เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดอ่างทอง

รหัสวัด
02740205002

ชื่อวัด
วัดอ่างทอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2404

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2478

ที่อยู่
วัดอ่างทอง

เลขที่
๔๕

หมู่ที่
๑๑

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางยาง

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74110

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 2034

ปรับปรุงล่าสุด : 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 15:55:10

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 20:49:14

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

��� วัดอ่างทองถูกสร้างมากว่า 100 ปีแล้ว และถูกบูรณะมาเรื่อย ๆ บรรยากาศภายในวัดมีความสงบและร่มเย็นไปด้วยต้นไม้และแม่น้ำท่าจีนที่อยู่ติดกับบริเวณวัด แวะขอพรหลวงพ่อสุคโตอันศักสิทธิ์ เดินซื้อของในตลาดนัดเศรษฐีตั้งอยู่ภายในวัดเป็นตลาดเล็ก ๆ ที่ให้ชาวบ้านนำสินค้าภายในชุมชนหรืออาหารการกินง่าย ๆ มาจัดจำหน่าย ซึ่งรายได้บางส่วนหรือมีบางร้านค้าจะนำรายได้ทั้งหมดเข้าวัดอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีชาวบ้านบางกลุ่มที่มีความสามารถในการนวดแผนไทยได้มานวดให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องการนวดโดยไม่เสียค่าใช่จ่ายแต่เพียงให้ทำบุญให้กับวัดแล้วแต่กำลังศรัทธา ซึ่งตลาดจะตั้งให้เยี่ยมชมทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ 08.00 – 14.00 โดยประมาณ หรือจะไปให้อาหารปลาที่ท่าน้ำที่ยื่นออกในแม่น้ำท่า และซื้ออาหารไปนั่งกินอาหารได้ที่ซุ้มศาลาริมน้ำได้อีกด้วย รับรองรองได้ว่ามาแค่วัดนี้วัดเดียวอิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งท้องแน่นอน

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ หมู่ ๑๑ ถนนวัดอ่างทอง ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาประเสริฐพร โชติวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระมนัส อคฺควโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2566

พระใจ สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระขันติ ขนฺติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2566

พระอนุรุทธิ์ กนฺตาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2567

พระสนทยา ชาคโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2566

พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระจิตติ อธิจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

พระจักรพันธ์ จกฺกวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2567

พระณัฏฐพล เขมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 24-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2566

พระณัฐพงษ์ ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 10-12-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระหมื่นเขต สุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2567

พระอัคราวิชญ์ มหาลาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2567

พระธีรุตส ญาณวฒฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

กิจกรรมทำบุญตัก...

วันที่จัดงาน : 22-05-2567

เปิดดู 22 ครั้ง

กิจกรรมทำบุญวัน...

วันที่จัดงาน : 08-04-2567

เปิดดู 17 ครั้ง

จัดกิจกรรมทำบุญ...

วันที่จัดงาน : 13-04-2567

เปิดดู 24 ครั้ง

กิจกรรมเวียนเที...

วันที่จัดงาน : 24-02-2567

เปิดดู 41 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อสุคโตและ...

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

เปิดดู 686 ครั้ง

หลวงพ่อสำเร็จ

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

เปิดดู 97 ครั้ง

หลวงพ่อสุคโต( พ...

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

เปิดดู 70 ครั้ง

มณฑปจตุรมุข

ข้อมูลเมื่อ : 02-12-2564

เปิดดู 1714 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด