เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดถ้ำเจริญธรรม

รหัสวัด
2710110009

ชื่อวัด
วัดถ้ำเจริญธรรม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 16 เดือน มิถุนายน ปี 2543

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 31 เดือน มีนาคม ปี 2549

ที่อยู่
วัดถ้ำเจริญธรรม

เลขที่
9

หมู่ที่
8

ซอย
-

ถนน
บ้านลิ้นช้าง-วังลาน

แขวง / ตำบล
หนองหญ้า

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71000

เนื้อที่
57 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา

Line
0852928493

มือถือ
0852928493

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1011

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:52:14

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 16:54:11

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด (โดยสังเขป)
วัดถ้ำเจริญธรรม 

    วัดถํ้าเจริญธรรมเดิมเป็นสำนักสงฆ์สามัคคีธรรม ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “วัดใหม่” “วัดถํ้าเจริญธรรม” ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดถูกต้องตามกฏหมายเมื่อ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) วัดถํ้าเจริญธรรมตั้งอยู่เลขที่ ๙ หมู่ ๘ (หมู่บ้านนางแอ้ง) ถนนวังลาน – วังปลาหมู ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญฯ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพื้นที่ตั้งวัด ๕๔ ไร่ ๒งาน ๑๗ ตารางวา โดยได้รับบริจาคที่ดินตั้งวัดถํ้าเจริญธรรมจาก “ผู้ใหญ่บุญ เหมพันธ์”ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีทัศนียภาพด้านหลังวัดเป็นภูเขา ชาวบ้านเรียกภูเขาลูกนี้ว่า “เขาหับหมี” และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พระครูอุปถัมภ์ธรรมวัฒน์ได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มจากนาย เจิด เหมพันธ์ อีก ๓ ไร่ ด้านหน้าอุโบสถทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดภูเขา รวมมีพื้นที่ ๕๗ ไร่ ๒ งาน ๑๗ ตารางวา)โดยมีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ          จด      ถนนสาธารณะ-ติดที่ดิน นางชม นาคอ้น-นายจรัญ เหมพันธ์
ทิศใต้             จด      เขตภูเขา – ติดที่ดินนางรัตน์ สิงหะวิริยะ
ทิศตะวันออก     จด      ถนนสายวังลาน–วังปลาหมู –ติดที่ดินนายเจิด เหมพันธ์
ทิศตะวันตก      จด      เขตภูเขา-ติดที่ดินนายรอด เชียงกา
เดิม“สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก (ด้านหลังภูเขา มีพื้นที่ จำนวน 9-3-81 ไร่)ชาวบ้านเรียกกันว่า “หนองแห้ง” โดยได้รับบริจาคที่ดินสร้างสำนักสงฆ์ จาก นายปึก เชาวทัด ซึ่งดูห่างไกลจากหมู่บ้านไม่สะดวกในการเดินทางไปบำเพ็ญกุศลของศาสนิกชน ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ทางการได้ตัดถนนเส้นใหม่ผ่าน (บ้านวังลาน–บ้านวังปลาหมู) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมา ทางคณะกรรมการและชาวบ้านโดยการนำของท่าน ผู้ใหญ่ บุญ เหมพันธ์ (ไวยาวัจกร), ผู้ใหญ่เหียน ก้านเหลือง, หมอรอด เชียงกา (ไวยาวัจกร) และชาวบ้านนางแอ้ง ได้มองเห็นถึงความเจริญในวันข้างหน้าจึงร่วมแรงร่วมใจกันย้ายสำนักสงฆ์สามัคคีธรรม ซึ่งบางปีจะมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาบางปีก็ไม่มีภิกษุอยู่จำพรรษาทางสำนักสงฆ์จึงขาดผู้ดูแลและพัฒนาสำนักสงฆ์ให้มีความเจริญต่อไปได้ ทางคณะชาวบ้าน นำโดยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการวัดจึงพร้อมใจกันย้ายจากที่เก่ามาสร้างที่ใหม่(ที่ตั้งปัจจุบัน)และได้มีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาจาก “สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม” มาเป็น “วัดใหม่เจริญธรรม”แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนตั้งวัด และต่อมาทาง พระครูอุปถัมภ์ธรรมวัฒน์ ได้จดทะเบียนตั้งวัดขึ้นจึงเปลี่ยนมาใช้ “วัดถํ้าเจริญธรรม” ในปัจจุบัน การพัฒนาวัดถ้ำเจริญธรรมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ โดยเริ่มก่อสร้างพระใหญ่บนภูเขา,ศาลาการเปรียญ,อุโบสถ,อาคารเสนาสนะกุฏิพระ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ วัดถ้ำเจริญธรรม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ลำดับเจ้าสำนักสงฆ์
รูปที่ ๑  พระอาจารย์บุญชู
รูปที่ ๒  พระอาจารย์ทำเนียบ
รูปที่ ๓  พระอาจารย์เชื้อ
รูปที่ ๔  พระอาจารย์รอด
รูปที่ ๕  พระสมนึก สญฺญโม
รูปที่ ๖  พระอาจารย์มา
รูปที่ ๗  พระอาจารย์ผูก
รูปที่ ๘  พระอาจารย์สมนึก สญฺญโม
รูปที่ ๙  พระอาจารย์มานพ มาณโว (ศรีอรุณ) พ.ศ. ๒๕๓๒- ๒๕๓๘    
รูปที่ ๑๐ พระสมุห์อำนวย วฑฺฒโน (ยางม่วง) พ.ศ. ๒๕๓๘ –๒๕๔๓
การบริหารการปกครอง ลำดับเจ้าอาวาส
รูปที่ ๑  พระครูอุปถัมภ์ธรรมวัฒน์ (พระสมุห์อำนวย วฑฺฒโน นามสกุล ยางม่วง) พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน
พระสมุห์ปรีชา ปริชาโณ เลขานุการเจ้าคณะตำบลวังเย็น (ผู้เรียบเรียง)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (78.92 kb)

รายการพระ

พระครูอุปถัมภ์ธรรมวัฒน์ (อำนวย) วฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระเสน่ห์ คุณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระชอบ มหาสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระธนภัทร ปญฺญาวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระอำนาจ นาควณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสมนึก กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสุขุม ปญฺญาพโล

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระจำเนียร จารณธมโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระวีระชัย สิริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสุชิน มหาคมฺภีโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระวิโรจน์ ธมฺมโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระจอมพล อติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 06-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-05-2566

พระอัศณะ มหาลาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด