เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดอ้อมน้อย

รหัสวัด
02740202001

ชื่อวัด
วัดอ้อมน้อย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
1

หมู่ที่
4

ซอย
เพชรเกษม 95/1

ถนน
-

แขวง / ตำบล
อ้อมน้อย

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74130

เนื้อที่
16 ไร่ 3 งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 6751

ปรับปรุงล่าสุด : 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 17:18:34

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 20:40:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดอ้อมน้อย  

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
 


          ตามประวัติได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2410 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 โดยอุบาสิกาฉิม เกิดเจริญ เป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้า ยกที่ดินให้16 ไร่ 3 งาน และอุบาสกอ่วม เกิดเจริญ เป็นผู้สร้างวัดให้โดยปลูกกุฏิขึ้น 2 ห้อง หอสวดมนต์ 1 หลัง 3 ห้อง หลังคามุงด้วยจาก ฝากรุกกระแชงอ่อนได้อาราธนาพระภิกษุผันมาเป็นเจ้าอาวาส ต่อมาได้สร้างอุโบสถขึ้น 1 หลัง มุงด้วยจาก ฝากรุด้วยจากเช่นกัน พระอธิการผัน ได้พัฒนาวัดให้เจริญขึ้นมาเป็นลำดับ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระอธิการผันได้ข้อพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงพระเมตตาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา ให้แก่วัดอ้อมน้อย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2425 ได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตเสร็จสมบูรณ์แบบทุกประการซึ่งอุบาสกอ่วม เกิดเจริญ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าได้บรรพชาอุปสมบทในระยะนั้นด้วย  ต่อมาพระอธิการผันได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย พระภิกษุอ่วมได้ดูแลวัดอ้อมน้อยแทนพระอธิการผันสืบมาถึง 9 ปีแต่ไม่รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย พระภิกษุอ่วมจึงได้อาราธนาพระภิกษุฉายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยรูปที่ 2  จากนั้นเป็นต้นมาพระภิกษฉายเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยก็ได้มีการลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส และเข้ารับตำแหน่งอีกหลายรูปด้วยกัน ซึ่งแต่ละรูปก็ได้พัฒนาวัดอ้อมน้อยให้เจริญขึ้นมาตามลำดับตามกาลเวลาตามสภาวะแวดล้อมของสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงได้สร้างหลังคาอุโบสถซึ่งแต่เดิมมุงด้วยจากมาเป็นหลังคากระเบื้องกำแพงอุโบสถก่อด้วยอิฐถือปูนและได้ใช้อุโบสถหลังนี้ประกอบพิธีทางศาสนาตลอดมา  แต่การพัฒนาวัดก็ยังไม่สามารถทำให้วัดตั้งอยู่ในสถานะมั่นคงได้เพราะยังขาดถาวรวัตถุที่จำเป็นอีกมากมายหลายอย่าง ประกอบกับสภาพสังคมทางบ้านเมืองก็ยังไม่เจริญทำให้การพัฒนาวัดเป็นไปได้ช้า  จนกระทั่งถึงเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยรูปที่ 9 คือ พระอาจารย์เล้ง จนฺทสุวณฺโณ ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย ท่านได้สร้างสาธารณูปการให้เกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น สร้างถนนก่ออิฐถือปูนเปลี่ยนแปลงกุฏิหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมให้ดีขึ้น ทั้งยังสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 8 หลัง ส้างโรงเรียนประชาบาลขึ้น 1 หลัง สร้างสุสานเก็บศพ สร้างศาลาการเปรียญด้วยไม้สักยาว 1 วา กว้าง 6 วา เป็นศาลาเอนกประสงค์  และอื่นๆ อีกมากมาย

          ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยถึง 25 ปี ผลงานของพระอธิการเล้ง จนฺทสุวณฺโณ เป็นที่ประจักษ์จักแก่สาธุชนทั่วไปทางคณะสงฆ์จึงได้อาราธนาย้ายท่านไปดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดนางสาว ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในเขตเดียวกันเพื่อพัฒนาวัดนางสาวบ้าง ถัดจากนั้นก็ได้พระอาจารย์ป่วนขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย รูปที่ 10 ดำรงตำแหน่งอยู่ 5 ปี พระอาจารย์ป่วนจึงได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยไปทางคณะสงฆ์จึงได้อาราธนาพระมหาสว่าง ญาณทีโป ป. ธ. 5 น.ธ. เอก จากวัดนางสาวมาเป็นเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยเมื่อ พ.ศ. 2493 พระมหาสว่างได้ทำการบูรณะซ่อมแซมกุฏิสงฆ์ที่ทรุดโทรมให้ดีขึ้นสร้างกุฏิอีก 2 หลัง สร้างหอฉัน สร้างหอระฆังมีช่อฟ้าใบระกา ซ่อมแซมอุโบสถด้วยการฉาบปูนทั้งข้างนอกข้างใน สร้างศาลาบำเพ็ญกุศล ขุดสระน้ำให้พระสงฆ์และประชาชนใช้ประโยชน์นอกจากนี้ยังมีการซ่อมแซมโรงเรียนประชาบาลให้มั่นคงขึ้น สามารถนักเรียนได้มากขึ้นอีกและนางสาวอาบ เกิดเจริญมีศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาได้ถวายที่ดินเป็นธรณีสงฆ์ของวัดอ้อมน้อย จำนวน 21 ไร่ 3 งาน ส้างถนนดินลูกรังจากถนนเพชรเกษมเข้าสู่วัด ฯลฯ ผลงานของเจ้าอาวาสรูปที่ 11 เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชนคนทั่วไป  จึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระครูวิบูลย์สุตาธิการ ชั้นพิเศษ ได้รับพัดยศ จปร.ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติคุณแก่วัดอ้อมน้อยที่มีพระครูสัญญาบัตรรูปแรกของวัดอ้อมน้อย นับตั้งแต่สร้างวัดมา พระครูวิบูลย์สุตาธิการดำรงตำแหน่งวัดอ้อมน้อยอยู่ถึง 9 ปีจึงได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยไป ในช่วงนี้ พระประยงค์ สุวณฺโณได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยอยู่ประมาณ 1 เดือนก็ได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยไป ทางคณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้ง

       พระอาบ ปุญญฺโชโต และ (สมเด็จพระสังฆราช อยู่ ญาณโณทัย วัดสระเกศราชวรวิหาร ได้ประทานนามให้ว่า "ณรงค์ฤทธิ์ ฉิมมณี" ) น.ธ.เอกขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อยรูปที่ 12 เมื่อ  พ.ศ.2502
เมื่อพระอธิการอาบ ปุญญฺโชโตได้เข้ามารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย  ท่านได้เริ่มพัฒนาวัดอย่างจริงจัง ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจกับวัดอ้อมน้อยอย่างเต็มความสามารถ ได้สร้างถาวรวัตถุที่สำคัญต่างๆเช่น สรร้างฌาปนสถานพร้อมศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างถังน้ำบาดาลให้พระสงฆ์และประชาชนใกล้เคียง ได้ใช้ประโยชน์ สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม สร้างหอพระไตรปิฎก เป็นผู้การอุปถัมภ์โรงเรียนประถมวัดอ้อมน้อย และโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ทำให้วัดอ้อมน้อยวิวัฒนาการไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นกอปรกับประชาชนชาวตำบลอ้อมน้อยและใกล้เคียงมีความศรัทธาเลื่อมใสให้การสนับสนุนเจ้าอาวาสรูปนี้ด้วยดีตลอดมา จึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระครูโสภณธรรมสาครและต่อมาได้รับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบนชั้นพิเศษ ผลงานความสามารถตลอดจนคุณงามความดีของพระครูโสภณธรรมสาครได้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วไป ท่านจึงได้รับการพิจารณาจากคณะสงฆ์ให้เข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมและสงเคราะห์ประชาชนโดยใช้หลักธรรม
          ทางพระพุทธศาสนา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาเมื่อวันที่ี 26 เมษายนพ.ศ. 2533 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นเกียรติประวัติแก่วัดอ้อมน้อยอย่างล้นพ้นในช่วงระยะเวลาที่ท่านพระครูโสภนธรรมสาครมารับภาระปกครองดูแลวัดอ้อมน้อยนี้
          ท่านได้พัฒนาวัดอ้อมน้อยมีความเจริญและทันสมัยเป็นอย่างมาก จึงทำให้มีพระภิกษุสงฆ์สามเณร เข้ามาบรรพชาอุปสมบทและจำพรรษาเป็นจำนวนมาก ท่านได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอุโบสถ์หลังเดิมมีขนาดเล็กคับแคบ ไม่สะดวกในการทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ ทั้งยังมีสภาพทรุดโทรมมากมาย ไม่สามารถทำการบูรณะซ่อมแซมได้อีกแล้ว จึงได้ปรึกษาหารือกับไวยาวัจกร คณะกรรมการของวัด ศิษยานุศิษย์และประชาชนร่วมกันสร้างอุโบสถ์หลังใหม่ขึ้น มีขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร
          โดยในเบื้องต้นได้รับการอุปถัทถ์จาก นางเยี่ยม ประชาศรี บริจาคเงินจำนวน  500,000 บาท และนางใย  ซิ้มเจริญ พร้อมญาติพี่น้อง บริจาคเงินจำนวน  300,000 บาท เป็นกองทุนในการวาง
ศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2525 โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นประธานในพิธี และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2525 ซึ่งต่อมาได้รับบริจาคเงิน  จากข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  ผู้มีจิตศรัทธาโดยทั่วไป  จำนวนประมาณ 12,200,000 บาท
           อุโบสถหลังใหม่นี้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าและเททองหล่อรูปจำลองพระประธานอุโบสถ  เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2536 ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้นมาสู่พสกนิกร  ชาวตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร

 
 
 ลำดับเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย
           1. พระอธิการผัน
           2. พระอธิการฉาย
           3. พระอธิการเนตร
           4. พระอธิการจู
           5. พระอธิการแดง
           6. พระอธิการรอด
           7. พระครูสังฆรักษ์ขิต (ปลั่ง)
           8. พระอธิการหรั่ง
           9. พระอธิการเล้ง  จนฺทสุวณฺโณ
         10. พระอธิการป่วน
         11. พระครูวิบูลย์สุตาธิการ (สว่าง  เสือบำรุง)
         12. พระครูโสภณธรรมสาคร (ณรงค์ฤทธิ์  ฉิมมณี) 35ปี (มรณภาพ)
         13. พระครูสาครธรรมานุวัตร (ชลิต  อมโร)  4ปี (ลาสิกขา)
         14. พระครูสาครธรรมาภรณ์ (ชุบ อธิปญฺโญ) ชัยสิทธิ์ 9 ปี (มรณภาพ)
         15. พระครูสาครเขมคุณ (มนูญ เขมวํโส) รามัญอุดม  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครเขมคุณ (มนูญ) เขมวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-05-2567

พระครูสมุห์ ไกรยสิทธิ์ ฐานโกสโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระครูสมุห์ จำเริญ อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระครูอนุกิจโสภณ (ยอด) สุทฺธจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระนพดล กิตฺติญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระนพดล ฐานเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระมหารักชาติ ธมฺมวิริโย

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระพิทยา สุวณฺณโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระพีรศักดิ์ เทวธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระแอ๋ว ฐิตาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระสำเริง นนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระชัยรัตน์ ฉนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระประกฤษณ์ สุทฺธิปภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระสนอง ชวโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระครูปลัด สมศักดิ์ ธนวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระวรรัตน์ ชยวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระมหาสาธิต โชติโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระชิษณุพงศ์ ปสนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระสุภรัตน์ ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระนิโรจน์ จนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระโสภณ โสภณสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระปริบัณ มุนินฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระโสภณ อภิชาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระฤชุ เตชปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระธีรศักดิ์ ชีวสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระเอกชัย ปิยสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระเกษตร วยวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระเทวพงศ์พันธ์ ตนฺติปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระบารมี ผลปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระพรชัย พลวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระประเสริฐ สีตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระวีระวัฒน์ จนฺทวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระกิตติพงษ์ อุชุจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระปลัด นฤนาท อติชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระสมศักดิ์ ถามิโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระวารี อภิปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระวราพล ทิวากโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระวีระยุทธ วิสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระจาตุรงค์ ฐานจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระธวิรัตน์ สุนฺทโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระเกษม สมาหิโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระอดิศักดิ์ กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระพจน์ สุวโจ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระพรสิษฐ์ สุนฺทรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2565

พระสมบัติ สิริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระสุทธิพงษ์ จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระจรินทร์ ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 27-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระโชคชัย สิริมงฺคโล

ข้อมูลเมื่อ : 27-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระทวีป อายุวฑฺฒโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระธนัสนัยน์ จารุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระศักดิ์ชัย ปสฺสวโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-03-2565

พระพีรเดช ชยทตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระธนธรณ์ จิรสุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระกิตติพงษ์ ญาณคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระฐิติพงศ์ ฐิตวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระสารินทร์ สิรินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-06-2565

พระรณกฤต คุณสํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2566

พระจตุรงค์ อติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 09-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-04-2566

พระชัยณรงค์ อนุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-05-2566

พระบุญญฤทธิ์ สุวฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 19-11-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-11-2566

พระธีรพงศ์ จิตฺตกาโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2567

พระวันชนะ สิริธโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2567

พระนัท ปญฺญาสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2567

พระปรเมษฐ์ ชิตมาโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2567

พระณัฐวัฒน์ สุชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2567

พระอิศเรศ ปุญฺญภาโค

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2567

พระนครชัย ติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2567

พระเอกภพ คุณสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2567

พระเอกสิทธิ์ จิรปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 27-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2567

พระอัฐพล ปภาโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ตารางปฎิทิน 2566

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2566

เปิดดู 48 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด