เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน ปี 2548

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 25 เดือน มีนาคม ปี 2554

ที่อยู่
-

เลขที่
102/2

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
พันท้ายนรสิงห์

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
22 ไร่ 2 งาน 96 4/16 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0656179142,0942497082

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 1041

ปรับปรุงล่าสุด : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566 20:28:40

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:27:24

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ของสหกรณ์ ตั้งติดอยู่กับศาลพันท้ายนรสิงห์ อันมีประวัติศาสตร์มายาวนานด้วยว่าท่านพันท้ายนรสิงห์ ยอมให้ตัดศีรษะของตนเพื่อรักษากฎ ด้วยความซื่อสัตย์ กล้าหาญ ซึ่งตั้งอยู่ปลายคลองโคกขาม ชาวบ้านมองเห็นว่าถิ่นที่อยู่นี้ไกลความเจริญ หาที่พึ่งทางใจได้ยาก ควรจะสร้างวัดเป็นสถานที่รวมน้ำใจและจัดทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ให้ได้มีภิกษุ – สามเณร ช่วยเผยแผ่ธรรมะ เพื่อที่ชาวบ้านจะได้ศึกษาธรรม ดำเนินชีวิตอยู่ในแนวทางที่ถูกที่ควร จึงได้ร่วมกันสร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นโดยมีผู้ใหญ่บ้าน กำนันในท้องที่เป็นผู้นำในการสร้างในสมันนั้น
ต่อมากรมศิลปากรได้เข้ามาดูแลและจัดสร้างศาลพันท้ายนรสิงห์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งอยู่ถัดจากศาลเก่าไม่มากนัก และได้กั้นอาณาบริเวณรอบ ๆ ศาลไว้ประมาณ ๑๐๐ ไร่ เพื่อจัดตั้งขึ้นเป็นอุทยานพันท้ายนรสิงห์ ทำให้พื้นที่วัดส่วนใหญ่ ถูกเวณคืนไปคงเหลือเพียง ๙ ไร่เศษ ที่พันโทหญิงเจือจันทร์ จรัสพนาวสาน ได้ถวายไว้เพื่อทำการสร้างวัดอนึ่งนับตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ เป็นต้นมาที่พระครูสาครสิทธิวิมล (พระอาจารย์ชลอในสมัยนั้น) ได้กลับมาจากวัดท่าซุงเพื่อมาพัฒนาถาวรวัตถุต่าง ๆ ท่านกับชาวบ้านก็ร่วมกันถมดิน ปรับพื้นที่ที่เป็นบ่อให้เต็ม ทำการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และได้เริ่มสร้างศาลาปฏิบัติพระกัมมัฏฐานขึ้น  ในปี ๒๕๓๖ จึงแล้วเสร็จ มีชื่อว่าศาลาปฎิบัติพระกัมมัฎฐานหลวงปู่ปาน เป็นศาลาทรงไทย สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒ ชั้นขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ใช้ทุนก่อสร้างประมาณ ๕ ล้านบาท ในปี ๒๕๓๗ ท่านพร้อมด้วยคณะพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผู้มีความเคารพรักในพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานเถระ และผู้ที่เคารพนับถือต่อเสร็จพ่อพันท้ายนรสิงห์ตลอดถึงชาวบ้านทั้งใกล้และไกลได้ร่วมกันจัดงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ พระราชพรหมยานุสรณ์ขึ้น  การก่อสร้างต้องใช้ทุนและปัจจัยเป็นจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาในการก่อนสร้างหลายปี ขณะที่สร้างอุโบสถ์อยู่ท่านก็ได้สร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ ขึ้นควบคู่ไปด้วย เช่นตึกพระจุฬามณี ศาลาหลวงพ่อใหญ่ พระยืน ๓๐ ศอก ศาลาองค์ปฐม ๒ ชั้น และอีกหลายอย่างตามที่ท่านทั้งหลายได้พบเห็น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักสงฆ์แห่งนี้จึงได้รับการตั้งขึ้นให้เป็นวัดและได้รับพระราชทานวิสุสงคามสีมาในปี ๒๕๕๔ ด้วยเหตุที่วัดศาลพันท้ายนรสิงห์นั้นตั้งติดกับเขตประวัติศาสตร์ ศาลพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชนทั้งหลาย เมื่อเขาเหล่านั้นมาไหว้สักการะพ่อพันท้ายนรสิงห์แล้ว บางส่วนก็ได้พากันเข้ามาทำบุญในวัด ซึ่งก็มีจำนวนมาก ประกอบกับพุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใส่ในพระพุทธศาสนา และเคารพรักในหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ที่มาทำบุญในที่นี้เป็นประจำ จึงทำให้วัดซึ่งมีเนื้อที่เพียง ๙ ไร่เศษ ดูคับแคบ ทางวัดจึงได้ซื้อที่ข้างเคียงเพิ่มอีก ๑๓ ไร่ พร้อมทั้งสร้างศาลาหลังใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายให้ได้รับความสะดวกสบาย เหมาะแก่การปฎิบัติภาวนา

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครสิทธิวิมล วิมโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2566

พระสุภาพ สุทฺธจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระมหารุ่งศักดิ์ อุทโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

พระจินดา กตกิจฺโจ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระมณี มานิโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระมหานิรุธ ภูริสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

พระดนัย จิรสุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระมหาปรีดี อธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระปกรณ์ ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระสุทธิรักษ์ สุทฺธิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-12-2564

พระนิพนธ์ จนฺทสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระโสภา อธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระสมัย จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระปลัดบุญถึง ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระมณูน์ กตทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-04-2565

พระชัยวุฒิ อริญฺชโย

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-12-2564

พระบวรวิทย์ วุฒฺฑิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระโยคิน ธีรญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2566

พระปฏิภาณ ฌานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2566

พระภานุเดช จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2566

พระขจรศักดิ์ อภิธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2566

พระนิกร ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2566

พระเพชรศิริพงศ์ ภูริธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2566

พระชัยพงค์ เตชธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2566

พระเกรียงศักดิ์ กนฺตวโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2566

พระธวัชชัย อธิธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2566

พระเรืองฤทธิ์ จนฺทวโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2566

พระแสง ฐิตวโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2566

พระเกียรติศักดิ์ เขมจารี

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานทอดกฐินสามัคคี วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

เปิดดู 3185 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญวันออกพรรษ...

วันที่จัดงาน : 21-10-2564

เปิดดู 358 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด