เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหอมเกร็ด

รหัสวัด
73060127212

ชื่อวัด
วัดหอมเกร็ด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
70

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
พุทธมณฑล สาย 7

แขวง / ตำบล
หอมเกร็ด

เขต / อำเภอ
สามพราน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73110

เนื้อที่
16 ไร่ 1 งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0890217477

โทรศัพท์
034321771

อีเมล์
homgred3@hotmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 3286

ปรับปรุงล่าสุด : 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 16:53:43

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหอมเกร็ด เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี ในหมู่ที่ 4 บ้านหัวไทร ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วัดหอมเกร็ดเป็นวัดเก่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากหลักฐานเอกสารเก่าของวัดได้แก่ โฉนดที่ดินของวัดได้จดทะเบียนเมื่อปี ร.ศ. 125 ตรงกับปี พ.ศ. 2449 และจากหลักฐานโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีอยู่ในวัด จากหนังสือ ประวัติวัดหอมเกร็ด ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว มีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินทางมาจากมณฑลราชบุรี มีนามว่า หลวงพ่อรุ่ง มาปักกลดอยู่ในบริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลหอมเกร็ดปัจจุบัน ชาวบ้านต่างเลื่อมใสจึงได้สร้างวัดและนิมนต์ท่านเป็นเจ้าอาวาส เรียกว่า "วัดไร่" หรือ "วัดบ้านไร่" ต่อมาวัดเกิดความแห้งแล้งและกันดาร ประชาชนจึงได้นิมนต์หลวงพ่อรุ่งมาจำพรรษาอยู่ในที่แห่งใหม่อันเป็นที่ตั้งของวัดหอมเกร็ดในปัจจุบัน

วัดหอมเกร็ดประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2425 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2514 ปัจจุบันมีพระครูจารุวัฒนคุณ (เพ้ง จารุวณฺโณ) เป็นเจ้าอาวาสวัด
 

พระอุโบสถมีหลวงพ่อโตเป็นพระประธาน ชาวบ้านนิยมมาขอพรจากหลวงพ่อและมาแก้บนกับหลวงพ่อด้วยขนุนหาบและประทัด เดิมวัดมีเจดีย์มอญ แต่ปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่โดยการสร้างพระเจดีย์ทรงพระปฐมเจดีย์ขนาดย่อครอบไว้ โดยยังคงตำแหน่งเดิมไว้ไม่ได้ขยับย้ายที่ตั้ง

อาคารหอปริยัติธรรมเป็นอาคารขนาดใหญ่ 2 ชั้น ยาวประมาณ 10 ช่วงเสา หลังคาสร้างแบบอาคารยุโรป ทรงจั่วธรรมดา ไม่มีชายคากันสาด มุงกระเบื้องปูน ฝาผนังไม้สักลักษณะสภาพทรุดโทรม ศาลาการเปรียญยกสูงเป็นที่ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ของผู้ปฏิบัติทุกวันอาทิตย์และทำบุญในวันสำคัญต่าง ๆ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูจารุวัฒนคุณ (เพ้ง) จารุวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-01-2565

พระประสิทธิ์ ถิรสํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระปลัดธวัชชัย เขมจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-01-2565

พระปลัดจำนงค์ กมโล

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสุรินทร์ ฐานิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระสมุห์พิเชษฐ์ ยโสธโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระทรงศักดิ์ ธมฺมานนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระนเรศ กนฺตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสมนึก กุสลจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระชาติ

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระไพโรจน์ กตทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระจีรวุฒิ อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระทศวรรษ อนามโย

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสมบูรณ์ ปรกฺกโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระพิชาติ ฐานารโห

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระชวลิต ชนาสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระภาณุวัฒน์ อติภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

กิตติ สาทโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-01-2566

รัตน์ภูมิ สมงฺคิโก

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-01-2566

รัชพล ฉนฺทกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-01-2566

พระนิพล ยสินฺะโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

พระอมร วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

พระวันรุ่ง อภิชาโน

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

พระเชิงชาย ปสนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

พระฉัตรชัย ติสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

พระพรรณเอก จิรสุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

พระยุทธนา จิรฎฺฐิโก

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

พระธนชัย จนฺทสโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

พระสมศักดิ์ กตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

พระชนันตพล อาภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

พระศตวรรษ วราสโย

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

พระธรรมธร จิตฺตถาโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

พระทฤษฎี ชนาสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

พระณัฐพล สนฺตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 17-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2565

พระกฤษณพงศ์ กิตฺติญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระพิสุทธิ์ ปุญฺญกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระสุประวีณ์ ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระนิธิธรรม อธิจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระชูเกียรติ อคฺติภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระธีรพงศ์ เตชธโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระนพดล อภินนฺโ์ท

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระประกอบ อตฺถกาโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระวัชรพล ยติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระนธนน ชยวุฒฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระมนตรี ฐิตปรกฺกโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

สามเณรพงษ์ศักดิ์ พึ่งโพธิ์

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระคมกริช ชาคโร

ข้อมูลเมื่อ : 14-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

คณะสงฆ์สามพราน ช่วยเหลือน้ำท่วมอยุธยา

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

เปิดดู 547 ครั้ง

ทอดกฐินสามัคคี วัดหอมเกร็ด

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

เปิดดู 1306 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทอดกฐินสามัคคี ...

วันที่จัดงาน : 06-11-2564

เปิดดู 224 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

เจดีย์พระปฐมน้อ...

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

เปิดดู 497 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

แบบทดสอบออนไลน์...

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

เปิดดู 631 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด