เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน ปี 2548

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 25 เดือน มีนาคม ปี 2554

ที่อยู่
-

เลขที่
102/2

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
พันท้ายนรสิงห์

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
22 ไร่ 2 งาน 96 4/16 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0656179142,0942497082

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 556

ปรับปรุงล่าสุด : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 21:39:49

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:27:24

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ของสหกรณ์ ตั้งติดอยู่กับศาลพันท้ายนรสิงห์ อันมีประวัติศาสตร์มายาวนานด้วยว่าท่านพันท้ายนรสิงห์ ยอมให้ตัดศีรษะของตนเพื่อรักษากฎ ด้วยความซื่อสัตย์ กล้าหาญ ซึ่งตั้งอยู่ปลายคลองโคกขาม ชาวบ้านมองเห็นว่าถิ่นที่อยู่นี้ไกลความเจริญ หาที่พึ่งทางใจได้ยาก ควรจะสร้างวัดเป็นสถานที่รวมน้ำใจและจัดทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ให้ได้มีภิกษุ – สามเณร ช่วยเผยแผ่ธรรมะ เพื่อที่ชาวบ้านจะได้ศึกษาธรรม ดำเนินชีวิตอยู่ในแนวทางที่ถูกที่ควร จึงได้ร่วมกันสร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นโดยมีผู้ใหญ่บ้าน กำนันในท้องที่เป็นผู้นำในการสร้างในสมันนั้น
ต่อมากรมศิลปากรได้เข้ามาดูแลและจัดสร้างศาลพันท้ายนรสิงห์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งอยู่ถัดจากศาลเก่าไม่มากนัก และได้กั้นอาณาบริเวณรอบ ๆ ศาลไว้ประมาณ ๑๐๐ ไร่ เพื่อจัดตั้งขึ้นเป็นอุทยานพันท้ายนรสิงห์ ทำให้พื้นที่วัดส่วนใหญ่ ถูกเวณคืนไปคงเหลือเพียง ๙ ไร่เศษ ที่พันโทหญิงเจือจันทร์ จรัสพนาวสาน ได้ถวายไว้เพื่อทำการสร้างวัดอนึ่งนับตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ เป็นต้นมาที่พระครูสาครสิทธิวิมล (พระอาจารย์ชลอในสมัยนั้น) ได้กลับมาจากวัดท่าซุงเพื่อมาพัฒนาถาวรวัตถุต่าง ๆ ท่านกับชาวบ้านก็ร่วมกันถมดิน ปรับพื้นที่ที่เป็นบ่อให้เต็ม ทำการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และได้เริ่มสร้างศาลาปฏิบัติพระกัมมัฏฐานขึ้น  ในปี ๒๕๓๖ จึงแล้วเสร็จ มีชื่อว่าศาลาปฎิบัติพระกัมมัฎฐานหลวงปู่ปาน เป็นศาลาทรงไทย สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒ ชั้นขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ใช้ทุนก่อสร้างประมาณ ๕ ล้านบาท ในปี ๒๕๓๗ ท่านพร้อมด้วยคณะพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผู้มีความเคารพรักในพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานเถระ และผู้ที่เคารพนับถือต่อเสร็จพ่อพันท้ายนรสิงห์ตลอดถึงชาวบ้านทั้งใกล้และไกลได้ร่วมกันจัดงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ พระราชพรหมยานุสรณ์ขึ้น  การก่อสร้างต้องใช้ทุนและปัจจัยเป็นจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาในการก่อนสร้างหลายปี ขณะที่สร้างอุโบสถ์อยู่ท่านก็ได้สร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ ขึ้นควบคู่ไปด้วย เช่นตึกพระจุฬามณี ศาลาหลวงพ่อใหญ่ พระยืน ๓๐ ศอก ศาลาองค์ปฐม ๒ ชั้น และอีกหลายอย่างตามที่ท่านทั้งหลายได้พบเห็น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักสงฆ์แห่งนี้จึงได้รับการตั้งขึ้นให้เป็นวัดและได้รับพระราชทานวิสุสงคามสีมาในปี ๒๕๕๔ ด้วยเหตุที่วัดศาลพันท้ายนรสิงห์นั้นตั้งติดกับเขตประวัติศาสตร์ ศาลพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชนทั้งหลาย เมื่อเขาเหล่านั้นมาไหว้สักการะพ่อพันท้ายนรสิงห์แล้ว บางส่วนก็ได้พากันเข้ามาทำบุญในวัด ซึ่งก็มีจำนวนมาก ประกอบกับพุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใส่ในพระพุทธศาสนา และเคารพรักในหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ที่มาทำบุญในที่นี้เป็นประจำ จึงทำให้วัดซึ่งมีเนื้อที่เพียง ๙ ไร่เศษ ดูคับแคบ ทางวัดจึงได้ซื้อที่ข้างเคียงเพิ่มอีก ๑๓ ไร่ พร้อมทั้งสร้างศาลาหลังใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายให้ได้รับความสะดวกสบาย เหมาะแก่การปฎิบัติภาวนา

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครสิทธิวิมล วิมโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

พระสุภาพ สุทฺธจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระมหารุ่งศักดิ์ อุทโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

พระจินดา กตกิจฺโจ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระมณี มานิโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระมหานิรุธ ภูริสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

พระดนัย จิรสุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระทิม ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระมหาปรีดี อธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระปกรณ์ ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระสุทธิรักษ์ สุทฺธิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-12-2564

พระนิพนธ์ จนฺทสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระโสภา อธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระสมัย จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระวีระโชค อคฺควโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระปลัดบุญถึง ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระมณูน์ กตทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-04-2565

พระชัยวุฒิ อริญฺชโย

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-12-2564

พระณัฐวุฒิ กิตฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระศรัณยู ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระบวรวิทย์ วุฒฺฑิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระนิธิโรจน์ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานทอดกฐินสามัคคี วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

เปิดดู 1546 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญวันออกพรรษ...

วันที่จัดงาน : 21-10-2564

เปิดดู 219 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น