เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

พระลาสิกขา

พระสมหมาย พลญาโณ

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

จังหวัด : สมุทรสาคร

วันที่ลาสิกขา : 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พระ วรุฒ ปิยธมฺโม

วัดบางพลี

จังหวัด : สมุทรสาคร

พระอานนท์ สุจิณโณ

ที่พักสงฆ์พรหมนิมิต

จังหวัด : สุพรรณบุรี

วันที่ลาสิกขา : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พระสินสิริ ญาณวโร

วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

จังหวัด : กาญจนบุรี

วันที่ลาสิกขา : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พระธีระพงษ์ อติลาโภ

วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

จังหวัด : กาญจนบุรี

วันที่ลาสิกขา : 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พระวรวุฒิ อภินนฺโท

วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

จังหวัด : กาญจนบุรี

วันที่ลาสิกขา : 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ธงชัย อรุโณ

วัดไทรทองพัฒนา

จังหวัด : กาญจนบุรี

บุญยืน ฐิติโก

วัดไทรทองพัฒนา

จังหวัด : กาญจนบุรี

พระสำรวย ธมฺมชโย

วัดรางกำหยาด

จังหวัด : นครปฐม

วันที่ลาสิกขา : 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สมถงิล สนฺตมโน

วัดหนองขอนเทพพนม

จังหวัด : กาญจนบุรี

วันที่ลาสิกขา : 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พระอารักษ์ ปคุโณ

วัดไผ่โรงวัว

จังหวัด : สุพรรณบุรี

บรรเจิด วชิรญาโณ

วัดอัมพวัน

จังหวัด : สุพรรณบุรี

35 รายการ / 2 หน้า
1
2