เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระประสาน กาฬภักดี

ฉายา
โชติธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
50 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส
เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 61

ปรับปรุงล่าสุด : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 22:31:41

ข้อมูลเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 11:39:50

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ      พระประสาน ฉายา โชติธมฺโม  วิทยฐานะ  นักธรรมชั้นโท
          ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น   รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระดอนรี
สถานะเดิม
         

ชื่อ นายประสาน นามสกุล กาฬภักดี เกิดเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๕
         
บรรพชา

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดป่าสะแก ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
          พระอุปัชฌาย์  พระครูโกวิทสีลวัตร วัดป่าสะแก ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2562

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2466
การศึกษานอกโรงเรียนในค่ายทหาร
วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2546
การศึกษานอกโรงเรียนในค่ายทหาร