เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code เทพนิมิตรโชติการาม

รหัสวัด
02710306006

ชื่อวัด
เทพนิมิตรโชติการาม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดเทพนิมิตรโชติการาม

เลขที่
121

หมู่ที่
ม.7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หลุมรัง

เขต / อำเภอ
บ่อพลอย

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71160

เนื้อที่
25 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
098-421-3057

จำนวนเข้าดู : 279

ปรับปรุงล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:53:45

ข้อมูลเมื่อ : 22 มกราคม พ.ศ. 2565 14:10:16

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดเทพนิมิตรโชติการาม
 
            วัดเทพนิมิตรโชติการาม ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๑๒๑ หมู่ ๗ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นวัดที่ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.๒๔๘๔ โดยชาวบ้านที่ประกอบอาชีพต่างๆ ในหมู่บ้านนั้น ได้มีความเห็นตรงกันว่า สมควรที่จะก่อสร้างวัดในหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นที่ทำบุญต่างๆ ตามเทศกาล เช่น ทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา ทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา หรือทำบุญต่างๆ ภายในหมู่บ้าน บ้านต้นมะม่วงอยู่ห่างไกลจากวัดและหมู่บ้านอื่นๆ การเดินทางไม่สะดวก เวลานิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญ ได้รับความลำบากต่างๆ นาน ดังนั้นชาวบ้านนำโดยผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้น ได้ร่วมแรง ร่วมใจ สละแรงกาย ทุนทรัพย์คนละเล็กคนละน้อย ช่วยกันสร้างศาลาเนกประสงค์ และกุฏิสงฆ์ เพื่อใช้เป็นที่ทำบุญ และให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษา ปฏิบัติธรรม เผยแผ่ธรรม สั่งสอนประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง  โดยมีลำดับเจ้าอาวาสดังต่อไปนี้
 รูปที่ ๑ พระอธิการสมาน โสภณจิตฺโต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๘๙
รูปที่ ๒ พระอธิการสุดใจ กิตฺติวุฑฺโฒ  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๙๙
รูปที่ ๓ พระอธิการมนตรี อิสิญาโณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๙๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๐
รูปที่ ๔ พระอธิการทอง อายุฑฺฒโก ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๑
รูปที่ ๕ พระอธิการสมศักดิ์ สุปญฺโญ  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๕
รูปที่ ๖ พระอธิการชาย จารุวณฺโณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ ถึงพ.ศ. ๒๕๒๙
รูปที่ ๗ พระพรม โชติวโร ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสรูปปันจุบัน
            วัดเทพนิมิตโชติการาม ได้ก่อสร้างเสนาสนะอื่นๆ เรื่อยมา จนถึงปันจุบัน มีเสนาสนะที่มั่นคง แข็งแรง ใช้ประกอบกิจทางศาสนา และพระสงฆ์อยู่จำพรรษาได้เป็นอย่างดีทุกปีที่ผ่านมา มีพระภิกุษสงฆ์อยู่จำพรรษาตลอดฑรรษามิได้ขาด ทำให้ชาวบ้านมีสถานที่ทำบุญเป็นการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาและสืบต่อพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป ปันจุบันมีพระพรม โชติวโรรักษาการแทนเจ้าอาวาส
อาณาเขตของวัด
ทิศเหนือจดที่ดินมีกรรมสิทธิ์ครอบครอง       ทิศใต้จดที่ดินมีกรรมสิทธิ์ครอบครอง       
ทิศตะวันออกจดทางสาธารณะ      ทิศตะวันตกจดทางหลวงแผ่นดิน(ทางหลวง)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : การขอขึ้นทะเบียนวัดหน้าที่1 (103.61 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : การขอขึ้นทะเบียนวัดหน้าที่2 (67.19 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : การรับรองที่ดินที่วัด (102.78 kb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระพรม โชติวโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด