เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดใหม่ภูมิเจริญ

รหัสวัด
02711002006

ชื่อวัด
วัดใหม่ภูมิเจริญ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านโป่งพรม

เลขที่
119

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองโสน

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
16 ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 470

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:29:59

ข้อมูลเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 17:08:58

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดใหม่ภูมิเจริญ ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งพรม หมู่ที่ 6 ตําบลหนองโสน อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ จดลําห้วย ทิศใต้ จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออก จดโรงเรียนบ้านโป่งพรม ทิศตะวันตก จด ที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง 8 เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นอาคารไม้ กฏิสงฆ์ จํานวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูป หน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้ว ๒ องค์ และพระพุทธรูป หน้าตักกว้าง ๑๐ นิ้ว ๒ องค์
วัดใหม่ภูมิเจริญ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดคือ นายเสร็จ จันทรอ และนายวัน น้อยชิน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ 1 พระเปี๊ยก สิริสาโร พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๙๑
รูปที่ ๒ พระดํา จนฺทธมฺโม พ.ศ. ๒๔9๒-๒๕๐๐
รูปที่ ๓ พระเสร็จ ปญฺญาทีโป พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๒๕
รูปที่ ๔ พระรวบ ติกฺขวีโร พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๗
รูปที่ ๕ พระหลอ ฐิตฺธมฺโม พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๐
รูปที่ ๖ พระสุวัน ทินฺนวโร พ.ศ.๒๕๕๑ - รูปปัจจุบัน

รายการพระ

พระสุวัน ทินฺนวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด