เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8328 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8834 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระชุมพล อนีฆลาโภ

วัดเขาน้อยศรีน้ำเงิน

ต. หนองฝ้าย อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

พระขุนดอน ยติกโร

วัดพุบอน

ต. เลาขวัญ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

พระประเสริฐ สาทโร

วัดทิพุเยโกวิทยาราม

ต. ชะแล อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระโซ ชาคโร

วัดห้วยปากคอก

ต. ห้วยเขย่ง อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ รตนญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเถรพลาย

ต. วังน้ำซับ อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2565

พระมหาสุรสิทธิ์ สิทฺธิธมฺโม

วัดถํ้าหม่องกะลาคีรีวงศ์

ต. หินดาด อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระครูเกษมกาญจนกิจ อนีโฆ

วัดผาสุกิจสุวรรณเขต

ต. ลิ่นถิ่น อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระอธิการเจริญทรัพย์ อธิปญโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

รางหวาย

ต. รางหวาย อ. พนมทวน

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระอุดม ฐิตมโน

วัดประดู่เหลี่ยม

ต. หนองปลิง อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระอธิการพัฒวุฒิ จตฺตสลฺโล

วัดวังพระวิเวกวนาราม

ต. ไทรโยค อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2567

พระประจักษ์ ฐิตธมฺโม

วัดหนองตาก้ายพุทธาราม

ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

พระฐาปกรณ์ อนาลโย

วัดหนองจั่น

ต. หนองนกแก้ว อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระก่วย กตปุญฺโญ

วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม

ต. ห้วยกระเจา อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระครูสังฆรักษ์บุญนำ ฐิตคุโณ

วัดราษฎร์บำรุงธรรม

ต. ทุ่งกระบ่ำ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระบุญส่ง คมฺภีโร

วัดชัฎดงพลับ

ต. ทุ่งกระบ่ำ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

พระปลัดไวยวุฒิ วิสุทฺธสีโล

วัดไพรงาม

ต. ห้วยกระเจา อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระอำนาจ ธมฺมวโร

วัดหนองไก่เหลือง

ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระปลัดมนัส ผลิโก

วัดเขากาญจนาเขต

ต. เลาขวัญ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระอธิการชายชวน กตธมฺโม

วัดบ่อทอง

ต. วังไผ่ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระครูปลัดธัชพล พลวโร

วัดสระเตย

ต. แจงงาม อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2567

พระชยพล ปิยธมฺโม

วัดหินดาด

ต. ศรีมงคล อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระดาวน้อย สมาหิโต

เบญพาด

ต. พังตรุ อ. พนมทวน

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระอธิการศุภณัฐ สุจิณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

กระต่ายเต้น

ต. ท่าไม้ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2567

พระพลกฤษ์ ถาวโร

วัดทัพพระยา

ต. ห้วยกระเจา อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-03-2566

พระมิตรภาพ ชุตินฺธโร

วัดดงพิกุล

ต. ยางนอน อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระธุดงค์ ฐิตธมฺโม

วัดจำปา

ต. สนามคลี อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

พระสุริยันต์ สุรเตโช

ถ้ำผาพิรุณ

ต. นาสวน อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

โสภณ ฐานิสสโร

หนองแกใน

ต. หนองรี อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2564

พระปลัดปรีชา ปริชาโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหว้าเอน

ต. โพรงมะเดื่อ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2566

พระสุนันท์ วิสารโท

วัดท่าข้ามสุด

ต. ศรีมงคล อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

111 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4