เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดประชุมสงฆ์

รหัสวัด
02720205003

ชื่อวัด
วัดประชุมสงฆ์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 08 เดือน ธันวาคม ปี 2481

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน กันยายน ปี 2525

ที่อยู่
วัดประชุมสงฆ์

เลขที่
84

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ปากน้ำ

เขต / อำเภอ
เดิมบางนางบวช

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72120

เนื้อที่
13 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา

มือถือ
086-5831636

จำนวนเข้าดู : 683

ปรับปรุงล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 08:12:56

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 11:44:37

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

              วัดประชุมสงฆ์  ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔ บ้านท่าสะตือ หมู่ที่  ๒ ตำบลปากน้ำ  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๓ ไร่ ๒  งาน ๑๑ เศษสองส่วนสิบ ตารางวา น.ส.๓ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๙๐๘๗ อาณาเขตทิศเหนือและทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก  ติดแม่น้ำท่าจีน  และทิศตะวันตก  จดทางสาธารณะ  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  กว้าง  ๒๐  เมตร ยาว  ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง  ๒๕  เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็นอาคารไม้  หอสวดมนต์  กว้าง  ๒๒  เมตร ยาว  ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน  ๔ หลัง  เป็นอาคารไม้  ๒ หลัง และตึก  ๒ หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาเอนกประสงค์  กว้าง  ๑๒.๕๐  เมตร ยาว ๑๖   เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ณาปสถาน ๑ หลัง  กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ พร้อมพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร-พระแก้วมรกต
              วัดประชุมสงฆ์  ตั้งเมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. พ.ศ. ๒๔๘๑ เดิมมีพื้นที่ตั้งวัดมีสภาพเป็นป่า มีพระภิกษุมาธุดงค์ปักกลดอยู่บ่อยๆ ราษฎรบ้านท่าสะตือจึงตั้งชื่อวัดว่า “วัดประชุมสงฆ์”วัดได้รับความอุปถัมภ์บริจาคที่ดิน  ๑. นายเจ๊ก-นางเทียบ ศรีโมรา  ๒. คุณแม่มอญ น้ำเพชร  ๓. คุณพ่อขันตี-คุณแม่สำรวย  สะระคำ  ๔. คุณแม่โล่ โตงาม ๕.  คุณพ่อวาน น้ำเพชร  ๖.  คุณสำราญ-คุณสำรวย
วุ่นบำรุง  ผู้ดำเดินการก่อสร้างก่อสร้างวัดคือ พระหลวงปู่ฉิม พ.ศ. ๒๔๗๙- พระจำรัส ได้ชักชวนราษฎรที่มีจิตศรัทาร่วมกันบริจาคทรัพย์  สร้างเสนาสนะ เพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์  และบำเพ็ญกุศล วัดประชุมสงฆ์ได้รับความอุปถัมภ์จากราษฎรบ้านท่าสะตือมาโดยตลอด    ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  ๓  กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม   คือ หลวงปู่ฉิม เกิดอาพาธก่อนแล้วมรณภาพ  พ.ศ. ๒๔๗๙
รูปที่  ๑  หลวงปู่ฉิม  พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๘๑
รูปที่  ๒ พระจำรัส พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๙๖ 
รูปที่  ๓ พระจ๋อง พ.ศ. ๒๔๙๖-๒๕๐๖ 
รูปที่  ๔
หลวงปู่แจ้ง ธมฺมกาโม พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๓ 
รูปที่  ๕  พระครูพิศาลสังฆโสภณ  จนฺทโก (ดี) พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๖๐
รูปที่  ๖  พระปลัดประจักร์  ปภาโส  พ.ศ. ๒๕๖๑ - จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบัน  การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดประจักร์ ปภาโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระทนุ สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2565

พระโปร่ง กนโก

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2565

พระปลาแดง สุริยโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2565

พระฉัตรชัย ฌานโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ร่วมสร้างพระศรีศากยทศพลญาณ

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 80 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญประเพณี

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 72 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ปูชนียวัตถุสถาน...

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 123 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

สุภาสิตภายในวัด

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 209 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คติธรรมเตือนใจป...

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 1931 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

พระอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด