เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดใหม่ราษฎร์นุกูล

รหัสวัด
02740301001

ชื่อวัด
วัดใหม่ราษฎร์นุกูล

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2424

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 12 เดือน มีนาคม ปี 2508

ที่อยู่
วัดใหม่ราษฎร์นุกูล

เลขที่
30

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
บ้านเเพ้ว - พระประโทน

แขวง / ตำบล
บ้านแพ้ว

เขต / อำเภอ
บ้านแพ้ว

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74120

เนื้อที่
48 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา

มือถือ
0972564603

โทรศัพท์
034481153 - 034483153

Fax
034481929

อีเมล์
watmai20102010@hotmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นมูลนิธิมูลนิธิวัดใหม่ราษฎร์นุกูล

จำนวนเข้าดู : 1675

ปรับปรุงล่าสุด : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 15:34:08

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 17:03:11

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดใหม่ราษฎร์นุกูล เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก ในตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรสาครแห่งที่ 3 ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 48 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา   วัดใหม่ราษฎร์นุกูลตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2424 นายหลิมและนางมาลัย หลิ่มมณี ได้มีศรัทธาถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด จนกระทั่งได้เปิดโรงเรียนแห่งแรกในอำเภอบ้านแพ้ว ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านแพ้วในปี พ.ศ. 2472 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2508 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ด้านการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2510 โรงเรียนสอนพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2543 ศูนย์การเรียนชุมชนวัดใหม่ราษฎร์นุกูล เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2543   อาคารเสนาสนะ ได้แก่ อุโบสถเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในประดิษฐานพระประธานประจำอุโบสถ 1 องค์ พร้อมพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร หอสวดมนต์ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 31 หลัง เป็นอาคารไม้ 30 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง วิหาร กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก วิหารกาญจนาภิเษกภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง 1 องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 99 นิ้ว ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ได้แก่ พระพุทธสิหิงค์จำลอง เกศทองคำ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 รูปหล่อหลวงพ่อสอน เกสโส (อดีตเจ้าอาวาส) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2499

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ประวัติวัดใหม่ราษฎร์นุกูล (1.67 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครคุณานุกูล กลฺญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-09-2566

พระมหาวิโรจน์ ญาณวิโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-09-2566

พระเกรียงไกร จิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-01-2565

พระสรวุฒิ กนฺตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระสมพงษ์ สุขกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-09-2566

พระภูวไนย โชติโย

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระศักดิ์สิทธิ์ กิติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระสุริยัน ธมฺมจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-09-2566

พระศุภรัตน์ สุภาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-09-2566

พระสุรสิทธิ์ ปญฺญาสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-09-2566

พระสุวิทย์ ปทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-09-2566

สามเณรพิพัฒน์ มาสวัสดิ์

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-09-2566

พระจิรภัทร อุทฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-09-2566

พระสมพงศ์ มหาคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-09-2566

พระโสภณ ภทฺทวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-09-2566

พระสุรชัย ปสนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-09-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด