เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองฝ้าย

รหัสวัด
02711007004

ชื่อวัด
วัดหนองฝ้าย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 05 เดือน เมษายน ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองฝ้าย

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 773

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 12:59:12

ข้อมูลเมื่อ : 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 23:40:01

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดหนองฝ้าย(โดยสังเขป)
ที่ตั้ง เลขที่ ๙๙/3 หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.๒๕๐๙ สังกัดมหานิกาย
โดยมี นายเคลือบ นางเผื่อน วารีรักษาราฎร์ ถวายที่ดิน ได้ดำเนินการปักเขตที่ดิน ได้ ๓๒ ไร่ ๒ งาน มีผู้ใหญ่พยุง สุวรรณพุฒ
และนายวาง ทรงเรญ พร้อมชาวบ้านหนองฝ่ายร่วมกันริเริ่มพัฒนาและดำเนินการสร้างถาวรวัตถุ คือ กูฏิสงฆ์ ห้องน้ำ ห้องสุขา และ ศาลาการเปรียญ
ในปี ๒๕๑๕ พระอธิการทองย้อย เจ้าอาวาส ได้ปรึกษาหารือชาวบ้าน ให้สร้างอุโบสถ และได้เริ่มดำเนินก่อสร้าง โดยที่ท่านเป็นประธานในการ
จัดหาทุนในการก่อสร้าง และได้รับโปรดเกล้ำาฯ พระราชทานวิสูงคามสีมา งวดที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๑
ตอนที่ ๑๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๑๙๗ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒b พระครูกาญจนคุณ (หลวงปู่เพิ่ม สิริสุวณุโณ) เป็นเจ้าอาวาส ได้ดำเนินการสร้างบูรณะ
ปฏิสังขรณ์อุโบสถจนเสร็จสมบูรณ์ และสร้างการวัดถุ ต่าง ๆ มีเมรุ กฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ หอระฆัง ซุ้มประตูวัด และภาวรวัตถุ ต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือ
จากชาวข้านหนองฝ้ายและศรัทธาผู้ใจบุญ ในปี พ.ศ ๒๕๔๗ ได้จัดงานผูกพัทธสัมา ปิดทองฝังดูกนิมิต เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๕ มกราคม ๒๕๔๗
รายนามเจ้าอาวาสวัดหนองฝ้าย ตั้งแต่ อดีต - ปัจจุบัน มีดังนี้
๑.พระภิกษชั้น ปี พ.ศ.๒๕๐๗ - ๒๕๑๑ ๒.พระอธิการทอง ปี พ.ศ.๒๕๑๑ - ๒๕๑๔ ต.พระอธิการทองย้อย ปี พ.ศ.๒๕๑๕ - ๒๕๑๗ ๔.พระครูประกาศปี พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๒๑
๕.พระครูกาญจนคุณ (เพิ่ม สิริสุวณุโณ) ปี พ.ศ.b๕๒๒ - ๒๕๕๖ ๖.พระครูพิมลกาญจนธรรม (บรรหาร ารธมโม) ปี พ.ศ.๒๕๕๒ - ถึงปัจจุบัน

รายการพระ

พระครูพิมลกาญจนธรรม วรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

พระใบฏีกาอนันต์ รตินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด