอยู่ที่ วัดท่าพูด ปรากฏว่ากุฏิสงฆ์ชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก ต้องทำการซ่อมแซมส่วนอุโบสถนั้น มีเถาวัลย์ขึ้นเต็มไปหมด ซึ่งส่อให้เห็นว่า ขาดผู้ปกครองดูแลรักษา� แต่เมื่อสงครามสงบลง หลังจากที่พระเจ้าตากกู้ชาติได้ พระองค์ได้ทรงคิดรวบรวมพระราคณะที่แตกกระจายไปให้กลับมาอยู่พระอารามหลวงในกรุงธนบุรี จึงให้ทหารออกตามหาจนมาพบกับพระอาจารย์รดที่วัดท่าพูด แต่พระอาจารย์รดได้บอกกับเหล่าทหารว่า ให้ไปบอกกับพระเจ้าด้วยว่า จะขอจำพรรษาอยู่ที่นี่ เพราะท่านรับอาราธนาจากชาวบ้านที่นี่ แล้วต้องการเป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวบ้านในยามที่บ้านเมืองกำลังวุ่นวาย เมื่อพระเจ้าตากทรงทราบตามประสงค์ของพระอาจารย์รด จึงได้พระราชทานเรือกัญญา ๒ รำ คานหาม ๑ อัน กระโถนและกาน้ำลายเทพพนม อย่างละ ๑ ชิ้น มาถวายเป็นเครื่องประดับเกียรติยศ
��������� ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการสร้างวัดท่าพูด คือ อุโบสถที่พระอาจารย์รดมาพบครั้งแรกนั้น อาจจะเป็นหลังที่ ๒ ก็ได้ ทั้งนี้มีข้อสันนิษฐานว่า ตามริมแนวฝั่งแม่น้ำวัด ซึ่งห่างออกไปประมาณ ๓๐ เมตร ท่านผู้เฒ่าเล่าว่า มีรากฐานเจดีย์ และรากฐานการปลูกสร้างอยู่เป็นจำนวนมากและตรงบริเวณนั้นก็เป็นที่ดินดอนกว่าที่อื่น� แต่บัดนี้ได้พังลงทลายหมดแล้วซึ่งน่าจะเกิดจากที่ตลิ่งพัง จึงได้ย้ายมาสร้างหลังใหม่ที่พระอาจารย์รดมาอยู่ และยังมีข้อสันนิษฐานว่า หากบริเวณตรงที่ปลูกสร้างโรงลิเกหน้าอุโบสถหลังเดิมจริงเข้าใจว่าอิฐที่ใช้ในการก่อสร้างชาวบ้านคงจะทำและเผากันเอง เพราะบริเวณตรงที่ปลูกโรงลิเกเมื่อก่อนมีสระใหญ่อยู่สระหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า� สระบัว จึงเข้าใจว่าชาวบ้านคงจะขุดดินตรงนี้เอาไปปั้นเป็นอิฐก่อสร้างอุโบสถ��
- ลำดับเจ้าอาวาส
๑. หลวงพ่อรด
๒. หลวงพ่อเทศ�
๓. หลวงพ่อมาก�
๔.�หลวงพ่อจ้อย
๕. หลวงพ่อแก้ว
๖. หลวงพ่อชื่น
๗. พระอธการเเช่ม
๘.�พระปลัดผล�
๙. พระอาจารย์โรย�
๑๐.�พระครูพิศาลสาธุวัฒน์� (หลวงพ่อโหย)� �
๑๑. พระครูวรดิตถานุยุต (รูปปัจจุบัน)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวรดิตถานุยุต (สังเวย) คเวสโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2565

พระสุพจน์ ชาตวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระประกิต กตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระประยุทธ ปยุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระธรรมรงค์ อชิโต

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระใบฎีกาอรรถพล พลสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

พระสุเชาว์ ปญฺญาทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระสุวัฒน์ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระนุสิทธ์ สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระสมพงษ์ กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระสอาด ปุญฺญสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระกฤษณะ ฐานกโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระนาถวัฒน์ ปภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระวิษณุกร ติสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระสุทธิศักดิ์ ปรกฺกโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระดำรงค์ ฉนฺทวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระสัมฤทธิ์ ถิรปสาโท

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระเกรียงกรัย ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระนรินทร์ จกฺกวโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระณัฏฐชัย ปิยสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระเวทิศ ฐานวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระรัชกร เมธิโก

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2565

พระเรืองยศ วรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2566

พระนพกร ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2566

พระณัฐภพ สิริภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2566

พระวัชรินทร์ อะิวโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-04-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

กิจกรรมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 23-12-2566

เปิดดู 45 ครั้ง

วันวิสาขบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 22-05-2566

เปิดดู 42 ครั้ง

กฐินสามัคคี วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

เปิดดู 914 ครั้ง

วันออกพรรษา วันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

เปิดดู 857 ครั้ง

วันสารทไทย ๒๔ - ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

เปิดดู 146 ครั้ง

กฐินสามัคคี พ.ศ..๒๕๖๔

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

เปิดดู 2779 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พิพิธภัณฑืพื้นบ...

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

เปิดดู 95 ครั้ง

พระจุฬามณีเจดีย...

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

เปิดดู 149 ครั้ง

วิหาร

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

เปิดดู 314 ครั้ง

หลวงพ่อวัดท่าพู...

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

เปิดดู 249 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด