เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7296 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสวนหงส์

รหัสวัด
02720402005

ชื่อวัด
วัดสวนหงส์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดสวนหงส์

เลขที่
ุ6

หมู่ที่
8

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางปลาม้า

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
๔๗ ไร่ ๐ งาน ๐๖ ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0819416517

โทรศัพท์
0898241073

อีเมล์
suanhong01@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด

จำนวนเข้าดู : 880

ปรับปรุงล่าสุด : 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 16:10:56

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 14:48:59

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดสวนหงส์
วัดสวนหงส์ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๘ ที่ตั้งเลขที่ ๖ หมู่ ๘ ต.บางปลาม้า เขต ๒ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๓ งาน ๔๓ ตารางวา มีแม่น้ำวกอ้อมวัดถึง ๓ ทิศ ๓ ด้าน
�ทิศเหนือ� � � � �ติดแม่น้ำท่าจีน
�ทิศใต้� � � � � � �ติดแม่น้ำท่าจีน
�ทิศตะวันออก� �ติดถนนหลวงสาย บางปลาม้า-คอวัง
ทิศตะวันตก� � � ติดแม่น้ำท่าจีน
มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๙๓๐ และ ๑๑๐๔
อาคารเสนาสนะ
อุโบสถกว้าง ๘.๒๐ เมตร ยาว ๑๒.๔๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ ชั้นบนเป็นอาคารไม้ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๔ เมตร
� � � � � � � � � � � � � �
ชั้นบนแบ่งเป็นกุฏิ ๑๑ ห้อง� ห้องเรียน ๔ ห้อง
� � � � � � � � � � � � � �ชั้นล่าง เป็นอาคารคอนกรีต กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร
หอสวดมนต์� � � ��กว้าง� ๑๒.๒๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร เป็นอาคารไม้สักทอง ๒ ชั้น
กุฏิสงฆ์� � � � � � � �จำนวน ๑๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
อาคารเรียนพระปริยัติธรรม��เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น
ฌาปนสถาน (เมรุ)� � � � � � � ��กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร
วิหาร-มณฑป� � � � � � � � � � � �กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร
�มีคนโบราณได้เล่าสืบทอดมาว่ามีเศรษฐีโคกครามสองผัวเมีย ชื่อสวน และหงส์ ได้มีศรัทธาสร้างวัดขึ้นมา
จึงนำชื่อทั้งสองมาตั้งเป็นชื่อวัดขึ้นว่า “วัดสวนหงส์”พระประธานภายในโรงอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหินทราย
แกะสลัก ปางมารวิชัย เป็นศิลปะสุโขทัยคาดว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย จึงได้มีการชำรุดไปตามการเวลา
ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ท่านพระปลัดประสิทธิ์ (เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน) จึงได้ทำการปฏิสังขรณ์ส่วนที่ชำรุดและได้ทำการ
ลงลักเปิดทองให้มีสภาพสวยงามดังปัจจุบัน สันนิษฐานว่าตั้งวัดก่อน พ.ศ. ๒๓๗๔ อ้างอิงหลักฐานจาก

ในหนังสือ นิราศสุพรรณ ของสุนทรภู่ที่นั่งเรือผ่านหน้าวัดสวนหงส์
บทที่ ๑๑๕ ได้กล่าวถึงวัดสวนหงส์ความว่า
� � � � � � � � � � �สวนหงส์วงศ์วัดพร้อม� � � � � � � � พระเณร
� � � � � � � � � � �รื่นรอบขอบบริเวณ� � � � � � � � � � หว่างบ้าน
� � � � � � � � � � �เด็กเยาว์เล่ากนเกน� � � � � � � � � �ก้องที่� กุฎีแฮ
� � � � � � � � � � �ใช้ที่มีสวนสะอ้าน� � � � � � � � � � � ชื่ออ้างปางหลัง
� � � � � ในปี� พ.ศ.๒๔๕๙��สมเด็จพระมหาสมณเจ้า� กรมพระวชิรญาณวโรรส�
เป็นองค์ตรวจการคณะสงฆ์ได้มาตรวจพื้นที่วัดสวนหงส์ ในขณะนั้น� พระอาจารย์แก้ว� นนฺทโชติ�
เป็นเจ้าอาวาสอยู่� ทรงตรัสชมว่า “วัดสวนหงส์อยู่ในชัยภูมิที่ดี� มีภูมิฐาน� คือ มีต้นไม้ใหญ่ ๆ มาก
และมีแม่น้ำวกอ้อมวัดถึง ๓ ทิศ� ๓ ด้าน”� ความนี้เป็นเฉพาะฤดูร้อนเท่านั้น�
ตามปกติช่วงฤดูฝนน้ำหลากจะเป็นที่น้ำท่วมถึง จึงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถสร้างถาวรวัตถุได้�
แต่ด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน� ได้บริจาคบ้านเรือนของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้กับวัดมากมาย�
ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถสร้างถาวรวัตถุ และถาวรสถานได้อยู่ดี� แต่ด้วยความคิดของเจ้าอาวาสองค์ก่อน ๆ มา�
ได้พัฒนาปรับปรุง โดยเอาไม้ใหญ่ภายในวัดที่กีดขวางมา� ช่วยในการสร้างศาลาการเปรียญและกุฏิขึ้นโดยจัดสร้างศาลาทรงสูง�
คือด้านล่างปล่อยว่างไว้� สำหรับหน้าน้ำ ส่วนชั้นบนเป็นที่อาศัยจำวัดของพระภิกษุ�
และต่อมาได้มีการถมที่ภายในวัดทำพื้นที่ลุ่มในอดีตให้เป็นพื้นที่น้ำท่วมไม่ถึงในปัจจุบัน�
และได้จัดตั้งโครงการสวนป่าขึ้นมา� เพื่อก่อให้เกิดความร่มรื่นและสวยงามตามแบบของวัด�
เมื่อครั้งอดีต เนื่องจากวัดสวนหงส์เป็นวัดที่สำคัญ เพราะตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า
และในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ขาดเจ้าอาวาสปกครองดูแล ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑�
ท่านเจ้าคุณ พระวิกรมมุนี จึงได้แต่งตั้งให้พระมหาปลื้ม จิตฺตสญฺญโต มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสวนหงส์�
และยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลโคกครามอีกด้วย
� � � � �ในอดีตนั้น บริเวณวัดสวนหงส์มีภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มเมื่อถึงฤดูฝน น้ำก็จะท่วมถึง�
หลวงพ่อได้ทำการถมดินบริเวณวัด ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๔๙ ไร่เศษให้เป็นที่ดอน
พร้อมกับปลูกต้นไม้ให้มีความร่มรื่นเท่าบริเวณวัด พร้อมกันนี้ยังได้ทำการบูรณะซ่อมแซมกุฏิ
เสนาสนะ ให้อยู่ในสภาพดีเรียบร้อย
� � � � � เนื่องจากวัดสวนหงส์มีแม่น้ำล้อมทั้ง ๓ ด้าน หลวงพ่อจึงได้ผลักดันให้มีประเพณีแข่งเรือ
ด้วยความร่วมมือของชมชนอำเภอบางปลาม้า เทศบาลอำเภอบางปลาม้า และหน่วยงานต่าง ๆ
ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ จึงได้มีการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วย พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จนกระทั้งในปี พ.ศ.๒๕๕๕
ก็ได้จัดให้มีการชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
ทั้งนี้ประเพณีดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วง เดือนพฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี
นับเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นอีกด้วย
ทำเนียบเจ้าอาวาส
วัดสวนหงส์ มีเจ้าอาวาสปกครอง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามที่ได้มีบันทึกไว้ โดยลำดับดังต่อไปนี้
� � � �พระอธิการแก้ว� ฉายา� นนฺทโชติ
� � � �ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ในปี� �พ.ศ. ๒๔๔๙ ถึง ๒๔๖๙
� � � �พระครูแก้ว� � � � ฉายา� อิสฺสโร
� � � �ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ในปี� �พ.ศ. ๒๔๖๙ ถึง ๒๔๘๙
� � � �พระครูพิทักษ์ธรรมคุณ� �ฉายา� พุทฺธปาโล
� � � �ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ในปี� �พ.ศ. ๒๔๘๙ ถึง ๒๔๙๑
� � � �พระครูสมนคณารักษ์ ( หลวงพ่อปลื้ม )� ฉายา� จิตฺตสญฺญโต
� � � �ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ในปี� �พ.ศ. ๒๔๙๑ ถึง ๒๕๔๕
� � � �พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธ์)� �ฉายา� อโสโก
� � � �ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ในปี� �พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง ปัจจุบัน


รางวัลที่เคยได้รับ��- อุทยานการศึกษาในวัด ปี ๒๕๖๒
วัดสวนหงส์ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ ซึ่งมีความสำคัญต่อการให้การศึกษาทั้งสำหรับฆราวาส และบรรพชิต
ตั้งแต่อดีตมา ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ (ตามบันทึกของตรวจการณ์คณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๑๗) พระครูปลัดปิ่น
ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นในวัดสวนหงส์ นับตั้งแต่นั้นมาอดีตเจ้าอาวาสทุกรูปก็ได้ให้การส่งเสริม
สนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาสืบทอดเรื่อยมา จนกระทั้งมีการเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม พ.ศ. ๒๔๙๑ สมัยของ พระครูสุมนคณารักษ์ ต่อมาหลวงพ่อได้มีการปรารภที่จะเปิด
การเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีด้วย โดยในสมัยนั้นท่านเป็นผู้สอนด้วยตนเอง
แต่เนื่องจากขาดบุคลากร และด้วยอายุสังขารที่อยู่ในช่วงปลาย รวมทั้งอาการอาพาธของท่าน
ทำให้ไม่ประสบผลตามที่มุ่งหวัง ถึงกระนั้นก่อนที่ท่านจะละสังขาร ท่านก็ได้กล่าวไว้ว่า�
“ต่อไปในอนาคต วัดสวนหงส์ จะเต็มไปด้วยมหาเปรียญ” หลังจากท่านมรณภาพได้ ๑ ปี
เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
(พระครูโกศลธรรมานุสิฐ) จึงได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี โดยได้ปรึกษากับ
พระมหาบุญงาม ฐานทตฺโต ป.ธ.๗ เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดหาครูอาจารย์ ที่จะมาทำการสอน
จากนั้นจึงได้เชิญ พระมหาธรรมนูญ วชิราโณ ป.ธ.๙ มาเป็นอาจารย์ใหญ่� เริ่มจากที่ไม่มีครูอาจารย์สอน
ไม่มีผู้เรียน ไม่มีแม้กระทั้งอาคารสถานที่สำหรับสอน ซึ่งในยุคแรกเปิดสำนักได้มีการจัดการเรียนการสอน
ในโรงลิเกเก่า และอาคารมุงจาก (ปัจจุบันได้ถูกรื้อถอน) ด้วยความมุ่งมั่น ศรัทธาของท่าน และครู อาจารย์
ก็ได้มีการพัฒนาการเรียนสอน จนนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีโดยลำดับ��
โดยมีนักเรียนสอบผ่านพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี รวมทุกประโยค เป็นอันดับ ๑ ของจังหวัดสุพรรณบุรีถึง ๘ ปีติดกัน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๖)�
จนในปี พ.ศ.๒๕๕๐ จึงได้มีการสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น เพื่อรองรับจำนวนผู้เรียนที่มีเพิ่มมากขึ้น
จนกระทั้งได้รับการประกาศให้จัดตั้งเป็น “โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๒”
จากมติมหาเถรสมคม เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เจ้าสำนักเรียน
พระครูโกศลธรรมานุสิฐ , ดร. (ประสิทธิ์� อโสโก)
ทำเนียบอาจารย์ใหญ่
รูปที่ ๑� พระมหาธรรมนูญ ฐานทตฺโต� � �ป.ธ.๙�� � � � � � � �พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๘
รูปที่ ๒� พระมหาสนั่น ยสชาโต� � � � � � �ป.ธ.๙� � � � � � � � พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓
รูปที่ ๓� พระมหาบุญธรรม ปุญฺญธมฺโม� �ป.ธ.๙� � � � � � � � พ.ศ.๒๕๕๔
รูปที่ ๔� พระมหาพลากร วชิญาโณ� � � � ป.ธ.๘ คบ.� � � � �พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๑
รูปที่ ๕� พระมหาพงษ์ศักดิ์ รตนญาโณ� �ป.ธ.๗ พธ.ม.� � �พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒
รูปที่ ๖� พระมหาจตุพล ญาณธีโร� � � � � �ป.ธ.๙ พธ.ม.� � �พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓
รูปที่ ๗� พระมหาสุนทร สุนฺทรเมธี� � � � � ป.ธ.๘� � � � � � � �พ.ศ.๒๕๖๓-ปัจจุบัน

สำนักเรียนพระปริยัติธรรม
วัดสวนหงส์ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ ซึ่งมีความสำคัญต่อการให้การศึกษาทั้งสำหรับฆราวาส และบรรพชิต
ตั้งแต่อดีตมา ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ (ตามบันทึกของตรวจการณ์คณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๑๗) พระครูปลัดปิ่น
ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นในวัดสวนหงส์ นับตั้งแต่นั้นมาอดีตเจ้าอาวาสทุกรูปก็ได้ให้การส่งเสริม
สนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาสืบทอดเรื่อยมา จนกระทั้งมีการเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม พ.ศ. ๒๔๙๑ สมัยของ พระครูสุมนคณารักษ์ และเพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของ
หลวงพ่อที่เคยกล่าวไว้ว่า “ต่อไปในอนาคต วัดสวนหงส์ จะเต็มไปด้วยมหาเปรียญ”
พระครูโกศลธรรมานุสิฐ จึงได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขี้นในวัด
เริ่มจากที่ไม่มีครูอาจารย์สอน ไม่มีผู้เรียน ไม่มีแม้กระทั้งอาคารสถานที่สำหรับสอน
ซึ่งในยุคแรกเปิดสำนักได้มีการจัดการเรียนการสอนในโรงลิเกเก่า และอาคารมุงจาก
พัฒนาเรื่อยมาจนต่อมาได้รับการประกาศให้จัดตั้งเป็น
“โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๒”
จากมติมหาเถรสมคม เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการจัดการเรียนการสอนแผนกธรรม
ตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีถึงนักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรมตั้งแต่ระดับ เปรียญธรรมประโยค ๑-๒ ถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค
รางวัลที่เคยได้รับ
�- สำนักศาสนศึกษาดีเด่น หนกลาง ๙ ปี
(๒๕๕๒, ๒๕๕๔, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙, ๒๕๖๐, ๒๕๖๑, ๒๕๖๒, ๒๕๖๒, ๒๕๖๓)

ผลรวมสถิติสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๔๗-๒๕๖๓
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๒
วัดสวนหงส์ ต.บางปลาม้า อ. บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ชั้น ส่งสอบ สอบได้ สอบตก
ประโยค ๑-๒ ๒๙๘ ๑๔๓ ๑๕๕
ป.ธ.๓ ๑๓๓ ๑๒๐ ๓๑
ป.ธ.๔ ๗๖ ๕๕ ๒๑
ป.ธ.๕ ๔๔ ๓๕
ป.ธ.๖ ๔๐ ๒๒ ๑๘
ป.ธ.๗ ๓๖ ๑๖ ๒๐
ป.ธ.๘ ๓๘ ๓๔
ป.ธ.๙
รวม ๖๗๔ ๓๙๗ ๒๙๕
�ผู้สอบได้ ๕๘.๙๐ %
��

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (1.64 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูโกศลธรรมานุสิฐ อโสโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-04-2566

พระมหาจตุพล ญาณธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระมหาชำนาญ อคฺคชโย

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระมหาวิชัย วิชโย

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระมหาสุนทร สุนฺทรเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระมหาลิขิต ชยวิญฺญู

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระมหารัชชานนท์ อภิปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระมหาอนุรุทธ อภิชาโน

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระมหาเบ็น วํสธโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหาเสกสรรค์ จนฺทวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหาบรรจง ปญฺญาวชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระมหาพรชัย ชยเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระมหานริศ จนฺทนาโค

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระมหาอิศวรา วีรวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระมหานันทวัฒน์ เขมวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระมหาพัชระ สุทฺธิจิตฺตโพธิ

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระมหาวิชัยยุทธ พุทฺธรกฺขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระมหาอมรเทพ สุทฺธิโอภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระมหาปัญญา โสภณปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระภานุพันธ์ สนฺติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระมหาวีระนนท์ ฐิตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระมหาสุรเดช ฐิตสทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระธีรวัจน์ จิตฺตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระทวีพจน์ สิริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 17-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-03-2565

สามเณรธนูศิลป์ บุญขาว

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

สามเณรไชยโรจน์ ละครศรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

สามเณรชัยธวัช อุสาหะ

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

สามเณรรามภูมิ อินทราศรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

สามเณรพงษ์ศักดิ์ ยอดพูน

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

สามเณรอรรถพันธ์ อุสาหะ

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

สามเณรธันวา จำปาจันทร์

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

สามเณรธนกร แซ่ตั้ง

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

สามเณรนพชัย จันทร์ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

สามเณรจักรรินทร์ บุระเนตร

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

สามเณรสมรักษ์ ดิษกุล

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

สามเณรเตชธรรม คำสุนี

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

สามเณรสมคิด ภักดียา

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

สามเณรพุทธชาติ โพธิ์อนันต์

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

สามเณรสุภวัทน์ สระหงส์ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

สามเณรจิตวัต เพ็ญคาสุคันโธ

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

สามเณรจิตรวิสุทธิ์ เจน

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

สามเณรจิรวัสส์ ขยันดี

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

สามเณรวานุวัฒน์ แก้ววงษา

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

สามเณรสุวรรณภูมิ ชัยยะ

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

#วันครอบครัวไทย...

วันที่จัดงาน : 12-04-2565

เปิดดู 55 ครั้ง

#วันผู้สูงอายุแ...

วันที่จัดงาน : 12-04-2565

เปิดดู 44 ครั้ง

อำเภอบางปลาม้า ...

วันที่จัดงาน : 14-11-2563

เปิดดู 83 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

๑.หลวงพ่อพระประ...

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

เปิดดู 200 ครั้ง

พระมณฑปจัตุรมุข

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2565

เปิดดู 121 ครั้ง

๓.​รูปหล่...

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2565

เปิดดู 223 ครั้ง

๒.หลวงพ่อรอด(เส...

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2565

เปิดดู 1253 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

โอวาทพระเดชพระค...

ข้อมูลเมื่อ 09-03-2565

เปิดดู 81 ครั้ง

รายการเปิดบันทึ...

ข้อมูลเมื่อ 23-02-2565

เปิดดู 140 ครั้ง

สาระธรรม

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

สื่อมีเดีย

๒ เมษายน พุทธศั...

ข้อมูลเมื่อ : 02-04-2565

เปิดดู 278 ครั้ง

วันเลิกทาส ๑ เม...

ข้อมูลเมื่อ : 02-04-2565

เปิดดู 953 ครั้ง

ศิลป์ธรรมสื่อมี...

ข้อมูลเมื่อ : 31-03-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

ศิลป์ธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 569 ครั้ง