เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองน้ำขุ่น

รหัสวัด
02710609004

ชื่อวัด
วัดหนองน้ำขุ่น

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 19 เดือน สิงหาคม ปี 2507

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม ปี 2519

ที่อยู่
วัดหนองน้ำขุ่น

เลขที่
52

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านใหม่

เขต / อำเภอ
ท่าม่วง

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71110

เนื้อที่
23 ไร่ - งาน - ตารางวา

Line
พระใบฎีกาพีระศักดิ์ ธีรสกฺโก

มือถือ
0852642987

โทรศัพท์
-

Fax
-

อีเมล์
tachangnaja@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 1421

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 14:43:38

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 11:00:26

 
 
 
 

รายการพระ

พระใบฎีกาพีระศักดิ์ ธีรสกฺโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-04-2565

พระวิทยา ทีปธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-04-2565

พระวิทยา อายุวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-04-2565

พระวิมล จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-09-2566

สามเณรเกียรดิศักดิ์ หงษ์อินทร์

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2566

สามเณรอภิขาติ คำจันทร์

ข้อมูลเมื่อ : 06-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2566

นายชื่น โพธิ์จินดา

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2566

นายมานะ อุบลบาน

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ป้าย 3 ป้าย

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2566

เปิดดู 56 ครั้ง

งานทอดกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

เปิดดู 234 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญวันสงกานต์...

วันที่จัดงาน : 13-04-2566

เปิดดู 16 ครั้ง

ทำบุญวันปีใหม่

วันที่จัดงาน : 01-01-2566

เปิดดู 11 ครั้ง

ทำบุญวันอาสาฬหบ...

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 19 ครั้ง

ทำบุญวันวิสาขบู...

วันที่จัดงาน : 15-05-2565

เปิดดู 24 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

เมรุ(เตาเผาศพ)

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2566

เปิดดู 282 ครั้ง

ศาลาธรรมสังเวช

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

เปิดดู 646 ครั้ง

โบสถ์

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

เปิดดู 332 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรม 6 ด้าน

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2566

รับเทียนพรรษา

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2566

ด้านศึกษาสงเคราะห์

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2566

ทำบุญวันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2566

สาธารณะสงเคราะห์

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2566

ทำบุญวันแม่

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด