เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระนิคม อุตฺตโร

วัดกุสาวดี

ต. กลอนโด อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-03-2566

พระอัมรินทร์ เตชวโร

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-03-2566

พระเฉลิมพล ถาวโร

วัดโพธิ์ศรี

ต. บางปลาม้า อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2566

พระทรงฤทธิ์ ถาวโร

วัดหนองตาเกิดจันทราวาส

ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2566

พระบุญนำ สิริปญฺโญ

วัดใหม่ช่องลม

ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2566

อดิศร มหายโส

วัดทุ่งสีหลง

ต. ลำเหย อ. ดอนตูม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2566

พระเรืองยศ วรปญฺโญ

วัดท่าพูด

ต. ไร่ขิง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2566

พระนพกร ธมฺมวโร

วัดท่าพูด

ต. ไร่ขิง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2566

พระณัฐภพ สิริภทฺโท

วัดท่าพูด

ต. ไร่ขิง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-03-2566

กฤษดา กิตติฐาโณ

วัดโพธิ์ศรี

ต. บางปลาม้า อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2566

พระสิทธิชัย สุภทฺโท

วัดสารภี

ต. สระแก้ว อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2566

พระจเร ทีปธมฺโม

วัดสารภี

ต. สระแก้ว อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2566

พระครูปลัดวชิริล ภทฺทมุนี

วัดเดิมบาง

ต. เดิมบาง อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2566

พระปฐมพงษ์ ฐิตปญฺโญ

วัดสุทธิวาตวราราม

ต. ท่าฉลอม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2566

พระพงศภัทร์ กตธมฺโม

วัดทุ่งนาตาปิ่น

ต. ด่านช้าง อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2566

พระมหาธเนตร ธมฺมรโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านโพธิ์

ต. บ้านกุ่ม อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2566

พระสมชัย ธมฺมธีโร

วัดดงเกตุ

ต. สามพราน อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2566

พระคุณากร วิสุทฺโธ

วัดดงเกตุ

ต. สามพราน อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2566

พระศุภกิตต์ สุภกิจฺโจ

วัดดงเกตุ

ต. สามพราน อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2566

พระอภินันท์ ฉนฺทยุตโต

วัดดงเกตุ

ต. สามพราน อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2566

พระสุจินดา สิริปญฺโญ

วัดดงเกตุ

ต. สามพราน อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2566

พระทรงชนะ เตชวโร

วัดดงเกตุ

ต. สามพราน อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2566

พระสุกฤษฎ์ กิตฺติปญฺโญ

วัดดงเกตุ

ต. สามพราน อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2566

พระสุวิทย์

วัดดงเกตุ

ต. สามพราน อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2566

พระสุเชาว์ ปริสุทฺโธ

วัดดงเกตุ

ต. สามพราน อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2566

พระสุมิตร สุมิตฺโต

วัดหนองมะค่าโมง

ต. หนองมะค่าโมง อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2566

พระคมศักดิ์ ธมฺมาคโม

วัดดงเกตุ

ต. สามพราน อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 18-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2566

พระธราดล จริยธโร

วัดดงเกตุ

ต. สามพราน อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 18-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2566

พระเฉลิมชัย ธีรปญฺโญ

วัดดงเกตุ

ต. สามพราน อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 18-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2566

พระสิทธิเดช อกิญจโน

วัดสารภี

ต. สระแก้ว อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2566

8,443 รายการ / 282 หน้า
1
2
3
4
5
6
7