เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระสุพจน์ สุจิตฺโต

วัดวังน้ำขาว

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2567

พระธนพล วราโภ

วัดวังน้ำขาว

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2567

พระแสงแก้ว คุณธาโร

วัดสุวรรณรัตนาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2567

พระศรัญ สํวโร

วัดสุวรรณรัตนาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2567

พระบุญรอด ฐิตสีโล

วัดหนองนกไข่

ต. หนองนกไข่ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2567

พระมนตรี วชิรมันโต

วัดกัลยาณีทรงธรรม

ต. บ้านใหม่ อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2567

พระสุธน สุทนฺโต

วัดโป่งเสี้ยว

ต. วังเย็น อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2567

พระธีรุตส ญาณวฒฺโธ

วัดอ่างทอง

ต. บางยาง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2567

พระอัคราวิชญ์ มหาลาโภ

วัดอ่างทอง

ต. บางยาง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2567

พระหมื่นเขต สุธมฺโม

วัดอ่างทอง

ต. บางยาง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2567

พระอัศณะ มหาลาโภ

วัดถ้ำเจริญธรรม

ต. หนองหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2567

พระนันทกร ฐานวีโร

วัดคลองมะเดื่อ

ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2567

พระปิยะพงษ์ ขนฺติพโล

วัดพุน้อย

ต. บ้านเก่า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2567

พระสันตินันท์ สิริธโร

วัดอ้อมน้อย

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 08-07-2567

พระภัครนันท์ ฐิติปีติ

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 08-07-2567

พระสุชีพ สุจิตฺโต

วัดวังจิก

ต. วังลึก อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2567

พระประการ กตธมฺโม

วัดกัลยาณีทรงธรรม

ต. บ้านใหม่ อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2567

พระกฤติเดช มหานาโม

วัดกัลยาณีทรงธรรม

ต. บ้านใหม่ อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2567

พระต้นกล้า เตชปญฺโญ

วัดหนองพะอง

ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 03-07-2567

พระศุภณัฐ ปญฺญาวโร

วัดสุทธิวาตวราราม

ต. ท่าฉลอม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2567

พระระพีวิทย์ ยโสธโร

วัดหนองน้ำขุ่น

ต. บ้านใหม่ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 03-07-2567

พระพรมงคล เขมจาโร

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2567

พระธีรชัย อภิจาโร

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2567

พระภัทรพล ญาณจาโร

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2567

พระบุญประสิทธ์ คุณวโร

วัดบ้านทึง

ต. สามชุก อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 03-07-2567

พระธาราวรรษ นิปฺปโก

วัดสุวรรณรัตนาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2567

พระณัฐดนัย ณฏฺฐวโร

วัดปรีดาราม

ต. คลองจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2567

พระสาธิต ปญฺญาวุฑฺโฒ

วัดทุ่งเข็น

ต. ทุ่งคอก อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2567

พระสุรศักดิ์ จิตฺตสุโภ

วัดเกษตรพันธาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 21-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2567

พระทัศไนย โสภณจิตฺโต

วัดสุทธิวาตวราราม

ต. ท่าฉลอม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 21-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2567

8,277 รายการ / 276 หน้า
1
2
3
4