เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพธิ์ตะควน

รหัสวัด
02720414001

ชื่อวัด
วัดโพธิ์ตะควน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
บ้านโพธิ์ตะควน

เลขที่
91

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วัดดาว

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
12 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา

มือถือ
089-254-1298

จำนวนเข้าดู : 786

ปรับปรุงล่าสุด : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 17:01:20

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 06:33:42

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

 วัดโพธิ์ตะควน ตั้อยู่เลขที่ ๙๑ บ้านโพธิ์ตะควน หมู่ที่ ๒ ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา
วัดโพธิ์ตะควน ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๓๔ โดยมีชาวบ้านโพธิ์ตะควนได้ร่วมกันจัดตั้งวัดขึ้น และได้ปลูกต้นโพธิ์ไว้ ๑ ต้น ต่อมาจึงเรียกว่าวัดโพธิ์ตะควน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่พ.ศ.๒๔๗๔ เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๑๖ เมตร ยาว ๓๑ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระมอญ รูปที่่ ๒ พระนุ่ม รูปที่ ๓ พระวงษ์ษา รูปที่ ๔ พระสุวรรณา รูปที่ ๕ พระแก้ว นิมโล  พ.ศ.๒๕๑๐ รูปที่ ๖ พระครูโสภณโพธิกิจ พ.ศ.๒๕๑๐ - ๒๕๓๖ รูปที่ ๗ พระครูสุวัจธรรมคุณ พ.ศ.๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวัจน์ธรรมคุณ สุวจฺโจ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2565

พระประยรู ปยุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2565

พระชาญชัย อุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระวิฑูรย์ ปุญฺญภาโค

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระบุญส่ง ปุญฺญาคโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินงานบุญ

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 134 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สงการต์

วันที่จัดงาน : 14-04-2565

เปิดดู 46 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานประจำอ...

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2565

เปิดดู 133 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดโพธิ์พระควน

ข้อมูลเมื่อ 07-03-2565

เปิดดู 60 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อคิด

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 269 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดโพธิ์ตะควน

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ที่ตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ร่วมด้วยช่วยกัน

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด