เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสำโรง

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดสำโรง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2343

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2493

ที่อยู่
วัดสำโรง

เลขที่
21

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วัดสำโรง

เขต / อำเภอ
นครชัยศรี

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73120

เนื้อที่
33 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0947925955

อีเมล์
watsamrong2424@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1550

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 09:50:37

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

            วัดสำโรง ปรากฏหลักฐานตามทะเบียนวัด ว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๓ และมีบันทึกท้ายเอกสารประวัติทะเบียนวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยผู้มีอายุที่เกิดทันสมัย พระครูอินทรสิริชัย (ทองพูน อินทโชโต) เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ ของวัดสำโรง (พ.ศ. ๒๔๗๕) ประกอบด้วย นายเป๋ง ศรีทองคำ  นายประสิทธิ์ ลาภลมูล  ได้บันทึกไว้ สรุปความได้ว่า ในสมัยก่อนในแถบนี้มีต้นสำโรงขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ จึงมีพระภิกษุมาปักกลดอาศัยปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยครั้ง ชาวบ้านแถบนี้เห็นว่าสถานที่ตั้งนี้สมควรเป็นที่ตั้งวัดจึงได้สร้างโรงเรือนขึ้นมาสามหลัง มีลักษณะเป็นอาคารไม้สร้างแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน หลังคามุงจากพื้นเป็นดินปรับเรียบ โรงเรือนสามหลังได้แก่ ศาลาดิน โรงกุฏิ โรงอุโบสถ ปู่ดำ ซึ่งเป็นเจ้าของที่จึงได้ถวายที่ตรงนี้ให้เป็นที่ตั้งวัด และชาวบ้านพร้อมใจกันไปอาราธนา พระภิกษุนุช ซึ่งอยู่วัดตรงกันข้าม คือ วัดลานตากฟ้า มาเป็นเจ้าอาวาส  ปู่ดำ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ก็ได้อุปสมบทเป็นภิกษุ และได้ช่วยพระภิกษุนุช พัฒนาสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ เช่น กุฏิสงฆ์ ศาลาดิน และอุโบสถหลังเล็กๆ พอจะใช้ในการทำสังฆกรรมได้ ชาวบ้านแถบนี้  ได้ตั้งชื่อเรียกวัดนี้ว่า “วัดสามโรง”  ประมาณ ๑๐-๒๐ ปีให้หลัง วัดสามโรง ได้เจริญขึ้นมาตามลำดับ เพราะชาวบ้านมีจิตศรัทธาเลื่อมใสต่อพระภิกษุนุชมาก และได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้การอุปสมบทกุลบุตรในแถบนี้
            กาลต่อมาคำว่า “วัดสามโรง” มีการกร่อนคำ โดยไม่สามารถระบุระยะเวลาได้ จึงทำให้ชื่อของวัดเปลี่ยนจาก วัดสามโรงมาเป็นวัดสำโรง และเป็นชุมชนวัดสำโรงถึงปัจจุบันนี้
 รายนามเจ้าอาวาสวัดสำโรง
            ๑.  หลวงปู่นุช                ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ถึง พ.ศ. ๒๔๔๖
            ๒. พระอธิการแนน         ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๗ - ๒๔๕๗
            ๓. พระอธิการเหว่า         ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๗๑
            ๔. พระครูอินทรสิริชัย (ทองพูน อินทโชโต) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ 
                 – ๒๔๙๖   และดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เป็นเจ้าคณะตำบลสำโรง
            ๕. พระครูสังฆรักษ์เติม ฐิตปญโญ  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๐๑
                 และดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เป็นเจ้าคณะตำบลสำโรง
            ๖. พระครูมงคลรัตน์ (หลิ่ม มงคโล) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๒๖
            ๗. พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ.
                ๒๕๒๗ - ปัจจุบัน   ดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์เป็น เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม) ผลญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 14-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระปลัดประพจน์ สุปภาโต

ข้อมูลเมื่อ : 14-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระสุรชัย วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระสมบัติ ฐานรโต

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระสมศักดิ์ สิกฺขาสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระสมเกียรติ ติกฺขวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

พระสิทธิพัฒน์ สิทธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

พระสุทิน สุขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

พระไพรินทร์ ฐิตวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

พระอณรรฆ กตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

พระวีรธนา โอภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

พระชาตรี ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

พระเกษมสุข รตนปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 27-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-05-2566

สามเณรอนุวัฒน์ โคตบุดดา

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

กิจกรรมวันมาฆบู...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 132 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

กลุ่มดินประดิษฐ...

ข้อมูลเมื่อ 12-03-2565

เปิดดู 122 ครั้ง

ชุมชนคุณธรรมวัด...

ข้อมูลเมื่อ 25-09-2564

เปิดดู 75 ครั้ง

บวร On Tour EP ...

ข้อมูลเมื่อ 25-09-2564

เปิดดู 327 ครั้ง

บวรออนทัวร์: ชุ...

ข้อมูลเมื่อ 25-09-2564

เปิดดู 174 ครั้ง

ชุมชนคุณธรรมวัด...

ข้อมูลเมื่อ 25-09-2564

เปิดดู 163 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด