เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8328 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8834 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเหมืองปิล๊อก

รหัสวัด
02710702001

ชื่อวัด
วัดเหมืองปิล๊อก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2483

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2514

ที่อยู่
วัดเหมืงปิล็อก

เลขที่
-

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ปิล๊อก

เขต / อำเภอ
ทองผาภูมิ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71180

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
062 4165326

จำนวนเข้าดู : 617

ปรับปรุงล่าสุด : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 01:44:35

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 15:52:54

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเหมืองแร้ปีล็อก
วัดเหมืองแร่ปีล็อก ตั้งอยู่ที่บ้านปีล็อก หมู่ที่ ๑ ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัด�
กาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้ที่ ๓ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ
จดเขตภูเขา ทิศตะวันออก จดถนน ทิศตะวันตก จดเขตชายแดนไทย-พม่า อาคารเสนาสนะ
ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๔.๕o เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕
เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง และตึก ๑ หลัง นอกจากนี้มี
โรงครัว ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ และพระพุทธรูปทองเหลืองประมาณ ๑0 องค์
วัดเหมืองแร่ปิล็อก ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ วัดนี้ได้ดำเนินการสร้างขึ้นโดยคนงานทำเหมืองแร่
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง
๔๐ เมตร ยาว ๘. เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑
พระประเสริฐ พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๙๕ รูปที่ ๒ พระสมคิด พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๕๐๘ รูปที่ ๓
พระปลัดชั้น พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๑ รูปที่ ๔ พระครูสุนทรกาญจนคุณ พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๘
รูปที่ ๕ พระครูกาญจนเขตวิมล พ.ศ. ๒๕๑๘ -๒๕๕๗
รูปที่ ๖ พระธารา ติสรโณ� รักษาการเจ้าอาวาสปัจจุบัน

รายการพระ

พระธารา ติสรโณ

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด