เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองฝ้าย

รหัสวัด
02711007004

ชื่อวัด
วัดหนองฝ้าย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 05 เดือน เมษายน ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองฝ้าย

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 394

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 12:59:12

ข้อมูลเมื่อ : 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 23:40:01

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดหนองฝ้าย(โดยสังเขป)
ที่ตั้ง เลขที่ ๙๙/3 หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.๒๕๐๙ สังกัดมหานิกาย
โดยมี นายเคลือบ นางเผื่อน วารีรักษาราฎร์ ถวายที่ดิน ได้ดำเนินการปักเขตที่ดิน ได้ ๓๒ ไร่ ๒ งาน มีผู้ใหญ่พยุง สุวรรณพุฒ
และนายวาง ทรงเรญ พร้อมชาวบ้านหนองฝ่ายร่วมกันริเริ่มพัฒนาและดำเนินการสร้างถาวรวัตถุ คือ กูฏิสงฆ์ ห้องน้ำ ห้องสุขา และ ศาลาการเปรียญ
ในปี ๒๕๑๕ พระอธิการทองย้อย เจ้าอาวาส ได้ปรึกษาหารือชาวบ้าน ให้สร้างอุโบสถ และได้เริ่มดำเนินก่อสร้าง โดยที่ท่านเป็นประธานในการ
จัดหาทุนในการก่อสร้าง และได้รับโปรดเกล้ำาฯ พระราชทานวิสูงคามสีมา งวดที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๑
ตอนที่ ๑๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๑๙๗ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒b พระครูกาญจนคุณ (หลวงปู่เพิ่ม สิริสุวณุโณ) เป็นเจ้าอาวาส ได้ดำเนินการสร้างบูรณะ
ปฏิสังขรณ์อุโบสถจนเสร็จสมบูรณ์ และสร้างการวัดถุ ต่าง ๆ มีเมรุ กฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ หอระฆัง ซุ้มประตูวัด และภาวรวัตถุ ต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือ
จากชาวข้านหนองฝ้ายและศรัทธาผู้ใจบุญ ในปี พ.ศ ๒๕๔๗ ได้จัดงานผูกพัทธสัมา ปิดทองฝังดูกนิมิต เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๕ มกราคม ๒๕๔๗
รายนามเจ้าอาวาสวัดหนองฝ้าย ตั้งแต่ อดีต - ปัจจุบัน มีดังนี้
๑.พระภิกษชั้น ปี พ.ศ.๒๕๐๗ - ๒๕๑๑ ๒.พระอธิการทอง ปี พ.ศ.๒๕๑๑ - ๒๕๑๔ ต.พระอธิการทองย้อย ปี พ.ศ.๒๕๑๕ - ๒๕๑๗ ๔.พระครูประกาศปี พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๒๑
๕.พระครูกาญจนคุณ (เพิ่ม สิริสุวณุโณ) ปี พ.ศ.b๕๒๒ - ๒๕๕๖ ๖.พระครูพิมลกาญจนธรรม (บรรหาร ารธมโม) ปี พ.ศ.๒๕๕๒ - ถึงปัจจุบัน

รายการพระ

พระครูพิมลกาญจนธรรม วรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-11-2564

พระใบฏีกาอนันต์ รตินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น