เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8465 รูป
สามเณร
316 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7306 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโรงเข้

รหัสวัด
02740304001

ชื่อวัด
วัดโรงเข้

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2413

ที่อยู่
โรเข้

เลขที่
190

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
โรงเข้

เขต / อำเภอ
บ้านแพ้ว

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74120

เนื้อที่
56 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา

มือถือ
0857044868

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 864

ปรับปรุงล่าสุด : 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 08:27:10

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 16:26:26

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดโรงเข้ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันมีพระครูจันทสุวรรณสาคร (ทองเปลว จนฺทสุวณฺโณ) เป็นเจ้าอาวาส

วัดโรงเข้สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นทุ่งนา เดิมประชาชนมาจากนครปฐมมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินอยู่บริเวณอำเภอบ้านแพ้วแล้วกระจายเข้ามาสู่ตำบลโรงเข้ บริเวณนี้ขณะนั้นมีจระเข้ชุกชุม ชาวบ้านพบซากจระเข้เลยสร้างโรงเก็บไว้ ใครจะไปจะมาที่หมู่บ้านแห่งนี้จึงเรียกว่า "หมู่บ้านโรงจระเข้" ต่อมาการพูดได้กร่อนเสียงลงไปเรียกว่า หมู่บ้านโรงเข้ เมื่อชุมชนใหญ่ขึ้นเนื่องจากผู้ที่เข้ามาอาศัยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงได้รวมกันสร้างวัดขึ้น หมู่บ้านแห่งนี้จึงได้เปลี่ยนเป็นหมู่บ้านวัดโรงเข้ จากข้อมูลกรมการศาสนา ระบุว่าวัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2447 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2513

ในที่ดินวัดยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดโรงเข้ เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูจันทสุวรรณสาคร จนฺทสุวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2566

พระมหานิพนธ์ ลทฺทคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระใบฏีกา ไกรสร รกฺขิตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระกำจัด ชาตสํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระนพรัตน์ นวคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระสมนึก สมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระกิตติพงศ์ กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระบุญธรรม ธมฺมกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระณัฐวุฒิ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระเอ๋ สิริสุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระมหาสุจินดา ธมฺมปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระไพโจน์ ธมฺมสโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระเอนก ปญฺญาทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-07-2565

พระสรภพ สมตฺโถ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-12-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานประจำปี

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2565

เปิดดู 604 ครั้ง

งางประจำปี

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

เปิดดู 585 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด