เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางพลี

รหัสวัด
02740105003

ชื่อวัด
วัดบางพลี

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดบางพลี

เลขที่
34

หมู่ที่
10

ซอย
บางพลี

ถนน
ถนนพระราม2

แขวง / ตำบล
บางโทรัด

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
18 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

จำนวนเข้าดู : 1056

ปรับปรุงล่าสุด : 22 มกราคม พ.ศ. 2565 10:13:41

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 15:59:36

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ วัดบางพลี สมุทรสาคร
สภาพฐานะและที่ตั้งวัด
วัดบางพลี ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๑๐ ถนนบางพลี ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่จำนวน ๑๘ ไร่ ๓ งาน ๒ ตารางวา วัดนี้ตั้งขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๓๖๙
 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖
ปูชนียวัตถุ
วิหารหลังที่ ๑ เป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต
วิหารหลังที่ ๒ เป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อหงษ์ สุชาโต ติดกับหน้าอุโบสถ มีผู้นับถือมากมาย และถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน เมื่อถึงเทศกาลงานประจำปีของวัด ได้มีประชาชนมาปิดทองกันเป็นประจำ แม้ในยามปกติ ยามทุกข์ร้อนต่าง ๆ ก็จุดธูปเทียนบอกกล่าวให้หลวงพ่อช่วยคลายทุกข์
ความเป็นมา
วัดบางพลีเดิมชื่อ“วัดบางพลีใหญ่”เมื่อครั้งโบราณประชาชนฝ่ายรามัญอยู่เมืองหงสาวดีเกิดเหตุมีความเดือดร้อน จึงได้เดินทางมาด้วยความยากลำบากมาอยู่ในประเทศไทย ได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารมานานแล้ว ได้มาพักอาศัยตามหมู่บ้านนี้เวลานาน ต่อมามีประชาชนมากขึ้น จึงได้ปรึกษากันว่าสมควรจัดการตั้งวัดนี้ขึ้นได้แล้ว มีผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินเป็นจำนวน ๖ ไร่ ๓ งาน ให้สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙ ประมาณ ๑๗๙ ปีเศษมาแล้ว มีเจ้าอาวาสปกครองที่วัดบางพลี ผ่านมาเป็นจำนวน ๘ รูป ได้บูรณปฏิสังขรณ์มาตลอดเวลา ต่อมาเจ้าอาวาสองค์ที่ ๙ ในปัจจุบันได้จัดการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์อาคารที่ชำรุดตลอดมา
ได้สร้างอุโบสถ ๑ หลัง เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓
ได้สร้างศาลาท่าน้ำ ๒ หลัง เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
ได้บูรณปฏิสังขรณ์ กุฏิสงฆ์ที่ชำรุดทรุดโทรม เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓
ได้สร้าง โรงเรียนประชาบาล ๑ หลัง เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
ได้สร้างศาลาการเปรียญ ๑ หลัง เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓
ได้รับเงินจากกรมการศาสนาเป็นจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาทดำเนินการสร้างศาลาการเปรียญต่อเติมหลังเดิม เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓
ได้รับเงินจากกรมการศาสนาเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖
ได้สร้างหอฉัน หอสวดมนต์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน 1หลัง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗
ได้สร้างกุฏิสงฆ์ ลักษณะทรงไทยประยุกต์เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๙ หลัง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘
ได้สร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเตาเผา จำนวน ๑ หลัง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓
ได้สร้างวิหารหลวงพ่อพระครูหงส์ สุชาโต สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ หลัง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕
ได้บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถไม้ทั้งหลัง ได้ทำการรื้อไม้เก่าเสริมไม้ใหม่พร้อมเปลี่ยนหลังคามุงกระเบื้องสุโขทัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้สร้างหอกลาง หอระฆังสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ หลังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘

 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูกิตติสาครธรรม กิตติธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-01-2567

พระบุญเกิด มหาคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระชานนท์ ปสนฺนจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระธวัชชัย ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระศรัณ ขนฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระ มนตรี กตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระ วรุฒ ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2566

พระสิรภพ ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2566

สามเณรนิรันดร์ ทองเป็น

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระสง่า

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2566

พระศิธา

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2566

พระณัชพล กตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด