เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8470 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9008 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7299 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมณูน์ ปรีดีกุล

ฉายา
กตทีโป

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
48 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 82

ปรับปรุงล่าสุด : 10 เมษายน พ.ศ. 2565 22:55:32

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 08:08:28

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
ชื่อ นายมณูน์ นามสกุล ปรีดีกุล เกิดวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๗
บิดาชื่อ นายบุญชู ปรีดีกุล มารดาชื่อ นางปราณี ปรีดีกุล
ภูมิลำเนา
๑๗๙ หมู่ ๔ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
อุปสมบท
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

พระอุปัชฌาย์
พระครูสาครรัตนาภรณ์ วัดโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์
พระปลัดเกรียงไกร กิตฺติสาโร วัดโสภณาราม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์

พระมหาศราวุธ วชิราวุโธ วัดโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

การศึกษา
สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล จังหวัดสมุทรสาคร