เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8521 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9054 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7340 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสระสี่เหลี่ยม

รหัสวัด
02730406001

ชื่อวัด
วัดสระสี่เหลี่ยม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 10 เดือน กันยายน ปี 2379

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม ปี 2526

ที่อยู่
-

เลขที่
16

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ดอนรวก

เขต / อำเภอ
ดอนตูม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73150

เนื้อที่
10 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 959

ปรับปรุงล่าสุด : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 19:58:19

ข้อมูลเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:12:33

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

 
 วัดสระสี่เหลี่ยม  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  ตำบลดอนรวก  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นลาวคั่ง มีอาชีพเกษตรกรรม วัดนี้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ.๒๓๗๐ และได้ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน  ๒๓๗๙ สำหรับการเรียกชื่อของวัดนั้น สันนิษฐานว่าเรียกตามนามของสระใหญ่ลูกหนึ่งของหมู่บ้านเป็นสระเก่าแก่ที่ขุดขึ้นเมื่อครั้งพระเจ้าอู่ทองได้ยกทัพผ่านมาพักแรมบริเวณนี้ จึงได้สั่งให้ทหารช่วยกันขุดสระน้ำขึ้นมาลูกหนึ่งเพื่อใช้น้ำในกองทัพ  ซึ่งสระที่ขุดนี้นั้นมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม จึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านและชื่อวัดตามลักษณะของสระน้ำแต่นั้นมา
การก่อสร้างและพัฒนาวัด
 ปี  พ.ศ.๒๓๗๐  พระอาจารย์ดา  และชาวบ้านในสมัยนั้นได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น โดยมีพระอาจารย์ดา  เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดเป็นรูปแรก  
ปี  พ.ศ.๒๔๐๐  พระอาจารย์อยู่  ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส และปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงปี  พ.ศ.๒๔๓๐  รวมเป็นระยะเวลาประมาณ  ๓๐  ปี
 ปี  พ.ศ.๒๔๓๑  พระอาจารย์เอ๊บ ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส จนถึงปี  พ.ศ.๒๔๔๖ ได้สร้างอุโบสถขึ้นมา  ๑  หลัง  และได้หล่อพระประธานประจำอุโบสถขึ้น  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  ศิลปะอยุธยาตอนต้นขนานพระนามว่า  พระพุทธมหาปุณณะ  แต่ชาวบ้านเรียกโดยทั่วไปว่า  หลวงพ่อแดงราชมงคล    
 ปี  พ.ศ.๒๔๔๘  พระอาจารย์เหล่  ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสและได้ปกครองวัดเรื่อยมาอีกประมาณ  ๒๐  ปี
 ปี  พ.ศ.๒๔๖๘  พระอาจารย์แร่  ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส และทำการปกครองวัดมาจนถึง  ปี  พ.ศ.๒๔๙๒  เป็นระยะเวลาประมาณ  ๒๔  ปี
 ปี  พ.ศ.๒๔๙๓ – พ.ศ.๒๔๙๔ วัดสระสี่เหลี่ยม  ได้ว่างตำแหน่งเจ้าอาวาสลง มีพระอาจารย์จวง รักษาการณ์ในตำแหน่งเจ้าอาวาส
 ปี  พ.ศ.๒๔๙๕  หลวงพ่อวันดี  รักษาการณ์ในตำแหน่งเจ้าอาวาส จนถึงปี  พ.ศ.๒๔๙๗  ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดสระสี่เหลี่ยม  เมื่อวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๔๙๗ และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสุทธิวิมล โดยในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ได้มีการวางแผนผังวัดใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการศึกษา โดยขยายอาณาเขตบริเวณของโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยมให้กว้างขวางเพียงพอแก่การปลูกสร้างอาคาร  และการจัดการเรียนการสอน  จึงได้เริ่มย้ายสิ่งปลูกสร้างของวัดเช่น  ศาลา  อุโบสถ  กุฏิสงฆ์  เป็นต้น  ไปปลูกสร้างตามผังที่ได้กำหนดไว้  ในปี  พ.ศ.๒๕๒๑ ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น นอกจากนั้นก็ได้ทำการก่อสร้างกุฏิสงฆ์  เมรุเผาศพ  วิหารหลวงพ่อแดงราชมงคล  และอื่น ๆ  ขึ้นตามลำดับ
ปี  พ.ศ.๒๕๕๒   พระครูสุทธิวิมลได้ชราภาพมากพร้อมทั้งสุขภาพไม่แข็งแรง  ทางคณะสงฆ์จึงยกให้ท่านเป็นกิตติมศักดิ์เพื่อที่จะได้มีเวลาพักผ่อนรักษาสุขภาพ และได้แต่งตั้ง พระครูวิชัยธรรมานุกูล  ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสระสี่เหลี่ยม เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม   ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวิชัยธรรมานุกูล (วันชัย) ฉนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-04-2565

พระปลัดสมพล พลปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระอนุพงศ์ อนุภทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระเดช สิริธโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระรับบุญ สุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระอุดม อติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระนิยม พลโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระสมหมาย สุเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระสมมาท สีลเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระศรายุทธ ยุทฺธเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด