เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดถ้ำเขาชะอางค์

รหัสวัด
02711101002

ชื่อวัด
วัดถ้ำเขาชะอางค์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดถ้ำเขาชะอางค์

เลขที่
108

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองไผ่

เขต / อำเภอ
ด่านมะขามเตี้ย

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71260

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0813616420

คุณสมบัติวัด

เป็นอุทยานการศึกษาในวัด

จำนวนเข้าดู : 879

ปรับปรุงล่าสุด : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 11:45:11

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 19:21:58

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดถ้ำเขาชะอางค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักสงฆ์มหานิกาย วัดถ้ำเขาชะอางค์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2519
 
บริเวณวัดอยู่ติดเขา ซึ่งมีถ้ำอยู่บนเขาและมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 200 ไร่ เนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่ประจำตำบลหนองไผ่ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน และเป็นวัดที่สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

รายการพระ

พระมหาช่วง ชุติมนฺตี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระสุวิทย์ โกวิโท

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระผวน อคฺคจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระเพชร ฉนฺทโก

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระสวัสดิ์ สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระวิเชียร อาคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระสำพาน สุทฺธิสทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระวิเชษฐ์ สนฺตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระบำรุง ขนฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระกิตตินันท์ อานนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลาการเปรียญหล...

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

เปิดดู 166 ครั้ง

มณฑปบูรพาจารย์

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

เปิดดู 69 ครั้ง

ศาลพ่อปู่สิงห์ด...

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

เปิดดู 611 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

เปิดดู 107 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด