เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดอินทาราม

รหัสวัด
02710605001

ชื่อวัด
วัดอินทาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 30 เดือน ธันวาคม ปี 2320

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม ปี 2520

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองขาว

เขต / อำเภอ
ท่าม่วง

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71110

เนื้อที่
63 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา

อีเมล์
sompoch25998@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นสวนสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 1108

ปรับปรุงล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 15:24:57

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 14:41:25

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ตามข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่า วัดอินทรารามเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2320 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2520

วัดอินทารามหรือวัดหนองขาวเป็นที่มีความสำคัญต่อตำบลหนองขาวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวัดขนาดใหญ่ประจำตำบล หลักฐานโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ภายในวัดอาจเก่าแก่ไปถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย อย่างไรก็ตาม โบราณสถานวัดอินทารามยังไม่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

ส่วนประวัติการตั้งถิ่นฐานที่บ้านหนองขาวคือ เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี กาญจนบุรีเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นเส้นทางเดินทัพ ในขณะนั้นตำบลหนองขาวประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านดงรัง (มีวัดประจำหมู่บ้านคือวัดส้มใหญ่หรือวัดใหญ่ดงรัง) และหมู่บ้านดอนกระเดื่อง (มีวัดโบสถ์เป็นวัดประจำหมู่บ้าน)

การศึกกับพม่าในสมัยอยุธยาตอนปลายนั้น ชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านได้รวมตัวกันต่อสู้กับข้าศึกอย่างกล้าหาญ แต่ไม่สามารถสู้ได้ (ปัจจุบันยังมีร่องรอยคูรบอยู่ห่างจากวัดไปทางทิศใต้ราว 1 กิโลเมตร เรียกว่า “ทุ่งคู”) หมู่บ้านถูกทำลายเสียหายเหลือเพียงซากวัดและเจดีย์ หลังสงครามยุติชาวบ้านได้พากันหลบหนีมารวมตัวกันที่บริเวณหนองน้ำใหญ่ ตั้งเป็นหมู่บ้าน “บ้านหนองหญ้าดอกขาว”

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์หลายพระองค์เสด็จยังบ้านหนองหญ้าขาว เนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านไปยังกาญจนบุรี เช่น รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จมาเมืองกาญจน์และผ่านหนองขาวดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ของเจ้าพระยาทิพากรวงค์ กล่าวว่า รุ่งขึ้นวันศุกร์ แรม 14 ค่ำ เสด็จจากพลับพลาเมืองกาญจน์ถึงพลับพลาบ้านหนองขาว ประทับแรมอยู่หนึ่งราตรี และได้ทรงพระราชนิพนธ์ในกลอนไดอารี่ซึมซาบตอนหนึ่งว่า

“ราษฎรพากันดาษดื่นเห็นแต่นั่งหน้าพลับพลากว่าห้าร้อย มีเขียนโต๊ะ ขันหมาก ขันพานบ้านนอก ข้าวหลามสี่ห้ากระบอก ขนมไหม้ จัดตามมีตามจนกันคนละเล็กละน้อยมานั่งคอยถวายล้อมอยู่พร้อมเพรียง ทรงปราศรัยไปทุกหน้าที่มานั้นก็ทูลกันสนองออกซ้องเสียง ฟังเหน่อหน่าตามประสาแปร่งสำเนียง บางขึ้นเสียงทานขัดคอกัน”

วัดอินทารามเป็นวัดที่ยังคงมีการดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันพระครูสมุห์สมโภชน์ อินฺทวิริโย,ดร. เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

รายนามอดีตเจ้าอาวาส

1. พระอธิการกลม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ.2320-2325

2. พระอธิการเถื่อน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ.2325-2347

3. พระอธิการภู่ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ.2347-2397

4. พระอธิการชุบ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ.2397-2422

5. พระอธิการหมอน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ.2422-2431

6. พระอธิการเอี้ยง ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ.2431-2436

7. พระอธิการพัด ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ.2436-2440

8. พระอธิการชุ่ม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ.2440-2444

9. พระครูวัตตสารโสภณ (หลวงพ่อดอกไม้ ปทุมรัตโน) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ.2444-2447 ภายหลังไปเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว สมัยท่านได้พัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ได้ รวมทั้งบูรณะเจดีย์

10. พระครูจริยาภิรัต (หลวงพ่อยันต์) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ.2447-2467

11. พระครูโกวิทสุตคุณ (หลวงพ่อพยอม โกวิทโท) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ.2467-2526 เป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอท่าม่วง

12. พระครูปลัดแน่น ปุสฺโส ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ.2526-2528 เป็นพระเจกิสร้างวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงมาก คือ ลูกอมติดวิญญาณ 

13. พระครูอินทคุณากร (หลวงพ่อฮับ เซี่ยงฉี่) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ.2528-2533

14. พระครูสมุห์ธเนศ ดำรงตำแหน่ง รักษาการเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ.2533-2535

14. พระครูกาญจนวิธาน (หลวงพ่อจอก สุชาโต)(รักษาการเจ้าอาวาส) ระหว่าง พ.ศ.2535-2537 ภายหลังได้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดด่านมะขามเตี้ยและเจ้าคณะอำเภอด่านมะขามเตี้ย

15. พระครูถาวรกาญจนนิมิต (หลวงพ่อจีรศักดิ์ ถาวโร) ระหว่าง พ.ศ.2537-2553

16. พระครูสังฆรักษ์วินัย อินฺทวินโย (ลาสิกขา) พ.ศ.2553-2562

17. พระครูสมุห์สมโภชน์  อินฺทวิริโย,ดร. ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พ.ศ. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

สถานที่สำคัญภายในวัด ได้แก่

พระปรางค์ ตั้งอยู่ด้านหน้า (ด้านทิศตะวันออก) ของอุโบสถ และด้านหลัง (ด้านทิศตะวันตก) ของวิหารพระป่าเลไลยก์ เป็นพระปรางค์ทรงไทย ก่ออิฐฉาบปูน ปัจจุบันทาสีขาว ฐานเป็นฐานเขียง 3 ชั้น มีบันไดทางขึ้นสู่ฐานเขียงชั้นที่ 2 ที่ด้านทิศเหนือและใต้ เหนือขึ้นเป็นชุดฐานปัทม์ (ฐานบัว 4 ชั้น) เรือนธาตุที่มีซุ้มจระนำทั้ง 4 ทิศ กรอบซุ้มปั้นปูนเป็นลวดลายพญานาค ถัดขึ้นเป็นชั้นอัสดง ยอดปรางค์ (ชั้นวิมานซ้อนกัน 7 ชั้น) เหนือสุดเป็นรูปบัวคลุ่มที่เป็นทรงโดมสูงและนภศูลโลหะ ความสูงจากพื้นถึงยอดประมาณ 20 เมตร จากลักษณะศิลปกรรมอาจกำหนดอายุปรางค์องค์นี้ได้ในสมัยอยุธยาตอนปลาย

วิหารพระป่าเลไลยก์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์ สันนิษฐานว่าอาจปฏิสังขรณ์ขึ้นมาจากซากวิหารเดิม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปางป่าเลไลยก์ ที่ชาวบ้านหนองขาวเรียกกันว่า “หลวงปู่โเลไลยก์” สร้างด้วยปูนปั้นแบบโบราณเป็นแกนไม้รวก หน้าตักกว้าง 2 เมตร สูง 7.5 เมตร เป็นที่เคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านหนองขาว ชาวบ้านเชื่อว่าหากกราบไหว้ขอพรหลวงปู่โตแล้ว สิ่งที่ขอจะสำเร็จไปได้ด้วยดี

รอบวิหารประดิษฐานรูปปั้นอดีตเจ้าอาวาสวัดอินทาราม เบื้องซ้าย-ขวาด้านหน้าวิหารมีหอระฆังก่ออิฐถือปูนอยู่ด้านละ 1 หอ ลักษณะเป็นอาคารมณฑปขนาดเล็ก ด้านล่างมีช่องประตูทั้ง 4 ทิศ ส่วนบนทำเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมย่อมุม

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านหนองขาว ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวิหารพระป่าเลไลยก์ ข้างประตูทางเข้าวัด เป็นอาคารตึกก่ออิฐฉาบปูน 2 ชั้น ปัจจุบันทาสีเหลือง หลังคาจั่วเตี้ยๆ มุงกระเบื้องลอน หันหน้าไปทางทิศเหนือออกสู่ถนนภายในวัด เดิมเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2478

หลังจาก พ.ศ.2541 ทางวัด โรงเรียน และท้องถิ่นได้ร่วมกันใช้อาคารเรียนดังกล่าวที่ไม่ใช้งานแล้ว จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านหนองขาวขึ้น เพื่อนำเสนอเรื่องราวท้องถิ่นบ้านหนองขาวและจัดแสดงวัตถุที่ชุมชมรวบรวมขึ้น นำเสนอเป็นหมวดหมู่ เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิประเทศ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชาวหนองขาว

เจดีย์ จำนวน 3 องค์ อยู่ด้านทิศตะวันออกของอุโบสถ 2 องค์ (ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 1 องค์ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 1 องค์) และด้านหลังหรือด้านทิศตะวันตกของวิหารพระป่าเลไลย์ 1 องค์ (หรือทางทิศตะวันออกของพระปรางค์) ทั้งหมดเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนขนาดเล็ก สี่เหลี่ยมย่อมุม ฐานสิงห์ เจดีย์องค์ด้านหลังวิหารพระป่าเลไลย์และองค์เบื้องขวาของอุโบสถมีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม จากรูปแบบศิลปกรรมสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์

อาคารสำคัญอื่นๆ ศาลาการเปรียญ กว้าง 30 ยาว 30 เมตร ภายในตบแต่งด้วยกระจก สวยงาม  มีธรรมมาสโบราณ อยู่ภายใน  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2563 ยังไม่แล้วเสร็จ ภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปโบราณ และธรรมมาสโบราณ

และหมู่กุฏิก่ออิฐฉาบปูน ที่น่าจะสร้างขึ้นรุ่นราวคราวเดียวกับศาลาการเปรียญ และได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ.2563 ในสมัยเจ้าอาวาสพระครูสมุห์สมโภชน์ อินทวิริโย,ดร. 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (1.28 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสมุห์สมโภชน์ อินฺทวิริโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-11-2566

พระอ้อน ติขิโณ

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-11-2566

พระสมหมาย เขมิโย

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

พระถวิล โชติโก

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

พระบุญมาก กตปุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

พระภักตร์ สุมโน

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

พระสุเทพ อินฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-11-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-11-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ดปฏิบัติธรรมข้ามปี 31 ธ.ค. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567

ข้อมูลเมื่อ : 22-12-2566

เปิดดู 186 ครั้ง

ขอเชิญร่วมรับฟัง เทศน์มหาชาติ วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

เปิดดู 1210 ครั้ง

วัดอินทาราม รับโล่วัดพัฒนาตัวอย่าง ปี ๒๕๖๔

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

เปิดดู 630 ครั้ง

งานกฐิน วัดอินทาราม (หนองขาว)

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

เปิดดู 666 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

กิจกรรม วันมาฆบ...

วันที่จัดงาน : 24-02-2567

เปิดดู 36 ครั้ง

เทศน์มหาชาติ วั...

วันที่จัดงาน : 22-11-2566

เปิดดู 73 ครั้ง

สวดมนต์ข้ามปี ๖...

วันที่จัดงาน : 31-12-2565

เปิดดู 72 ครั้ง

สงกรานต์บ้านหนอ...

วันที่จัดงาน : 12-04-2565

เปิดดู 111 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พิพิธภัณฑ์พื้นบ...

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

เปิดดู 1162 ครั้ง

มณฑปพระครูโกวิท...

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

เปิดดู 615 ครั้ง

อุโบสถ จตุรมุข ...

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

เปิดดู 1004 ครั้ง

พระป่าเลไลยก์

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

เปิดดู 366 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

งานกฐินสามัคคี ...

ข้อมูลเมื่อ 22-12-2566

เปิดดู 47 ครั้ง

พระครูสมุห์สมโภ...

ข้อมูลเมื่อ 22-12-2566

เปิดดู 109 ครั้ง

"หนองขาวบ้านฉัน...

ข้อมูลเมื่อ 22-12-2566

เปิดดู 63 ครั้ง

ไอ้บุญทอง บ้านห...

ข้อมูลเมื่อ 12-11-2564

เปิดดู 1193 ครั้ง

วัดอินทาราม รับ...

ข้อมูลเมื่อ 06-11-2564

เปิดดู 144 ครั้ง

กฐิน ครอบครัว ว...

ข้อมูลเมื่อ 03-11-2564

เปิดดู 623 ครั้ง

สาระธรรม

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2567

เปิดดู 55 ครั้ง

ค่ำคืนท้ายในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ข้อมูลเมื่อ : 23-12-2566

เปิดดู 101 ครั้ง

บุญเดือน ๑๒ ของวัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-11-2566

เปิดดู 94 ครั้ง

ปีใหม่นี้ เริ่มต้นดี ชีวีมีความสุข

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2566

เปิดดู 41 ครั้ง

ข้อธรรม ชวนคิด *คุณค่า อยู่ที่เราให้ค่า *

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สร้างกุศล ณ เรื...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2566

เปิดดู 104 ครั้ง

เทศน์มหาชาติ ว...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

เปิดดู 1163 ครั้ง

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

ทำบุญกับวัด

วัดอินทาราม ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าอาวาส พระครูสมุห์สมโภชน์ อินฺทวิริโย
โทร. 0822525158

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร กรุงไทย
เลขที่บัญชี 354-1-03819-5
ชื่อบัญชี วัดอินทาราม

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดอินทาราม