เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดวังน้ำขาว

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดวังน้ำขาว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 08 เดือน พฤศจิกายน ปี 2511

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
111/1 ม. 5 ต. คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

เลขที่
111/1

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
คลองจินดา

เขต / อำเภอ
สามพราน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73110

เนื้อที่
42 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

Line
-

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0617505987

โทรศัพท์
-

Fax
-

อีเมล์
khemabhrato@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 2075

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 14:49:22

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:28:05

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดวังน้ำขาว เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วัดวังน้ำขาวตั้งวัดเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๑๑ ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๔ สร้างขึ้นตามดำริของพระราชธรรมาภรณ์ (เงิน จนฺทสุวณฺโณ) วัดดอนยายหอม โดยมีคหบดีได้ร่วมกันบริจาคที่ดินเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา โดยชาวบ้านได้ร่วมกับถมดินเป็นโคกเพื่อสร้างเป็นที่พักสงฆ์ เพราะเดิมที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ลุ่มมาก เวลาน้ำท่วมมีบัวหลวงและบอนขึ้นเป็นกลุ่มสวยงาม เรียกว่า "บอนขาว" ชาวบ้านจึงเรียกว่า "บึงบอนขาว" ต่อมาเรียก "วังน้ำขาว"
เมื่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์มีพระครูช้วน เขมวิโร เป็นผู้ดูแล ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๑ พระครูวิบูลจินดาภรณ์ มาดูแลต่อ มาพัฒนาวัดตามลำดับจนได้ตั้งเป็นวัดและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
         พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง


        รายนามเจ้าอาวาส
  • พระครูช้วน เขมฺวีโร พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๑๐ (สำนักสงฆ์)
  • พระครูวิบูลจินดาภรณ์ (ดุเหว่า ธมฺมวตฺโต) อดีตเจ้าคณะตำบลบางช้าง พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๔๘
  • พระครูสังฆรักษ์ วสันต์ชัย กิตฺติภทฺโท พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๐
  • พระครูปฐมจินดาภรณ์ (ครรชิต สนฺตกาโย) พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน

 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปฐมจินดาภรณ์ (ครรชิต) สนฺตกาโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระมหาเฉลิมชัย ฐานสิริ

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระครูสังฆรักษ์ หยุน ปญฺญาวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระสถิตย์ จารุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระมหาทรงพล กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระสุรศักดิ์ อกิญฺจโน

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระสมศักดิ์ ผาสุกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระมหาคมสันต์ คุณเสฏฺโฐ

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระครูใบฏีกา สนธยา สุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระณัฐพล กตกุสโล

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระภัทร ฐิติโก

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระวีระพงษ์ จนฺทรํสี

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระมหารัฐพงษ์ เมธาวี

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระกฤษณะ ฐานรโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระวิบูลย์พงศ์ มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระกฤษณชัย กนฺตจารี

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระประสาท โฆสทินฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระสุภชัย จิรวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

พระธนพล วราโภ

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2567

พระสุพจน์ สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2567

พระกฤษณ์ สุนฺทโร

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2567

พระนันทชัย นนฺทชโย

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2567

พระจิระโรจน์ อุปสโม

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2567

พระสุทิน ธมฺมทินฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2567

พระธันวา สุปภาโต

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2567

พระกิตติเกษม สุทฺธจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2567

พระสิโดม ชาตเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2567

พระชัชวาล อาภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2567

พระณัฐวุธ อคฺควโร

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2567

พระสถาพร วยวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด