เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองน้ำขุ่น

รหัสวัด
02710609004

ชื่อวัด
วัดหนองน้ำขุ่น

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 19 เดือน สิงหาคม ปี 2507

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม ปี 2519

ที่อยู่
วัดหนองน้ำขุ่น

เลขที่
52

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านใหม่

เขต / อำเภอ
ท่าม่วง

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71110

เนื้อที่
23 ไร่ - งาน - ตารางวา

Line
พระใบฎีกาพีระศักดิ์ ธีรสกฺโก

มือถือ
0852642987

โทรศัพท์
-

Fax
-

อีเมล์
tachangnaja@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 867

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 14:43:38

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 11:00:26

 
 
 
 

รายการพระ

พระใบฎีกาพีระศักดิ์ ธีรสกฺโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-04-2565

พระวิทยา ทีปธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-04-2565

พระวิทยา อายุวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-04-2565

สามเณรเกียรดิศักดิ์ หงษ์อินทร์

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2565

สามเณรอภิขาติ คำจันทร์

ข้อมูลเมื่อ : 06-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-06-2565

นายชื่น โพธิ์จินดา

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2565

นายมานะ อุบลบาน

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ป้าย 3 ป้าย

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2566

เปิดดู 4 ครั้ง

งานทอดกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

เปิดดู 218 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญวันปีใหม่

วันที่จัดงาน : 01-01-2566

เปิดดู 7 ครั้ง

ทำบุญวันอาสาฬหบ...

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 13 ครั้ง

ทำบุญวันวิสาขบู...

วันที่จัดงาน : 15-05-2565

เปิดดู 16 ครั้ง

เจริญพุทธมนต์ถว...

วันที่จัดงาน : 02-04-2565

เปิดดู 39 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

เมรุ(เตาเผาศพ)

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2566

เปิดดู 28 ครั้ง

ศาลาธรรมสังเวช

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

เปิดดู 181 ครั้ง

โบสถ์

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

เปิดดู 325 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญวันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2566

สาธารณะสงเคราะห์

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2566

ทำบุญวันแม่

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2565

ทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2565

ด้านการเผยแผ่

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565