เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระชุติพงศ์ ทองประเสริฐ

ฉายา
ชุติวํโส

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
23 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 31

ปรับปรุงล่าสุด : 3 มกราคม พ.ศ. 2566 21:57:21

ข้อมูลเมื่อ : 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 11:32:30

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
          พระชุติพงศ์  ฉายา  ชุติวํโส  อายุ  ๒๔  ปี พรรษา  ๑  วิทยฐานะ - 
          สังกัดวัดทรงคนอง   ตำบลทรงคนอง    อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม
๒. สถานะเดิม
          ชื่อ  ชุติพงศ์  นามสกุล  ทองประเสริฐ  เกิดวันที่  ๒๓ เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๒
          บิดาชื่อ  นายสมบูรณ์  ทองประเสริฐ  มารดาชื่อ  นางดวงพร ทองประเสริฐ บ้านเลขที่  ๒๙/๒ หมู่  ๕               
          ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม
๓. บรรพชา
          วันที่  ๔  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ  วัดทรงคนอง  ตำบลทรงคนอง  อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม
          พระอุปัชฌาย์  พระครูจารุวัฒนคุณ  วัดหอมเกร็ด  ตำบลหอมเกร็ด  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๔. อุปสมบท
          วันที่  ๔  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕   ณ  อุโบสถวัดทรงคนอง  ตำบลทรงคนอง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
          พระอุปัชฌาย์  พระมหาสมเกียรติ  เตชวณฺโณ  วัดทรงคนอง  ตำบลทรงคนอง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
          พระกรรมวาจาจารย์  พระมหาสุธี  อาสโภ  วัดเชิงเลน  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
          พระอนุสาวนาจารย์  พระครูปลัดพงษ์พันธ์  วํสวโร  วัดเดชานุสรณ์  ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๕. วิทยฐานะ
          พ.ศ. ๒๕๖๑      จบการศึกษาชั้น ม.๖  จาก กศน.วัดไร่ขิง  อำเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม

สังกัดที่วัด

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2561
กศน.วัดไร่ขิง