เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดดอนโฆสิตาราม

รหัสวัด
02740306001

ชื่อวัด
วัดดอนโฆสิตาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2451

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน กันยายน ปี 2525

ที่อยู่
วัดดอนโฆสิตาราม

เลขที่
112

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
บ้านแพ้ว โพหัก

แขวง / ตำบล
หนองบัว

เขต / อำเภอ
บ้านแพ้ว

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74120

เนื้อที่
52 ไร่ - งาน 13 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

โทรศัพท์
034881564

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 1143

ปรับปรุงล่าสุด : 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 09:59:12

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 16:50:47

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดดอนโฆสิตาราม

วัดดอนโฆสิตาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๒ บ้านดอนโฆ ถนนบ้านแพ้ว-โพหัก หมู่ที่ ๕
ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด
มีเนื้อที่ ๕๒ ไร่ ๑๓ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้ จดที่เอกชน ทิศตะวันออก
จดคลองสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตก จดที่เอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ
กว้าง ๖.๕ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร  ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นอาคารไม้
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารไม้เนื้อแข็งอย่างดี
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง
สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ

วัดดอนโฆสิตาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้สร้างขึ้นโดยศรัทธาของนายสีดา สร้างขึ้น
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อุโบสถหลังเก่าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ปัจจุบันได้สร้างหลังใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง
มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระอธิการจินดา รูปที่ ๒ พระครูสาครวรคุณ พ.ศ. ๒๕๐๕-
๒๕๖๒ รูปที่ ๓ พระครูปลัดเจริญชัย ธมฺมธีโร พ.ศ. ๒๕๖๓-ปัจจุบัน การศึกษา
มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปลัดเจริญชัย ธมฺมธีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

พระอนันต์ ยตินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระบรรทม อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระขจร ถาวรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-08-2566

พระกรวิชญ์ วิชฺชากโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-08-2566

พระสราวุธ อภิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระชาตรี โชติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระเปื่ยมบุญ ปุญฺญากาโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-08-2566

พระมหารัชชานนท์ ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-08-2565

พระอภิชัย อภิชโย

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-08-2566

พระวงศธร ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-08-2566

พระประกิจ ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-08-2565

พระประสาท ปภาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานทอดกฐิน-ผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

เปิดดู 2671 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด