เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8439 รูป
สามเณร
315 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8969 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7280 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ตะคร้ำเอน

รหัสวัด
02710505001

ชื่อวัด
ตะคร้ำเอน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
บ้านตะคร้ำเอน

เลขที่
331

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
ท่าเรือ-พระเเท่น

แขวง / ตำบล
ตะคร้ำเอน

เขต / อำเภอ
ท่ามะกา

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71130

เนื้อที่
22 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

โทรศัพท์
034614262

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นสวนสมุนไพร
เป็นมูลนิธิมูลนิธิการศึกษาหลวงพ่อดำ

จำนวนเข้าดู : 410

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:55:32

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 19:12:37

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ตามประวัติการสร้างในราวปี พ.ศ.2498 โดยคหบดีทองหล่อ เช็งสุธา ได้เกิดศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูป รวม 113 องค์ (ช่วงวันวิสาขบูชา) เพื่อเป็นพุทธบูชาในปีที่จะครบกึ่งพุทธกาล (ครบรอบพระพุทธศาสนา 2500 ปี) ในปี พ.ศ.2500 หลวงพ่อเจ้าอาวาส พระครูประกาศสุนทรกิจ (หลวงพ่อสนธิ์) ได้ไปรับพระพุทธรูป และอัญเชิญประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ จากนั้นท่านเจ้าอาวาสและประชาชนได้ร่วมกันปิดทอง ประมาณปี พ.ศ. 2503-2504 หลวงพ่อเจ้าอาวาสได้นิมิตอยู่บ่อยครั้งว่า หลวงพ่อพระประธานไม่ประสงค์จะอยู่ในอุโบสถอยากจะอยู่หน้าอุโบสถ หลวงพ่อเจ้าอาวาสจึงอัญเชิญออกมาประดิษฐาน ณ หน้าอุโบสถ ต่อมาทองที่ปิดองค์ท่านได้ลอกหลุดจากองค์ท่าน หลวงพ่อเจ้าอาวาสดำริจะปิดทองอีก แต่ก็เกิดนิมิตขึ้นอีกว่า หลวงพ่อท่านประสงค์สีดำคงความสภาพเดิมอย่างนั้นประชาชนจึงเรียกกันติดปากตามภาพที่เห็น หลวงพ่อดำ จนถึงปัจจุบันหลวงพ่อดำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาเป็นศูนย์รวมพลังแห่งความศรัทธาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมากราบนมัสการขอพร เพื่อเป็นสิทธิมงคลกันทุกวัน และเมื่อสมดั่งปรารถนาที่ให้ไว้ ก็จะมีการน้อมนำถวาย เป็นทานบ้าง ประทัดบ้าง หรือพวงมาลัยหอมๆ

วัดตะคร้ำเอน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา

วัดตะคร้ำเอนสร้าง พ.ศ. 2498 โดยคหบดีทองหล่อ เช็งสุธา ได้เกิดศรัทธาจะสร้างพระพุทธรูป รวม 113 องค์ ในช่วงวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาในปีที่จะครบกึ่งพุทธกาล โดยเมื่อ พ.ศ. 2500 หลวงพ่อเจ้าอาวาส พระครูประกาศสุนทรกิจ (หลวงพ่อสนธิ์) ได้ไปรับพระพุทธรูป และอัญเชิญประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ ราว พ.ศ. 2503–2504 หลวงพ่อเจ้าอาวาสได้นิมิตอยู่บ่อยครั้งว่า หลวงพ่อพระประธานไม่ประสงค์จะอยู่ในอุโบสถอยากจะอยู่หน้าอุโบสถ จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ หน้าอุโบสถ เมื่อองค์พระลอกหลุดจึงคิดปิดทองอีก แต่หลวงพ่อท่านประสงค์สีดำคงความสภาพเดิม จึงคงสภาพเดิมไว้ ชาวบ้านจึงเรียกว่า หลวงพ่อดำ[1] หลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยผสมผสานลักษณะอู่ทองประยุกต์ องค์พระเป็นสีดำสนิท หน้าตักกว้างประมาณ 44 นิ้ว[2]

วัดตะคร้ำเอนเป็นศูนย์การอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน เยาวชน และประชาชน เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้าน[3] มีพิพิธภัณฑ์วัดตะคร้ำเอนจัดแสดงในวิหารวัดตะคร้ำเอน (หลวงพ่อดำ) เป็นวิหารที่สร้างเลียนแบบศิลปะลพบุรี จัดแสดงของเก่า เช่น ธนบัตรเก่า เงินเหรียญสมัยโบราณ อาวุธปืน เครื่องดินประเภทหม้อ ไห ถ้วย ชาม ฯลฯ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวิสาลกาญจนกิจ เขมจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

สันติ สุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

อนุวัฒน์ ติกฺขวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

ประจวบ ขนฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

วีระพนธ์ ขนฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

ไกรสร ฐานุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-12-2564

ปรุง นนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

กิตติ สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

แมน สฺทธิมโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

นพ คมฺภีรปญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

บำรุง จนฺทปญโณ

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

พงศกร มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด