เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระเดชาวัต น้อยเจริญ

ฉายา
ธีรปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
36 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระวินยาธิการ

จำนวนเข้าดู : 77

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 10:30:52

ข้อมูลเมื่อ : 22 กันยายน พ.ศ. 2564 08:17:11

 
 
 
 

ประวัติ

 

พระเดชาวัต ธีรปญฺโญ

สถานะเดิม ชื่อ นายเดชาวัต นามสกุล น้อยเจริญ เกิดวันเสาร์ ขึ้น ๘ ค่ำเดือน ๑๒ ปี ขาล ตรงกับวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ บิดาชื่อ รตต.สามารถ มารดาชื่อ นางอุษา ภูมิลำเนา เลขที่ ๒๗/๑ หมู่ ๙ บ้านกกข่า ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
อุปสมบท วันเสาร์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปี จอ ตรงกับวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอุปัชฌาย์ พระครูสุนทรสาครกิจ เจ้าคณะตำบลท่าไม้ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสาครเขมคุณ วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูปลัดบริพัฒน์  ยสชาโต ศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
♦วิทยฐานะ
สำเร็จการศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
สอบได้ น.ธ เอก สำนักเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
งานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นครูพระสอนศีลธรรม
งานการปกครอง
เป็นพระวินยาธิการ

 

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2528
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์