เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8382 รูป
สามเณร
310 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8906 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7226 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดวังตะกู

รหัสวัด
2730112001

ชื่อวัด
วัดวังตะกู

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
53

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
มาลัยแมน

แขวง / ตำบล
วังตะกู

เขต / อำเภอ
เมืองนครปฐม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73000

เนื้อที่
42 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0856251595

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 2954

ปรับปรุงล่าสุด : 11 กันยายน พ.ศ. 2566 16:45:20

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดวังตะกู ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ เลขที่ ๕๓ ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย�
ตั้งวัด ประมาณ พ.ศ.๒๓๗๕ อุโสถหลังเก่า สมัยอยุธยา ชำรุดมากใช้การไม่ได้ ทางวัดจัดการสร้างขึ้นใหม่ในที่เดิม จึงรื้อของเก่าไปหมด และขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่�
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๓ และผูกพัทธสีมาในปี ๒๔๙๓ นั่นเอง
ปัจจุบันได้สร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่อีกหนึ่งหลังไม่ซ้ำที่เดิม จึงขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่เป็นครั้งที่ ๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๓
วัดวังตะกู มีเนื้อที่ดิน ๔๒ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา ทิศเหนือ ติดกับที่ดินเอกชนหมู่ที่ ๒� ทิศใต้ ติดถนนผ่านหมู่บ้าน ทิศตะวันออก ติดคลองวังตะกูที่ต่อไปสู่คลองเจดีย์บูชา
ทิศตะวันตก ติดที่ดินเอกชน������ ที่ตั้งวัดมีลักษณะเป็นที่ราบสูงกว่าที่อื่นน้ำถ่วมไม่ถึง�� หลังวัดมีทางเชื่อมกับถนนมาลัยแมนราดยางเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๑
ที่วัดนี้แต่เดิมมา ไม่มีใครทำประวัติไว้สืบไม่ได้ว่าเป็นมาอย่างไร ถามคนเก่าๆ ก็บอกว่าเกิดมาก็เห็นมีวัดอยู่แล้ว หลวงปู่ชิน อิสสโร� มรณภาพเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓ ท่านก็ไม่ทราบประวัติ
เพียงแต่บอกว่า ในตำบลนี้มีวัดเดียว ภายหลังสร้างขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลใกล้กัน ชาวบ้านเรียกวัดวังตะกูว่า วัดเก่า เรียกวัดที่สร้างภายหลังว่า วัดใหม๋ คือ วัดใหม่ปิ่นเกลียว ในปัจจุบันนี้
ชื่อวัดเก่าหายไปตามคนรุ่นเก่า ปัจจุบันคงเรียก วัดวังตะกู กันทั่วไป
ในสมัย ร.ศ.๑๒๖ โฉนดที่ดินของเอกชนระบุติด วัดบางตะกู ตำบลบางตะกู และเพี้ยนมาเป็น วังตะกู ได้อย่างไรไม่มีใครทราบ มีผู้เล่าว่า เคยพบป้ายชื่อวัดนี้จมอยู่ในสระน้ำหน้าวัด
เมื่อวิดน้ำออกโกยเลนก้นสระให้สะอาด จึงพบป้ายชื่อวัดว่า วัดจันทาราม ก็ไม่มีใครสนใจ เพราะใช้ชื่อ วัดวังตะกูแล้ว ถามได้ความว่า พระที่มาก่อสร้างและปกครองวัดนี้รูปแรก ชื่อ จันทร์
ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดตามชื่อพระรูปนั้นว่า วัดหลวงพ่อจันทร์ คงให้เกียรแก่ผู้สร้างเพื่อเป็นกำลังใจจึงตั้งชื่อวัดว่า วัดจันทาราม
มีผู้เล่าว่าริมคลองหน้าวัด มีต้นตะกูมาก� บาง คือถิ่น อยู่ริมน้ำ ก็หมายความว่าริมน้ำ หรือริมคลอง มีต้นตะกูมากเลยตั้งชื่อตำบลว่า ตำบลบางตะกู วัดก็อนุโลมตามชื่อตำบล� เพราะตำบลนี้
มีวัดอยู่เพียงวัดเดียว ภายหลังคงมีใครเปลี่ยนคำหน้า จากบาง มาเป็นวัง ให้คล้องกันกับที่ใกล้ๆ คือ วังกะพี้ วังลาน ซึ่งอยู่ในตำบลเดียวกัน เพื่อความเหมาะสมก็เป็นได้ จึงได้ชื่อว่า
วัดวังตะกู ตำบลวังตะกู ทางราชการได้ใช้นามนี้ตลอดมา

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูปลัดสาธุวัฒน์ (พรหมลิขิต) ยโสธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

พระครูวินัยธรสุทน สุริยูปโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

พระครูใบฎีกาโอฬาร โอฬาโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

พระมหาณรงค์ พุทฺธสโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระชนม์ ชาตวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2567

พระวีรพร พฺรหฺมปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระวันชนะ ปญฺญาวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2567

พระ ร.ต.อ.สุทิน ทีปธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 22-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

พระศรศักดิ์ ฐานิโย

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วัดวังตะกู ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2566

เปิดดู 321 ครั้ง

กฐินวัดวังตะกู

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

เปิดดู 82 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

วัดวังตะกู ตำบล...

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

เปิดดู 2260 ครั้ง

หลวงพ่อพระประธา...

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

เปิดดู 1665 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด