เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดทรงคนอง

รหัสวัด
2730602001

ชื่อวัด
วัดทรงคนอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2256

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน มกราคม ปี 2484

ที่อยู่
66 หมู่ 5 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม

เลขที่
66

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ทรงคนอง

เขต / อำเภอ
สามพราน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73210

เนื้อที่
30 ไร่ - งาน 2 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1641

ปรับปรุงล่าสุด : 22 มกราคม พ.ศ. 2565 19:49:24

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดทรงคนอง (โดยสังเขป)
          วัดทรงคนองเป็นวัดราษฎร์  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๕  ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔   มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๐ ไร่ ๒ ตารางวา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ส่วนประวัติความเป็นมาของวัดจากหนังสือ “ทำเนียบวัดและพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม” ได้กล่าวว่า “ได้สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๒๕๖” ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่หลักฐานของวัดไม่มีการบันทึกแต่อย่างใด  เพียงแต่บอกเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง  ซึ่งต่อมาได้มีการค้นพบประวัติของผู้สร้างอุโบสถ  โดยบันทึกไว้ในสมุดข่อยว่า  วัดนี้ แต่เดิมมีพระครูสุข เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดมานานเท่าใดไม่ปรากฏ  เมื่อพระครูสุขมรณภาพแล้ว  บรรดาสิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ก็ชำรุดทรุดโทรมลงมากจนเกือบกลายเป็นวัดร้าง  ต่อมานายจุ๋ย (จิน) ซึ่งมีเชื้อสายจีนได้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างอุโบสถขึ้นมาใหม่หลังหนึ่ง เพื่อใช้แทนหลังเก่า  เสร็จแล้วได้ไปอาราธนาพระภิกษุอิน  ซึ่งอยู่ที่วัดคงคารามมาเป็นเจ้าอาวาส  จากนั้นวัดก็ได้รับการปฏิสังขรณ์ และก่อสร้างสิ่งต่างๆ จึงทำให้วัดเจริญขึ้นตามลำดับ เมื่อพระอธิการอินได้มรณภาพลง  พระภิกษุเรืองก็ได้ทำหน้าที่ปกครองวัดมาจนกระทั่งมรณภาพ  ทางวัดก็ได้เลือกพระอธิการกล่อมเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดต่อมา  และได้ทำการปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่อีกครั้ง  โดยมีนายหริ่ง ซึ่งเป็นอาจารย์ด้านวิปัสสนาเป็นหัวหน้าในครั้งนี้  พระอธิการกล่อมมรณภาพลง  พระอธิการแจ่มก็ได้ปกครองวัดนี้ต่อมา จนกระทั่งมรณภาพ พระสมุห์มี จนฺทสโร ซึ่งเป็นพระฐานานุกรมของพระครูทักษิณานุกิจ (ผัน) วัดสรรเพชญ ก็ได้ทำหน้าที่ปกครองวัดมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๖  ในระหว่างที่พระสมุห์มี ได้ปกครองวัดอยู่นั้น  ท่านก็ได้ดัดแปลงสิ่งต่างๆ ของวัดโดยจัดสร้างและวางให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย  สิ่งใดที่ชำรุดทรุดโทรมก็ได้ทำการปฏิสังขรณ์และซ่อมแซมให้ดีขึ้น  นอกจานี้ยังได้ก่อสร้างถาวรวัตถุในพระศาสนาไว้อีกหลายอย่าง อาทิเช่น จัดสร้างกุฏิ ถนน ศาลาการเปรียญ หอเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนประชาบาล  และยังได้บอกบุญเรี่ยไรเงินเพื่อจะนำมาปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่าขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  แต่เนื่องด้วยอุโบสถชำรุดทรุดโทรมมากจนเกือบใช้การไม่ได้เสียแล้ว จึงมีดำริว่า น่าจะสร้างขึ้นมาใหม่ แต่ยังไม่ทันได้สร้าง ก็ถึงแก่มรณภาพเสียก่อนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔  ต่อมาทางคณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งพระภิกษุขวบ ฐิติญาโณ เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดต่อมา พอถึงเดือน ๔ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒  พระอธิการขวบ จึงได้เริ่มสร้างอุโบสถใหม่ขึ้น  ในระหว่างที่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ  ประเทศไทยก็ตกอยู่ในภาวะสงคราม บรรดาสิ่งของต่างๆ ก็ขาดแคลน และมีราคาแพงมาก  จึงทำให้การก่อสร้างอุโบสถต้องหยุดชะงักลง คงเหลือเพียงแต่พื้น เพดาน กำแพง และการผูกพัทธสีมาเท่านั้น  จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๘๘  ทางวัดจึงได้ทำการอัญเชิญพระประธานจากอุโบสถหลังเก่าไปไว้ยังอุโบสถหลังใหม่ (หลังปัจจุบัน) ต่อมาพระอธิการขวบ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร มีราชทินนามว่า พระครูฐิติญาณสังวร  และท่านได้ถึงแก่มรณภาพลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕  หลังจากนั้นทางคณะสงฆ์ก็ได้แต่งตั้งให้พระภิกษุมหา นิเทสโก เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดต่อมา  ซึ่งท่านได้จัดสร้างศาลาฌาปนสถานไว้ ๑ หลัง สร้างศาลาการเปรียญใหม่ ๑ หลัง และได้พัฒนาสิ่งต่างๆ ของวัดไว้อีกมาก ต่อมาท่านได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร มีราชทินนามว่า พระครูนิเทศกิจจาทร  ท่านได้ทำหน้าที่ปกครองวัดเรื่อยมาจนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ท่านก็ได้ลาออกจากเจ้าอาวาสและย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดต่างจังหวัด เพื่อต้องการความสงบ  ต่อมาทางคณะสงฆ์ก็ได้แต่งตั้งพระมหาสมเกียรติ เตชวณฺโณ  ให้รักษาการแทนเจ้าอาวาส และแต่งตั้งเป็นเจ้าวาสปกครองวัดสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้
     วัดทรงคนอง เป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สำหรับอดีตเจ้าอาวาสเท่าที่สามารถสืบค้นได้มีดังนี้
๑.  พระครูสุข   เป็นเจ้าอาวาสนานเท่าใดไม่ปรากฏ
๒.  พระอธิการอิน   เป็นเจ้าอาวาสจนมรณภาพ 
๓.  พระอธิการเรือง   เป็นเจ้าอาวาสจนมรณภาพ 
๔.  พระอธิการกล่อม  เป็นเจ้าอาวาสจนมรณภาพ 
๕.  พระอธิการแจ่ม   เป็นเจ้าอาวาส จนมรณภาพ พ.ศ. ๒๔๕๖
๖.  พระสมุห์มี จนฺทสโร   พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๔๘๒
๗.  พระครูฐิติญาณสังวร (ขวบ ฐิติญาโณ)   พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๕๑๕
๘.  พระครูนิเทศกิจจาทร (มหา  นิเทสโก)   พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๓๖
๙.  พระมหาสมเกียรติ  เตชวณฺโณ  ๒๕๓๖  -  ปัจจุบัน
           สภาพทั่วไปในปัจจุบัน วัดทรงคนองมีพื้นที่ติดต่อกับสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ บริเวณด้านหน้าวัดอยู่ทางทิศเหนือหันหน้าวัดลงสู่แม่น้ำท่าจีน จึงทำให้มีความร่มเย็น และมีต้นไม้ให้ร่มรื่น ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชผลไม้ได้แก่ ส้มโอ มะพร้าว ฝรั่ง เป็นต้น

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาสมเกียรติ เตชวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระสมุห์อดิศักดิ์ อติชาคโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-01-2565

พระสนั่น ธีรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2566

พระบุญเนา ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2566

พระกิตติพันธ์ ติกฺขปรกฺกโม

ข้อมูลเมื่อ : 22-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2566

พระกิตตินันท์ สิริสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2566

พระคฑาวุฒธ์ กิจฺจธโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2566

พระอัฏฐากร ฐานวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2566

พระนิรุช ฉนฺทกโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2566

พระวีรภัทร ธมฺมคุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2566

พระธรรมรัตน์ สิริภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2566

พระชุติพงศ์ ชุติวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2566

พระทรงพล กนฺตวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด