เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางช้างใต้

รหัสวัด
2730607002

ชื่อวัด
วัดบางช้างใต้

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2335

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2479

ที่อยู่
-

เลขที่
46

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางช้าง

เขต / อำเภอ
สามพราน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73110

เนื้อที่
18 ไร่ ไร่ - งาน 01 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นมูลนิธิ

จำนวนเข้าดู : 1061

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 09:36:45

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:05:57

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบางช้างใต้ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรี ในตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วัดบางช้างใต้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๕ ในแผ่นดินรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ชาวบ้านมักจะเรียกชื่อวัดตามลักษณะท้องถิ่นที่วัดตั้งอยู่ แรกเริ่มที่เดียวเรียกชื่อวัดว่า "วัดมหาคงคาราม" เนื่องจากว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน (ดังปรากฏตามหนังสือที่ ศธ.๐๔๐๕/๑๔๔๒๑ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกหนังสือรับรองสภาพวัดให้) ต่อมา พ.ศ. ๒๔๐๐ ทางวัดได้สร้างอุโบสถหลังที่ ๒ ขึ้นมาใหม่แทนหลังแรกซึ่งถูกไฟไหม้ และได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปนามว่า หลวงพ่อเพชร จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาด้วยเรือพายม้า เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน ประทับนั่งอยู่ในปางสมาธิ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่บนบุษบกภายในอุโบสถหลังที่ ๓ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
         ต่อมาได้เรียกชื่อใหม่ว่า " วัดบางช้าง" เพราะว่าบริเวณที่ตั้งวัดอยู่นี้เเป็นป่าใหญ่ มีบริเวณกว้างขวางมาก เรียกว่าทุ่งบางช้าง (บึงบางช้างก็เรียก) ซึ่งมีช้างอาศัยอยู่มากมาย ในระหว่างฤดูแล้งช้างจะพากันลงมากินน้ำในแม่น้ำท่าจีนเป็นประจำ จึงทำให้เกิดทางน้ำเล็ก ๆ ขึ้น เมื่อนานวันเข้าก็เกิดเป็นทางน้ำใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน เรียกว่า "คลองบางช้าง" การที่เกิดเป็นคลองขึ้นนี้ทำให้แยกพื้นดินออกเป็นสองฝั่ง คือ ฝั่งเหนือคลองบางช้าง และฝั่งใต้คลองบางช้าง ทางฝั่งเหนือมีวัดที่ตั้งอยู่วัดหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า วัดใหม่ ทางฝั่งใต้ชาวบ้านเรียกว่า วัดบางช้าง ครั้นปี พ.ศ. ๒๔๕๙ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ ได้เสด็จตรวจวัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอสามพราน จึงประทานนามวัด ให้เรียกชื่อวัดทั้งสองวัดนี้เสียใหม่ วัดที่ตั้งอยู่ทางฝั่งเหนือให้เรียกว่า "วัดบางช้างเหนือ" ส่วนวัดที่ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ให้เรียกเสียใหม่ว่า "วัดบางช้างใต้" ตั้งแต่นั้นสืบมา วัดบางช้างใต้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ ปัจจุบันมีพระครูปฐทนาคนิวิฐ (สรรค์ กิตฺติวตฺโต) เป็นเจ้าอาวาส
          ภายในวัดบางช้างใต้มีพิพิธภัณฑ์อยู่ภายในวัด ที่อาคารพิพิธภัณฑ์จะเป็นอาคารทรงไทยใต้ถุนสูง เดิมเป็นหอฉัน ชั้นบนจัดแสดงข้าวของสะสมของทางวัด วัตถุที่จัดแสดง ได้แก่ พระพุทธรูปโบราณ พระบุเงิน ตาลปัตร รอยพระพุทธบาทจำลอง คัมภีร์ใบลาน หีบพระธรรม ตู้พระธรรม ภาพถ่ายเก่าของวัด เครื่องลายคราม เครื่องปั้นดินเผา และตู้ไม้แกะสลัก เป็นต้น
 

 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปฐมนาคนิวิฐ (สรรค์) กิตฺติวตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระสมคิด กิตฺติสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระตรีเนตร กิตฺติธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระสุวัฒน์ สิริปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระเรณุวัตร กลฺยาณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระประสิทธิ์ สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 15-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระสุนทร กิตฺติปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระบุญชาญ สุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 15-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระศักดา กิตฺติปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 15-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระบุญชอบ กิตฺติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 15-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด