เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8689 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9236 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7509 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระปลัดธำมรงค์ รุ่งเรือง

ฉายา
โชติธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
35 ปี

E-mail
bomb0653865917@gmail.com

Line ID
0653865917

Facebook
วัดหนองอีเปาะ

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส
เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองมะค่าโมง เขต ๒
เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง

จำนวนเข้าดู : 123

ปรับปรุงล่าสุด : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 19:30:52

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 11:01:47

 
 
 
 

ประวัติ

พระธำมรงค์ โชติธมฺโม หรือ นายธำมรงค์ รุ่งเรือง อายุ33 ปี เกิดเมื่อวันที่17 พฤจิกายน พ.ศ.2530 ปีเถาะ
เป็นบุตรของนายประจวบ รุ่งเรืองและนางทับทิม สมบูรณ์ มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน 3 คน
1.พระธำมรงค์ โชติธมฺโม (รุ่งเรือง),
2.นายสุริยา  รุ่งเรือง
,3.นายพรชัย   รุ่งเรือง
การศึกษาทางโลก
จบป.6 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก(บ้านโป่ง ราชบุรี) พ.ศ. 2543
จบ บริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส) พ.ศ. 2563
กำลัง ศึกษาปริญญาตรี พุทธศาสนาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ชั้นปีที่2 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
การศึกษาทางธรรม
1.สอบนวกะได้ 2544 (บวชเณร)
2.สอบนักธรรมชั้นตรีได้(2551)
3.สอบนักธรรมชั้นเอกได้(2558)
(ประวัติตอนบรรพชาเป็นสามเณร)
ได้บรรพชาเป็นสามเณร ได้บวชเป็นสามเณรให้โยมแม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-2549
ได้อุปสมบท(ธรรมยุต) เมื่อพ.ศ. 2551-2559 
ได้ยัตติเป็น (เป็นมหานิกาย) เมื่อพ.ศ. 2560-ถึงปัจจุบัน
(หน้าที่ทางคณะสงฆ์)
1.เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองอีเปาะ เมื่อปี พ.ศ. 2561
2.เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบล หนองมะค่าโมง เขต๒ พ.ศ.2561-2562
3.เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง (รูปที่๑)  พ.ศ.2562-ถึงปัจุบัน
4.เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง                    พ.ศ. 2565
5เป็นพระกรรมวาจาจารย์                                          พ.ศ.2564

6.เป็นพระพิธีธรรม(ประจำพระอารามหลวง) ประจำพระอาราม วัดป่าเลไลย์วรวิหาร  ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕
(รางวัลที่ได้รับ)
1. รางวัลสุวรรณหงส์ สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและศาสนา ปี 2564
2. รางวัลนาคธรรมจักร สาขา คนดีศรีเมืองพุทธ ปี2564
สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2545
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2550
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ