เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

พระลาสิกขา

ธงชัย อรุโณ

วัดไทรทองพัฒนา

จังหวัด : กาญจนบุรี

บุญยืน ฐิติโก

วัดไทรทองพัฒนา

จังหวัด : กาญจนบุรี

พระสำรวย ธมฺมชโย

วัดรางกำหยาด

จังหวัด : นครปฐม

วันที่ลาสิกขา : 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สมถงิล สนฺตมโน

วัดหนองขอนเทพพนม

จังหวัด : กาญจนบุรี

วันที่ลาสิกขา : 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พระอารักษ์ ปคุโณ

วัดไผ่โรงวัว

จังหวัด : สุพรรณบุรี

บรรเจิด วชิรญาโณ

วัดอัมพวัน

จังหวัด : สุพรรณบุรี

27 รายการ / 2 หน้า
1
2