เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดกกซาง

รหัสวัด
02720303007

ชื่อวัด
วัดกกซาง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน ปี 2547

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดกกซาง

เลขที่
7/1

หมู่ที่
8

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วังคัน

เขต / อำเภอ
ด่านช้าง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72180

เนื้อที่
14 ไร่ 3 งาน 08 ตารางวา

มือถือ
0860684061

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 881

ปรับปรุงล่าสุด : 6 เมษายน พ.ศ. 2566 15:57:21

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 18:00:35

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลวัด
               ตั้งอยู่ที่บ้านกกซาง เลขที่ 7/1 หมู่ที่ 8 ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้รับการตั้งวัดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2547
สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย                
พิกัดของวัด ละติจูด…UTM 17018 WGS 84 N ทิศเหนือ 1633637 ทิศตะวันออก 568767……
ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 08 ตารางวา
อาณาเขตวัด
                ทิศเหนือ                       จรดบ้านวังคัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังคัน
               ทิศใต้                           จรดบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังคัน
               ทิศตะวันออก                  จรดบ้านวังคัน หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังคัน
               ทิศตะวันตก                    จรดบ้านน้อยป่าแฝก ตำบลห้วยขมิ้น
               อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร   ยาว 28 เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2553 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน 7 หลัง
         กุฏิเจ้าอาวาสสองชั้นสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฎิคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 หลัง  กุฏิไม้ จำนวน 2 หลัง
         กุฏิน๊อคดาวน์ จำนวน 2 หลัง                      
วิหาร หลวงพ่อบารมี ทรงแปดเหลี่ยม โล่ง กว้าง 6 คูณ 6 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2547
ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง 12 เมตร   ยาว 24 เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2550  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
        นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้
ฌาปนสถาน จำนวน 1 หลัง หอระฆังและหอกลองจำนวน 1 หลัง  ห้องน้ำพระ 4 ห้อง ห้องน้ำทั่วไป 6 ห้อง 
โรงครัวจำนวน 1 หลัง เรือนเก็บพัสดุ จำนวน 1 หลัง  หอฉันและเรือนรับรอง จำนวน 1 หลัง 
ปูชนียวัตถุ มี
      พระประธานประจำศาลาการเปรียญ 
ขนาดหน้าตัก กว้าง 29 นิ้ว  สูง 49 นิ้ว  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555
      ปัจจุบันนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถ ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร
การบริหารและการปกครอง   มีเจ้าอาวาสมาแล้ว 14 รูป ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้                                                                                                             ลำดับที่ 1 ...พระนิด.........................................  ตั้งแต่ พ.ศ.....2530.... ถึง พ.ศ. ....2531......
 ลำดับที่ 2 ...พระสนาม........................................ตั้งแต่ พ.ศ.....2532..... ถึง พ.ศ. ...2533.                                                                                                               ลำดับที่ 3 ...พระสัมฤทธิ์.............................. ......ตั้งแต่ พ.ศ....2534... ถึง พ.ศ. .....2541....
 ลำดับที่ 4 ...พระยาว......................................... ตั้งแต่  พ.ศ......2542 ถึง พ.ศ. ..................
 ลำดับที่ 5 ...พระแหลม.......................................ตั้งแต่ พ.ศ.....2543.... ถึง พ.ศ. .........
 ลำดับที่ 6 ...พระกลาง......................................  ตั้งแต่  พ.ศ.....2544..... ถึง พ.ศ. .........
 ลำดับที่ 7 ...พระทองคำ......................................ตั้งแต่  พ.ศ....2545.. ถึง พ.ศ. .........
 ลำดับที่ 8 ...พระวิเชียร.....................................  ตั้งแต่  พ.ศ.....2546  ถึง พ.ศ. .......2547...
 ลำดับที่ 9 ...พระสมชาย....................................  ตั้งแต่  พ.ศ.....2548....ถึง พ.ศ. ...2549.......
 ลำดับที่ 10 ...พระสาธิต..................................... ตั้งแต่ พ.ศ.....2550.....ถึง พ.ศ. ...2552......
 ลำดับที่ 11 ...พระมหาแจ่ม..................................ตั้งแต่ พ.ศ....2553.. ถึง พ.ศ. .....2554....
 ลำดับที่ 12 ...พระบุญเกิด.................................. ตั้งแต่ พ.ศ......2555 ถึง พ.ศ. ....2556..............                                                                                                         ลำดับที่ 13 ...พระอธิการชูชาติ............................ ตั้งแต่ พ.ศ....2557... ถึง พ.ศ. .....2561....
 ลำดับที่ 14   พระอธิการโกศล……กตสาโร……...     ตั้งแต่ พ.ศ......2562.....ถึง ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการโกศล กตสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระวินัย อานนฺทคุโน

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระถาวร ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

ภาคภูมิ สิริจนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-12-2566

พระพัชศัลย์ มหาวายาโม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-12-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

เปิดดู 181 ครั้ง

ทอดผ้าป่าสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู 61 ครั้ง

กิจกรรมประจำปี

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทอดกฐินสามัคคี

วันที่จัดงาน : 30-10-2564

เปิดดู 60 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปปางมา...

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 1447 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ทาน ศีล ภาวนา ค...

ข้อมูลเมื่อ 26-02-2565

เปิดดู 71 ครั้ง

สาระธรรม

เจ้ากรรม นายเวร อดีตภพชาติ

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 839 ครั้ง

สื่อมีเดีย

พระอรหันตขีณาสพ

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 143 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดกกซาง

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

เปลี่ยนเสียงเป็นบุญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

หมู่บ้านรักษาศิล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด