เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดใหม่รุ่งเรืองธรรม

รหัสวัด
02711004004

ชื่อวัด
วัดใหม่รุ่งเรืองธรรม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองปลิง

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 517

ปรับปรุงล่าสุด : 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 11:25:34

ข้อมูลเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 17:04:54

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดใหม่รุ่งเรืองธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตําบลหนองปลิง อําเภอ เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรีสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๓๒.๕ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินนายชั้น พันธุ์เรือง ทิศใต้ จดโรงเรียนประชาพัฒนา ทิศตะวันออก จดถนนสายหนองฝ้าย-ด่านช้าง ทิศตะวันตก จดที่ดินของนายชุน วงษ์จันทร์ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จํานวน ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
วัดใหม่รุ่งเรืองธรรม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ ผู้สร้างวัดคือ ผู้ใหญ่สังเวียน ทองสุข นายสํารวย พยัคฆ์เรือง นายชั้น พันธ์เรือง และนายแบน โพธิ์ทองคํา โดยสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยผู้ใหญ่สังเวียนเป็นผู้บริจาคที่ดิน วัดใหม่รุ่งเรืองเจริญธรรม เดิมชื่อวัดบึงหล่ม แต่พอขอตั้งวัดจึงได้ชื่อใหม่ตามที่มหาเถรสมาคมเห็นชอบ คือ วัดใหม่รุ่งเรืองธรรม การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระสุวรรณ กนฺตสีโล พ.ศ. ๒๕๒๓
รูปที่ ๒ พระอธิการช้อย สุทฺธิปญฺโญ พ.ศ. ๒๕๓๖
รูปที่ ๓ พระอนุสรณ์ เขมวีโร พ.ศ.๒๕๖๒
รูปที่ ๔ พระเชิด ขนฺติโก พ.ศ.๒๕๖๓ รักษาการแทนเจ้าอาวาส รูปปัจจุบัน 

 

รายการพระ

พระเชิด ขนฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด