เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสระพังลาน

รหัสวัด
02720912001

ชื่อวัด
วัดสระพังลาน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2415

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 12 เดือน เมษายน ปี 2511

ที่อยู่
บ้านสระพังลาน

เลขที่
293

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
ทบ.ชบ.3009

แขวง / ตำบล
สระพังลาน

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72220

เนื้อที่
61 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา

Line
saphanglan4.0

Facebook
คลิกดู

มือถือ
098-164-1416 / 094-494-4664

อีเมล์
mcu.wirojd111@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
เป็นโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 1722

ปรับปรุงล่าสุด : 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 08:59:48

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 22:31:27

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา และ เสนาสนะ
วัดสระพังลาน ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๓ บ้านสระพังลาน หมู่ที่ ๖ ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
วัดสระพังลาน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖๑ ไร่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๒๔
อาณาเขต ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน
มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๗ ไร่ ๕๐ ตารางวา
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
 
1.อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
2.ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘.๕๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
3.หอสวดมนต์หลัง กว้าง ๑๔.๓๐ เมตร ยาว ๒๐.๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น
 
4.กุฎิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร ๑๑ หลัง เป็นอาคารตึก
 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔
 5.วิหาร กว้าง ๙ เมตร ยาว ๙ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙
 
6.ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๑๔.๑๕ เมตร ยาว ๒๘.๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 7.ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๘.๒๐ ยาว ๑๙ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 8.หอระฆัง หอกลอง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๗ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
9.เมรุ กว้าง ๔.๑๕ เมตร ยาว ๗.๖๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
10.ศาลาหน้าเมรุ ๒ หลัง กว้าง ๑๐.๒๐ เมตร ยาว ๒๐.๒๐ เมตร เป็นศาลาแบบโปร่ง
 
11.โรงเรียนปริยัติธรรม กว้าง ๘.๒๕ เมตร ยาว ๒๐.๓๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙
 
12.โรงครัว กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙
 
13.ห้องเก็บโลงเย็น กว้าง ๗.๕๕ เมตร ยาว ๙.๓๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๐
 
14.ฐานพระหลวงพ่อโพธิ์ (หลวงพ่อขาว) รอบนอก กว้าง ๑๓.๘๔ เมตร ยาว ๑๓.๘๔ เมตร ตรงฐานพระ กว้าง ๔.๒๓ เมตร ยาว ๖ เมตร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กปูพื้นด้วยหินแกรนิต สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓
 
15.ฐานพระประจำวัน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔.๖๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ

 16.ห้องน้ำ จำนวน ๒ หลัง รวม ๑๕ ห้อง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๑
วัดสระพังลาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๕ โดยมีนายพา ฉิมพาลี เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด
เนื่องจากวัดอยู่ติดกับสระน้ำ และมีต้นลานขึ้นอยู่มากมาย
เมื่อน้ำเซาะดินพังต้นลานล้ม จึงเรียกว่า วัดสระพังลาน
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๑๑
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ

 รูปที่ ๑ พระมา พ.ศ. ๒๔๑๕
 รูปที่ ๒ พระจันทร์
 รูปที่ ๓ พระสมบูรณ์ ปริปุณฺโณ พ.ศ. ๒๔๒๖ – ๒๔๕๐
 รูปที่ ๔ พระพุก อินฺทโชโต พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๖๓
 รูปที่ ๕ พระปลื้ม จนฺทโชโต
 รูปที่ ๖ พระเขียว
 รูปที่ ๗ พระอธิการเปล่ง
 รูปที่ ๘ พระครูเทพสุวรรณธัช พ.ศ. ๒๔๙๙
 รูปที่ ๙ พระครูศุภการโกศล พ.ศ.๒๕๕๒
 รูปที่ ๑๐ พระอธิการโต๊ะ สิริจนฺโท พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๑

 รูปที่ ๑๑ พระปลัดวิโรจน์ จารุธมฺโม พ.ศ.๒๕๖๑-รูปปัจจุบัน
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗
และโรงเรียนผู้ใหญ่วัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : หนังสือรับรองสภาพวัด (1.17 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : ใบโฉนด แผ่นปัจจุบัน (818.52 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (349.15 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดวิโรจน์ จารุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระสุพัฒน์ สุภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2566

พระเทพ กิตฺติปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระมหาทองเหมาะ อคฺคสุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระอุทัย ญาณวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระนิพล พุทฺธิโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระโชติ จิตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระบุญเลิศ อภิปสนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานประเพณีสงกรานต์

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

เปิดดู 18 ครั้ง

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2566

เปิดดู 38 ครั้ง

สวดมนต์ข้ามปี ๑ปี มี ๑ครั้ง

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2565

เปิดดู 32 ครั้ง

งานลอยกระทง

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2565

เปิดดู 99 ครั้ง

บูรณะเมรุวัดสระพังลาน

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

เปิดดู 100 ครั้ง

วันอาสาฬหบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

เปิดดู 17 ครั้ง

งานด้าน ๕ ส.

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

เปิดดู 25 ครั้ง

งานสาธารณูปการ

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

เปิดดู 148 ครั้ง

งานบูรณปฏิสังขรณ์

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

เปิดดู 82 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีตามประที...

วันที่จัดงาน : 10-10-2565

เปิดดู 41 ครั้ง

ประเพณีแห่ธง/ก่...

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 129 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปในอุโ...

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

เปิดดู 397 ครั้ง

พระปูนปั้น (หลว...

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 348 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

พุทธประวัติพระพ...

ข้อมูลเมื่อ 14-05-2565

เปิดดู 38 ครั้ง

พระพุทธเจ้า มหา...

ข้อมูลเมื่อ 14-02-2565

เปิดดู 342 ครั้ง

ประวัติ พระพุทธ...

ข้อมูลเมื่อ 06-02-2565

เปิดดู 418 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรมเตือนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 21-04-2565

เปิดดู 229 ครั้ง

คติธรรมเตือนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 29-03-2565

เปิดดู 94 ครั้ง

สังคหวัตถุ 4 และแนวทางการปฏิบัติในการทำงาน

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 1211 ครั้ง

คิดทำดีย่อมได้ดี

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

“ชีวิตนี้ใครลิขิต”

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 80 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ชาดก 500 ชาติ :...

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 55 ครั้ง

ชาดก 500 ชาติ ก...

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 46 ครั้ง

พุทธศาสนสุภาษิต

ประเภทไฟล์ : pdf

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

ประวัติหลวงปู่ท...

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 703 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดสระพังลาน

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

พระพุทธรูปองค์แรก

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

วัดสระพังลาน

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

งานสาธารณะสงเคราะห์

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

งานการศึกษาสงเคราะห์

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2565

โครงการพัฒนาสระน้ำ100ปี

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565