เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7296 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดคลองมะเดื่อ

รหัสวัด
0274026602

ชื่อวัด
วัดคลองมะเดื่อ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม ปี 2526

ที่อยู่
วัดคลองมะเดื่อ

เลขที่
70

หมู่ที่
6

ซอย
คลองมะเดื่อ 17

ถนน
เศรษฐกิจ

แขวง / ตำบล
คลองมะเดื่อ

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74100

เนื้อที่
10 ไร่ ไร่ 1 งาน งาน - ตารางวา

มือถือ
0819861468

อีเมล์
p.45@hotmail.co.th

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 620

ปรับปรุงล่าสุด : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 14:19:07

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 20:45:59

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดคลองมะเดื่อ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 บ้านคลองตาทอง ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

บริเวณคลองที่ตั้งวัดมีต้นมะเดื่อขึ้นอยู่ตลอดแนว ชาวบ้านจึงเรียกคลองสายนี้ว่า คลองมะเดื่อ ต่อมาเป็นที่มาของชื่อตำบล[1] พระครูสาครธีรธรรม (พูนทรัพย์ ธมฺมธีโร) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คิดที่จะสร้างวัดขึ้นมา จึงได้เดินทางหาสถานที่เหมาะสม ในที่สุดมาพบสถานที่แห่งนี้ เดิมเป็นทุ่งนาของเอกชน เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันและประชาชนใกล้เคียงช่วยกันบริจาคทุนทรัพย์ ซื้อที่นา 2 แปลง วัดคลองมะเดื่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 และตั้งชื่อวัดตามชื่อตำบล ได้มีการสร้างอาคารเสนาสนะและพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 8 เมตร ยาว 22 เมตร วัดได้เปิดสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเมื่อ พ.ศ. 2520

อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง 21.60 เมตร ยาว 35.60 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 ภายในประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 69 นิ้ว สูง 69 นิ้ว ศิลปะสุโขทัย กุฏิสงฆ์ จำนวน 10 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 15 เมตร ยาว 27 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสีลาธิการี (ถวิล) ฉนฺทสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-12-2564

พงษ์วิทย์ ธมฺมทินฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

พระเทพฤทธิ์ สนฺตกาโย

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

มงคล ธมฺมปาโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-12-2564

พระตุลา อตฺถธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระสุวรรณ ยุตฺตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระเอก ทมโก

ข้อมูลเมื่อ : 02-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระพงศ์ศิริ ชยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 07-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันอาสาฬหบูชา เ...

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 20 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น