เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8860 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7190 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ปฏิทินการทำบุญของวัดสาลี

รายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรมวัดสาลี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑ มกราคม                ทำบุญขึ้นปีใหม่                                        ๑๒ สิงหาคม         วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
๒๓-๒๕  กุมภาพันธ์    ทำบุญวันมาฆบูชา                                                              พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๒๒ -๒๔ มีนาคม        งานประจำปี วัดสาลี                                                             และวันแม่แห่งชาติ
๙-๓๐     เมษายน       บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน                        ๑๓ ตุลาคม          วันภัทรมหาราช
๑๒ - ๑๔ เมษายน      ทำบุญวันสงกรานต์                                     ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม   ทำบุญวันออกพรรษา
๒๑         เมษายน       วันบูรพาจารย์                                           ๑๐ พฤศจิกายน     ทอดกฐินสามัคคี
๒๑ - ๒๓ พฤษภาคม    ทำบุญวันวิสาชบูชา                                    ๕   ธันวาคม          วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระเจ้าอยู่หัวฯ
๓           มิถุนายน        วันเฉลิมพระชนมพรรษา                                                        รัชกาลที่ ๙   และวันพ่อแห่งชาติ
                                   สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี                ๙ - ๑๙ ธันวาคม    งานปฏิบัติธรรม ปริวาสกรรม ประจำปีวัดสาลี
๑๙-๒๑  กรกฎาคม      ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา         ๓๑ ธันวาคม         สวดมนต์ข้ามปี
๒๘        กรกฎาคม      วันเฉลิมพระชนมพรรษา
                                   พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๖.๐๐ น. มีกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ตลอดปี)

ไฟล์แนบ
(146.18 kb)

โดย : วัดสาลี

ที่อยู่ : ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 39

ปรับปรุงล่าสุด : 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 14:21:55

ข้อมูลเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 19:38:58

 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๗

โดย วัดประตูสาร

ข้อมูลเมื่อ : 05-04-2567

เปิดดู : 11

วัดทุ่งสกุลทอง

โดย วัดทุ่งสกุลทอง

ข้อมูลเมื่อ : 03-04-2567

เปิดดู : 15

วัดปรีดาราม

โดย วัดปรีดาราม

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2567

เปิดดู : 29

หนองนกไข่

โดย วัดหนองนกไข่

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2567

เปิดดู : 64

แผบปฏิบัติงานประจำปีของวัดท่าไม้

โดย วัดท่าไม้

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2567

เปิดดู : 33

แผนปฏิทินปฎิบัติงานของวัดบางยาง

โดย วัดบางยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2567

เปิดดู : 26

วัดดอนสว่าง

โดย วัดดอนสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2567

เปิดดู : 26

วัดหนองหัววัว

โดย วัดหนองหัววัว

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2567

เปิดดู : 24

---->