เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดน้ำตก

รหัสวัด
02710202001

ชื่อวัด
วัดน้ำตก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2484

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2511

ที่อยู่
บ้านท่าเสา

เลขที่
303

หมู่ที่
ม.3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่าเสา

เขต / อำเภอ
ไทรโยค

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71150

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0811905392

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 413

ปรับปรุงล่าสุด : 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:18:36

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:14:21

 
 
 
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูนิโครธโยคาภิรักษ์ (แอ่ม ชุติวณฺโณ) ชุติวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

อนุชา วีตโสโก

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-10-2564

นีน ธมฺมจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2564

ศรชัย สนฺตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-10-2564

ไพรัตน์ กิตติปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-10-2564

ลา กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-10-2564

แอ๊ด ขนฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-10-2564

อนุรักษ์ ฐานิโย

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-10-2564

สุรศักดิ์ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-10-2564

จีรศักดิ์ โสตถิโก

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-10-2564

นรากร นรินฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-10-2564

ธีรยุทธ จารุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-10-2564

สมชาย มหาคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-10-2564

สัญญา สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2564

กิตติ สุภกิจฺโจ

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมวัดน้ำตก

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด