เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองประดู่

รหัสวัด
02711003004

ชื่อวัด
วัดหนองประดู่

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 07 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
๕๕

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองประดู่

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 702

ปรับปรุงล่าสุด : 3 เมษายน พ.ศ. 2567 20:02:36

ข้อมูลเมื่อ : 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 23:17:36

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองประดู่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร ๓ งาน ๖๗ ตารางวา อาณาเขตที่งสี่ทิศจดถนนสาธารณะ อาคารเสนาสนะ
ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียบ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารไม้ พระประธานประจำอุโบสถ หน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว ๑๐ องค์ 
การบริหารและปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ ทราบนาม
๑ พระประเสริฐ
๒ พระเทียม
๓ พระครูไสว
๔ พระครูวิมลกาญจนาคม เจ้าคณะตำบลหนองประดู่  เขต ๑ 
๕ พระประมวล  รตนวณฺโณ 
 

รายการพระ

พระประมวล รตนวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 03-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 03-04-2567

พระภิญโญ สุทธปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด