เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสุทธิวาตวราราม

รหัสวัด
02740102001

ชื่อวัด
วัดสุทธิวาตวราราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดสุทธิวาตวราราม

เลขที่
817

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
สุทธิวาตวิถี

แขวง / ตำบล
ท่าฉลอม

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
60 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0846362571

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น

จำนวนเข้าดู : 967

ปรับปรุงล่าสุด : 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 09:13:09

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:29:26

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

� � � � �วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) พระอารามหลวงแห่งนี้ นับเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีอายุยั่งยืนมาเกือบ 200 ปี และนับว่าจะอยู่ยั่งยืนต่อไปอย่างไม่มีวันเสื่อมสลาย เป็นวัดที่พำนักของพระราชสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัด สมุทรสาคร และเจ้าอาวาสวัดช่องลม
  ���� ชื่อวัด ในสมัยโน้นชาวบ้านพากัน เรียกว่า "วัดท้ายบ้าน" เห็นจะเป็นวัดอยู่สุดหมู่บ้านจึงเรียกเช่นนั้น เพื่อความเหมาะสมในเวลาต่อมาจึงพากันเรียก "วัดช่องลม" จนชาวบ้านเริ่มลืมวัดท้ายบ้านแทบหมดแล้ว ถ้าใครไปเรียกเข้าคงมีคนรู้จักน้อยเต็มที
 ����� พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกวัดช่องลมเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2508 และได้รับพระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดสุทธิวาตวราราม"� ถัดจากนั้นเป็นเวลาอีก 5 เดือนเต็ม ก็ได้ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าชาย พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงทุกพระองค์ มาทรงบำเพ็ญพระ-ราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทธิวาตวราราม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2508 นั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาบารมีล้นกล้า ฯ ของเหล่าพศกนิกรอย่างถ้วนหน้า
  ���� ชัยภูมิที่ตั้งของวัดสุทธิวาตวราราม ซึ่งด้านหน้าวัดหันสู่ทิศใต้ตรงกับปากน้ำท่าจีนพอดีมองเห็นทัศนียภาพปากอ่าวที่งดงามยิ่งนักส่วนทางเบื้องหลังวัดก็ช่างมีความประหลาดมากเหมือนธรรมชาติช่วยสรรสร้างอย่างจำเพาะเจาะจงให้หันหลังสู่แม่น้ำท่าจีนอีกด้วย แผ่นดินสำคัญตอนที่เป็นชัยภูมิสำคัญที่ตั้งวัดช่องลมจึงอยู่ตรงตอนที่แคบคอด หากที่ดินตอนนี้มิได้เป็นที่ตั้งวัด และขาดการถมเสริมเติมต่อไว้เสมอ ๆ ก็น่าจะขาดออกเปลี่ยนทางเดินของกระแสน้ำเปลี่ยนปากน้ำท่าจีนใหม่ ตำบลท่าฉลอมก็จะกลายเป็นเกาะหลุดออกจากแผ่นดินใหญ่ไปแน่ทีเดียว เมื่อแผ่นดินที่ตั้งวัดมีความสำคัญมากเช่นนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาไปให้ถึงบรรพบุรุษคนแรกที่ได้มาเห็นชัยภูมิเหมาะและเจาะจงสร้างเป็นวัดขึ้นและผู้ที่จะบอกเล่าได้อย่างละเอียดก็เห็นจะไม่มีใครอื่น ท่านผู้นั้นก็คือ พระราชสาครมุนีนั่นเอง
  ���� คุณปู่และคุณย่าอ่วม แช่เล้า ได้บริจาคที่ดินสร้างวัดช่องลม ที่แปลงนี้ตามสันนิฐานแล้ว น่าจะกว้างขวางมากประมาณ 60 ไร่ เมื่อก่อนนี้ตามคำบอกเล่าว่า โรงเรียนเปี่ยมวิทยาคม (สกุลจินดาสร้าง) ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถหลังเก่า นอกจากนั้นแล้ว หน้าโรงเรียนยังมีสนามฟุตบอลอีกหนึ่งสนาม โรงเรียนหลังนี้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งแรก ต่อมาได้ย้ายไปตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถหลังใหม่ เพราะตลิ่งพังรุกเข้ามา แม้ว่าจะยกไปอยู่ที่ที่ใหม่นี้แล้วก็ยังไม่พ้นอันตราย เพราะภัยธรรมชาติรบกวนรุนแรงเช่นเคย จึงย้ายมาตั้งอยู่ข้างหลังวัดด้านเหนือเท่าที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ ที่ตั้งวัดแปลงเก่าเหลืออยู่ประมาณ 5 ไร่ นอกนั้นพังลงน้ำหมดแล้ว เท่าที่เห็นอยู่เป็นที่ของนายเต๋าบิดาของนายบุญศรี นุตตาลัย และผู้ใหญ่จรูญ จันทร์ภักดี ซึ่งได้ถวายไว้มีเนื้อที่ 22 ไร่ 49 วา และต่อมานายบุญศรี นุตาลัย และผู้ใหญ่จรูญ จันทร์ภักดี ได้ร่วมกันถวายอีกแปลงหนึ่งเนื้อที่ 27 ไร่ แปลงนี้ติดกับแม่น้ำท่าจีนด้านหลังวัดและติดกับทางรถไฟสายแม่กลองเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2496 รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 47 ไร่ 40 วา รวมทั้งของเก่าที่เหลืออยู่ 5 ไร่ รวมเป็น 52 ไร่ 40 วา

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (210.11 kb)

รายการพระ

พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ ฐานญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-11-2565

พระครูสาครสุทธิธรรม กิตฺติติลโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

พระชโอน โอวทิโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระไชยยันต์ เขมธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระนิรันดร์ ฉินฺนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระนิมิตร ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระโสภณ โสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 30-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-07-2565

พระปลัดพล ปุญฺญพโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-09-2565

พระครูปลัดบัญญัติ ฐานิโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-09-2565

พระคงเดช ยโสธโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-07-2565

พระสมุห์สุขสันติ ปิยวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระมหาอนันตชัย มงฺคโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระสุวิจักขณ์ ปุญฺญชโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระใบฎีกาธีรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

พระมนต์ชัย ชยมนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระหิรัญ หิรญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระมหาปฏิพัทธ์ สิริวิชฺโช

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-09-2565

พระอุดร ผาสุโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระบุญสม ฐานปุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระอิทธิโชค ชาคโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระพชรพล ฉนฺทพโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระอธิคม สิริสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 30-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-10-2565

พระกมลชนก คุณวโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-07-2565

พระณัฐพงษ์ ปภสฺสรวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-10-2565

พระไชยา สิริชโย

ข้อมูลเมื่อ : 06-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-11-2565

พระเสมียน คุณากโร

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-12-2565

พระบรรยงค์ ฉนฺทวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระธนพล ฉนฺทเปโม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

สวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2565

เปิดดู 111 ครั้ง

การประชุมสัมมนาและพิธีมอบคำสั่งแต่งตั้ง

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2565

เปิดดู 10 ครั้ง

การสอบวัดผลธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 18-11-2565

เปิดดู 16 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

กฐินพระราชทาน

วันที่จัดงาน : 26-10-2565

เปิดดู 32 ครั้ง

กฐินพระราชทาน

วันที่จัดงาน : 14-10-2564

เปิดดู 107 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

กุฎิธรรมสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 231 ครั้ง

นกนางแอ่นในวิหา...

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 211 ครั้ง

รูปเหมื่อนและสั...

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 120 ครั้ง

วิหารพระเทพสาคร...

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 608 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น