เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code พังตรุ

รหัสวัด
02710905001

ชื่อวัด
พังตรุ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม ปี 2552

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน สิงหาคม ปี 2499

ที่อยู่
1

เลขที่
1

หมู่ที่
20

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
พังตรุ

เขต / อำเภอ
พนมทวน

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71140

เนื้อที่
30 ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
089-331-3226

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 273

ปรับปรุงล่าสุด : 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 16:31:50

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:34:31

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ประวัติวัดพังตรุ (207.85 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : ใบวิสุงคามสีมา (151.69 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : ใบรับรองสภาพวัด (474.94 kb)

รายการพระ

พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

พระมหาปัญญา ธมฺมวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

พระทองดำ อินฺทวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

พระประทุม ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

พระพเยาว์ อภิชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด