เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8337 รูป
สามเณร
288 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8842 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7155 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสุทธิวาตวราราม

รหัสวัด
02740102001

ชื่อวัด
วัดสุทธิวาตวราราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดสุทธิวาตวราราม

เลขที่
817

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
สุทธิวาตวิถี

แขวง / ตำบล
ท่าฉลอม

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
60 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0846362571

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น

จำนวนเข้าดู : 2654

ปรับปรุงล่าสุด : 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 09:13:09

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:29:26

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

� � � � �วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) พระอารามหลวงแห่งนี้ นับเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีอายุยั่งยืนมาเกือบ 200 ปี และนับว่าจะอยู่ยั่งยืนต่อไปอย่างไม่มีวันเสื่อมสลาย เป็นวัดที่พำนักของพระราชสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัด สมุทรสาคร และเจ้าอาวาสวัดช่องลม
  ���� ชื่อวัด ในสมัยโน้นชาวบ้านพากัน เรียกว่า "วัดท้ายบ้าน" เห็นจะเป็นวัดอยู่สุดหมู่บ้านจึงเรียกเช่นนั้น เพื่อความเหมาะสมในเวลาต่อมาจึงพากันเรียก "วัดช่องลม" จนชาวบ้านเริ่มลืมวัดท้ายบ้านแทบหมดแล้ว ถ้าใครไปเรียกเข้าคงมีคนรู้จักน้อยเต็มที
 ����� พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกวัดช่องลมเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2508 และได้รับพระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดสุทธิวาตวราราม"� ถัดจากนั้นเป็นเวลาอีก 5 เดือนเต็ม ก็ได้ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าชาย พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงทุกพระองค์ มาทรงบำเพ็ญพระ-ราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทธิวาตวราราม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2508 นั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาบารมีล้นกล้า ฯ ของเหล่าพศกนิกรอย่างถ้วนหน้า
  ���� ชัยภูมิที่ตั้งของวัดสุทธิวาตวราราม ซึ่งด้านหน้าวัดหันสู่ทิศใต้ตรงกับปากน้ำท่าจีนพอดีมองเห็นทัศนียภาพปากอ่าวที่งดงามยิ่งนักส่วนทางเบื้องหลังวัดก็ช่างมีความประหลาดมากเหมือนธรรมชาติช่วยสรรสร้างอย่างจำเพาะเจาะจงให้หันหลังสู่แม่น้ำท่าจีนอีกด้วย แผ่นดินสำคัญตอนที่เป็นชัยภูมิสำคัญที่ตั้งวัดช่องลมจึงอยู่ตรงตอนที่แคบคอด หากที่ดินตอนนี้มิได้เป็นที่ตั้งวัด และขาดการถมเสริมเติมต่อไว้เสมอ ๆ ก็น่าจะขาดออกเปลี่ยนทางเดินของกระแสน้ำเปลี่ยนปากน้ำท่าจีนใหม่ ตำบลท่าฉลอมก็จะกลายเป็นเกาะหลุดออกจากแผ่นดินใหญ่ไปแน่ทีเดียว เมื่อแผ่นดินที่ตั้งวัดมีความสำคัญมากเช่นนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาไปให้ถึงบรรพบุรุษคนแรกที่ได้มาเห็นชัยภูมิเหมาะและเจาะจงสร้างเป็นวัดขึ้นและผู้ที่จะบอกเล่าได้อย่างละเอียดก็เห็นจะไม่มีใครอื่น ท่านผู้นั้นก็คือ พระราชสาครมุนีนั่นเอง
  ���� คุณปู่และคุณย่าอ่วม แช่เล้า ได้บริจาคที่ดินสร้างวัดช่องลม ที่แปลงนี้ตามสันนิฐานแล้ว น่าจะกว้างขวางมากประมาณ 60 ไร่ เมื่อก่อนนี้ตามคำบอกเล่าว่า โรงเรียนเปี่ยมวิทยาคม (สกุลจินดาสร้าง) ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถหลังเก่า นอกจากนั้นแล้ว หน้าโรงเรียนยังมีสนามฟุตบอลอีกหนึ่งสนาม โรงเรียนหลังนี้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งแรก ต่อมาได้ย้ายไปตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถหลังใหม่ เพราะตลิ่งพังรุกเข้ามา แม้ว่าจะยกไปอยู่ที่ที่ใหม่นี้แล้วก็ยังไม่พ้นอันตราย เพราะภัยธรรมชาติรบกวนรุนแรงเช่นเคย จึงย้ายมาตั้งอยู่ข้างหลังวัดด้านเหนือเท่าที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ ที่ตั้งวัดแปลงเก่าเหลืออยู่ประมาณ 5 ไร่ นอกนั้นพังลงน้ำหมดแล้ว เท่าที่เห็นอยู่เป็นที่ของนายเต๋าบิดาของนายบุญศรี นุตตาลัย และผู้ใหญ่จรูญ จันทร์ภักดี ซึ่งได้ถวายไว้มีเนื้อที่ 22 ไร่ 49 วา และต่อมานายบุญศรี นุตาลัย และผู้ใหญ่จรูญ จันทร์ภักดี ได้ร่วมกันถวายอีกแปลงหนึ่งเนื้อที่ 27 ไร่ แปลงนี้ติดกับแม่น้ำท่าจีนด้านหลังวัดและติดกับทางรถไฟสายแม่กลองเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2496 รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 47 ไร่ 40 วา รวมทั้งของเก่าที่เหลืออยู่ 5 ไร่ รวมเป็น 52 ไร่ 40 วา

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (210.11 kb)

รายการพระ

พระวชิรสุทธิกร ฐานญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2567

พระครูสาครสุทธิธรรม กิตฺติติลโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

พระชโอน โอวทิโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระไชยยันต์ เขมธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระนิรันดร์ ฉินฺนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระนิมิตร ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระโสภณ โสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 30-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-07-2565

พระปลัดพล ปุญฺญพโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-09-2565

พระครูปลัดบัญญัติ ฐานิโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-09-2565

พระคงเดช ยโสธโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-07-2565

พระสมุห์สุขสันติ ปิยวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระมหาอนันตชัย มงฺคโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระสุวิจักขณ์ ปุญฺญชโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระใบฎีกาธีรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2567

พระมนต์ชัย ชยมนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระมหาปฏิพัทธ์ สิริวิชฺโช ป.ธ.๘

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-03-2566

พระอุดร ผาสุโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระบุญสม ฐานปุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระพชรพล ฉนฺทพโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระกมลชนก คุณวโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-07-2565

พระณัฐพงษ์ ปภสฺสรวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-10-2565

พระปฐมพงษ์ ฐิตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2566

พระพงษ์พัฒน์ สารญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 29-05-2567

พระศุภณัฐ ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาและทำบุญวันเข้าพรรษา

ข้อมูลเมื่อ : 22-07-2566

เปิดดู 117 ครั้ง

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 22-07-2566

เปิดดู 126 ครั้ง

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปีที่๒๔

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2566

เปิดดู 574 ครั้ง

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2566

เปิดดู 563 ครั้ง

สวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2565

เปิดดู 344 ครั้ง

การประชุมสัมมนาและพิธีมอบคำสั่งแต่งตั้ง

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2565

เปิดดู 71 ครั้ง

การสอบวัดผลธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 18-11-2565

เปิดดู 76 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เวียนเทียนวันอา...

วันที่จัดงาน : 20-07-2567

เปิดดู 6 ครั้ง

กิจกรรมเวียนเที...

วันที่จัดงาน : 22-05-2567

เปิดดู 22 ครั้ง

วันวิสาขบูชา ปี...

วันที่จัดงาน : 22-05-2567

เปิดดู 17 ครั้ง

งานบุญสงกรานต์ป...

วันที่จัดงาน : 13-04-2567

เปิดดู 25 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระบรมราชานุสาว...

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 204 ครั้ง

พระอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 367 ครั้ง

วิหารพระเทพสาคร...

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 1604 ครั้ง

รูปเหมือนและสัง...

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 230 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด