เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ตะคร้ำเอน

รหัสวัด
02710505001

ชื่อวัด
ตะคร้ำเอน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
บ้านตะคร้ำเอน

เลขที่
331

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
ท่าเรือ-พระเเท่น

แขวง / ตำบล
ตะคร้ำเอน

เขต / อำเภอ
ท่ามะกา

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71130

เนื้อที่
22 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

โทรศัพท์
034614262

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นสวนสมุนไพร
เป็นมูลนิธิมูลนิธิการศึกษาหลวงพ่อดำ

จำนวนเข้าดู : 287

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:55:32

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 19:12:37

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ตามประวัติการสร้างในราวปี พ.ศ.2498 โดยคหบดีทองหล่อ เช็งสุธา ได้เกิดศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูป รวม 113 องค์ (ช่วงวันวิสาขบูชา) เพื่อเป็นพุทธบูชาในปีที่จะครบกึ่งพุทธกาล (ครบรอบพระพุทธศาสนา 2500 ปี) ในปี พ.ศ.2500 หลวงพ่อเจ้าอาวาส พระครูประกาศสุนทรกิจ (หลวงพ่อสนธิ์) ได้ไปรับพระพุทธรูป และอัญเชิญประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ จากนั้นท่านเจ้าอาวาสและประชาชนได้ร่วมกันปิดทอง ประมาณปี พ.ศ. 2503-2504 หลวงพ่อเจ้าอาวาสได้นิมิตอยู่บ่อยครั้งว่า หลวงพ่อพระประธานไม่ประสงค์จะอยู่ในอุโบสถอยากจะอยู่หน้าอุโบสถ หลวงพ่อเจ้าอาวาสจึงอัญเชิญออกมาประดิษฐาน ณ หน้าอุโบสถ ต่อมาทองที่ปิดองค์ท่านได้ลอกหลุดจากองค์ท่าน หลวงพ่อเจ้าอาวาสดำริจะปิดทองอีก แต่ก็เกิดนิมิตขึ้นอีกว่า หลวงพ่อท่านประสงค์สีดำคงความสภาพเดิมอย่างนั้นประชาชนจึงเรียกกันติดปากตามภาพที่เห็น หลวงพ่อดำ จนถึงปัจจุบันหลวงพ่อดำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาเป็นศูนย์รวมพลังแห่งความศรัทธาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมากราบนมัสการขอพร เพื่อเป็นสิทธิมงคลกันทุกวัน และเมื่อสมดั่งปรารถนาที่ให้ไว้ ก็จะมีการน้อมนำถวาย เป็นทานบ้าง ประทัดบ้าง หรือพวงมาลัยหอมๆ

วัดตะคร้ำเอน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา

วัดตะคร้ำเอนสร้าง พ.ศ. 2498 โดยคหบดีทองหล่อ เช็งสุธา ได้เกิดศรัทธาจะสร้างพระพุทธรูป รวม 113 องค์ ในช่วงวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาในปีที่จะครบกึ่งพุทธกาล โดยเมื่อ พ.ศ. 2500 หลวงพ่อเจ้าอาวาส พระครูประกาศสุนทรกิจ (หลวงพ่อสนธิ์) ได้ไปรับพระพุทธรูป และอัญเชิญประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ ราว พ.ศ. 2503–2504 หลวงพ่อเจ้าอาวาสได้นิมิตอยู่บ่อยครั้งว่า หลวงพ่อพระประธานไม่ประสงค์จะอยู่ในอุโบสถอยากจะอยู่หน้าอุโบสถ จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ หน้าอุโบสถ เมื่อองค์พระลอกหลุดจึงคิดปิดทองอีก แต่หลวงพ่อท่านประสงค์สีดำคงความสภาพเดิม จึงคงสภาพเดิมไว้ ชาวบ้านจึงเรียกว่า หลวงพ่อดำ[1] หลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยผสมผสานลักษณะอู่ทองประยุกต์ องค์พระเป็นสีดำสนิท หน้าตักกว้างประมาณ 44 นิ้ว[2]

วัดตะคร้ำเอนเป็นศูนย์การอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน เยาวชน และประชาชน เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้าน[3] มีพิพิธภัณฑ์วัดตะคร้ำเอนจัดแสดงในวิหารวัดตะคร้ำเอน (หลวงพ่อดำ) เป็นวิหารที่สร้างเลียนแบบศิลปะลพบุรี จัดแสดงของเก่า เช่น ธนบัตรเก่า เงินเหรียญสมัยโบราณ อาวุธปืน เครื่องดินประเภทหม้อ ไห ถ้วย ชาม ฯลฯ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวิสาลกาญจนกิจ เขมจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

สันติ สุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

อนุวัฒน์ ติกฺขวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

ประจวบ ขนฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

วีระพนธ์ ขนฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

ไกรสร ฐานุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-12-2564

ปรุง นนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

กิตติ สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

แมน สฺทธิมโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

นพ คมฺภีรปญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

บำรุง จนฺทปญโณ

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

พงศกร มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น